Výrok rozhodnutí Národní banky Slovenska: UniCredit Leasing Slovakia, a. s.

Výrok rozhodnutí: UniCredit Leasing Slovakia, a. s.
Číslo rozhodnutí: č.z .: 100-000-138-942 k č.sp .: NBS1-000-029-069

Výrok rozhodnutí Národní banky Slovenska: UniCredit Leasing Slovakia, a. s.

Výrok rozhodnutí Národní banky Slovenska: UniCredit Leasing Slovakia, a. s.

Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem, jako útvar příslušný k jednání a rozhodování v prvním stupni podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uděluje společnosti UniCredit Leasing Slovakia, a. s., se sídlem Šancová 1 / A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, předchozí souhlas podle ustanovení § 20d odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Sb. o spotřebitelských úvěrech a o jiných úvěrech a půjčkách pro spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na jmenování pana Ing. Slavomíra Benue za člena dozorčí rady věřitele. Národní banka Slovenska podle ustanovení § 20d odst. 6 zákona č. 129/2010 Sb. o spotřebitelských úvěrech a o jiných úvěrech a půjčkách pro spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů určuje účastníku řízení na provedení úkonu, na který uděluje předchozí souhlas lhůtu tři měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply