činnost lektorů protidrogového vzdělávání

Činnost lektorů protidrogového vzdělávání v České republice je pravidelná a kdo má zájem o protidrogovou prevenci ve svém okolí může bez obav aktivitu, která bude směrovat k eliminaci možnosti že lidé v okolí začnou drogy konzumovat, bez obav poptávat. Činnost lektorů protidrogového vzdělávání  je možné objednat a řada lidí bude ochotná na tuto činnost přispět. Asi 60 % činnosti strážníků městské policie je zaměstnáno kriminalitou která je navázána na konzumaci drog.

Podle údajů bylo v r. 2013 za drogovou trestnou činnost (DTČ) zadrženo celkem 3701 osob, stíháno podle dvou různých zdrojů 2836 až 3568 osob. Ženy tvořily 15 % a osoby mladší 18 let
5 % stíhaných. Obžalováno bylo 2615 a odsouzeno 2522 osob.V r. 2013 došlo k nárůstu počtu osob ve všech fázích trestního řízení, tj. zadržených (zdrojem je NPC), stíhaných (zvlášť PP PČR i MS), obžalovaných i odsouzených osob (MS). Nejvýraznější nárůst (26 %) byl zaznamenán v případě počtu stíhaných osob (PP PČR). Šlo o nejvyšší meziroční nárůst za posledních 12 let – tabulka 9 -68.
Od r. 2009 roste počet osob zadržených v souvislosti s pervitinem, jejichž podíl ze všech osob zadržených pro DTČ se od r. 2006 pozvolna snižuje, stále se však pohybuje kolem 50 %. V případě konopných látek roste od r. 2007 počet i podíl zadržených osob. Zatímco v r. 2007 bylo v souvislosti s konopnými látkami zadrženo přibližně 29 %, v r. 2013 šlo téměř o 43 % osob zadržených pro DTČ. V r. 2013 byl současně zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst počtu zadržených v souvislosti s konopnými látkami za posledních 11 let. Podíl osob zadržených v souvislosti s heroinem v posledních 3 letech dosahuje 2 %. Podíl zadržených v souvislosti s kokainem je dlouhodobě velmi nízký (pod 2 %)
Trestná činnost spáchaná v souvislosti s alkoholem, tzv. alkoholová trestná činnost, analogicky k definici primární DTČ zahrnuje jeden trestný čin, kterým je podávání alkoholických nápojů dítěti (§ 218/§ 204). Podle údajů z ESSK bylo v r. 2013 zjištěno 99 těchto trestných činů (101 v r.  2012). V dané souvislosti bylo stíháno 71 osob, z toho 23 žen (Policejní prezidium Policie ČR, 2014).

Podle evidence MS došlo v r. 2013 k nárůstu počtu stíhaných osob u všech DTČ. Stejně jako v předchozím roce bylo nejvíce osob stíháno pro nedovolené nakládání s pervitinem – 1396 osob (§ 187 / § 283). Druhou nejpočetnější skupinu tvořily osoby stíhané pro stejný trestný čin v souvislosti s konopnými látkami – 955 osob.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

lektoři protidrogového vzdělávání

Drogy jsou jednou z nejškodlivějších věcí, která může zničit lidský život. Konzumenti drog končí tím, že jejich život je ovládán pouze drogou na které si vypěstovali závislost. Konzumace dog vždy začíná tím, že někdo nebo něco vyvolá zvědavost.

Meghan Fialkoff, je výkonná ředitelka Nadace pro svět bez drog na severovýchodě New Yorku. Nadace pro svět bez drog kterou Meghan Fialkoff uspořádala 6. výroční galavečer který se koná každoročně a na kterém se slavnostně oceňují hrdinové v boji proti drogové závislosti na počest Mezinárodního dne OSN proti zneužívání drog. Mezinárodní den založil Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).

Nějaká situace vyvolá psychické obtíže, které člověk nedokáže zvládnout jinak, jeho okolí ho nepodrží v obtížné životní situaci a podobně. Rozvody rodičů, ztráty zaměstnání, ztráta životního partnera, nuda, konzumace dog u přátel nebo v kolektivu s nabídkou drogy jsou obvykle na začátku první konzumace jakékoliv drogy. Nejlepší je předcházet konzumaci drog protidrogovou prevenci lektoři kterou mohou ve skupinách dětí a mládeže provést lektoři protidrogového vzdělávání. Řadě dětí vyzkoušela drogy už věku 10 – 13 let. Proto je potřeba oslovovat takto mladé děti s informacemi o drogách už v takto mladém věku.

Drogy ruinují nejen jedince ale celé jeho okolí. „Kromě toho, že mu zničí tělo, je podporují i v kriminalitě. Všechny návykové látky mají na každého jedince jiný vliv. Někdo se opije iz jednoho piva a někdo ani z pěti. Nikdo neví úplně přesně říct, zda ten a ten nebude závislý například i po první dávce marihuany. “

S cílem informovat veřejnost o drogové problematice a poskytnout informace o možnosti zdravého života bez drog byl 26. červen označen jako Mezinárodní den boje proti drogám a nelegálnímu obchodování s nimi. Naší ambicí je upozornit společnost na nebezpečí drog a spojovat všechny lidi, kteří si tento problém uvědomují a jsou ochotni něco pro to udělat.

Jaká je hranice prvního kontaktu s drogami v České republice?

Marihuanu kouřilo 37% procent dětí ve věkové kategorii 15-16 let. Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech Evropských zemí! Česká Republika tak nadále vede nad evropským průměrem!
ZDROJ: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD 2015) 

V České republice je kolem 299 500 dospívajících ve věku od 15 do 19 let, kteří se dle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) již dostali do kontaktu s drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 680 000 dospívajících, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý.

Marihuana je dnes většinou podstatně silnější, než bývala kdysi. Vývoj technik pěstování a výběr semen vedly k vyšlechtění mnohem silnější drogy. Tím došlo k výraznému nárůstu počtu mladých kuřáků trávy, kteří byli přijati na pohotovosti v souvislosti s užitím marihuany.

Protože s užíváním se tolerance (odolnost vůči této droze) zvyšuje, marihuana může uživatele vést ke konzumaci silnějších drog pro dosažení stejného zážitku. Když se vliv drogy oslabuje, konzument se může obrátit k silnějším drogám, aby se zbavil nechtěných stavů, které ho kdysi přivedly k užívání marihuany. Marihuana samotná nevede k užívání jiných drog: lidé berou drogy, aby se zbavili nechtěných situací nebo pocitů. Droga (marihuana) na chvíli maskuje problém (po dobu, co je uživatel pod jejím vlivem). Jakmile opojení pomine, vrátí se onen nechtěný stav či situace s větší intenzitou. Uživatel pak začne vyhledávat silnější drogy, protože marihuana přestane „fungovat“.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zneužívání léků na předpis

Zneužívání léků na předpis je vážný problém mezi všemi věkovými skupinami populace ve vyspělých zemích.

ZNEUŽÍVÁNÍ LÉKŮ NA PŘEDPIS

Při lécích, které předepsal lékař platí základní pravidlo – užívat je může pouze pacient, kterému byly předepsány a nikdo jiný.

Vždy je velmi nebezpečné vzít si lék, který byl předepsán někomu jinému, nebo o kterém nic nevíte.

K nejčastějšímu zneužívání léků na předpis dochází v komunitě narkomanů, kteří užívají některé druhy léků, nebo jejich kombinace jako náhradu za klasické drogy. Za tímto účelem často i vykrádají lékárny a páchají jinou trestnou činnost.

Léky mohou být zdraví prospěšné, pokud se správně užívají. V opačném případě hrozí vznik závislosti, předávkování, a dokonce i smrt. V současnosti tak kvůli nerozvážný užívání léků stoupá počet závislostí. Většinou jde o takzvané psychoaktivní léčiva na předpis, ale výjimkou nejsou ani volně prodejné léky.

Léky na předpis jsou také zneužívány k rekreačním účelům. Dají se rozdělit na:

1. Tlumivé léky: Tyto léky, které zpomalují činnost mozku, často utlumují centrální nervový systém (mozek a míchu). Patří mezi ně sedativa (uklidňují a uspávají) a trankvilizéry (jejichž účelem je snižovat napětí a úzkost).

2. Opioidy*: Sem patří léky proti bolesti, které obsahují opium či látky jemu podobné a užívají se k tlumení bolesti.

3. Stimulanty: Skupina léků, jejichž účelem je zvýšit energii a pozornost; zároveň však zvyšují krevní tlak, tep a zrychlují dýchání.

4. Antidepresiva: Psychiatrické léky, jejichž účelem je potlačovat deprese.

*opioidy: látky, jejichž účinek a chemické složení připomíná opium (omamná látka z máku setého)

Užívání léků na předpis mimo lékařských aplikací (zneužívání léků na předpis) neustále roste závratnou rychlostí. Podle studie Národního institutu pro zneužívání drog 2007, studenti střední školy jsou stále více zběhlí v zneužívání předpis drog se 15 procent středoškoláků seniorů zneužívají léky na předpis. Podle Mayo Clinic, nejčastěji zneužívané předpisy jsou sedativa a stimulanty, jako OxyContin a Vicodin. zvyk Tvorba
Před pochopení celkové dopady zneužívání předpis drog, znát nákupní zvyklosti někoho zneužívání volně prodejných léků je důležité.

Krátkodobé účinky tlumivých léků:

 • Zpomalení mozkových funkcí
 • Zpomalený tep a dýchání
 • Snížený krevní tlak
 • Poruchy koncentrace
 • Zmatení
 • Vyčerpání*
 • Závratě
 • Nezřetelná mluva
 • Horečka
 • Netečnost
 • Poruchy vidění
 • Rozšířené zorničky
 • Dezorientace, neschopnost koordinace
 • Deprese
 • Neschopnost či potíže s močením
 • Závislost

Narkoman často se bude snažit léky na předpis z více než jednoho lékaře. Závislí také může záměrně přehrát předpisy, takže nové, musí být písemné. Narkoman může začít krást předpis tabletky od ostatních, nebo se mohou začít kupovat léky na předpis prostřednictvím dealerů, spíše než prostřednictvím lékáren. Předpis zneužívají také obyčejně se vyšší dávky než je doporučeno v důsledku rozvíjejícího se tolerance k účinkům přípravku.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

jakou hudbu skládá hudební skladatel Mark Isham?

Máte rádi hudbu? Hudebních stylů je hodně stejně jako jsou různé vkusy různých lidí. Existují desítky hudebních stylů, na celé planetě Zemi se věnují hudbě statisíce lidí a miliardy lidí na této planetě rádi hudbu poslouchají.

jakou hudbu skládá hudební skladatel Mark Isham?

jakou hudbu skládá hudební skladatel Mark Isham?

Jakou hudbu skládá hudební skladatel Mark Isham?

Mark Isham je nejen hudební skladatel, ale i hráč na klavír a trumpetu. Nejčastěji Mark Isham skládá především hudbu pro film a televizní pořady a seriály. Z jeho tvorby bychom mohli jmenovat například seriál „Once Upon a Time”, filmy režisérky Jodie Foster ale i tituly jako „Time Cop”, „Teče tudy řekal”, „Crash” nebo „Next”). Tvorba Marka Ishama v sobě obsahuje řadu kvalit pro které získala ředu ocenění, a proto je Mark Isham držitelem Grammy, Emmy i Oscara a po několika sólových albech (na počet studiových alb za jeho víc jak 3 desetiletí trvající hudební dráhy vám vystačí prsty na rukou, připočteme-li ale soundtracky od ranných 80. let po současnost jde ca o stovku titulů!) již v době kdy byl právě díky své úspěšné autorské práci slušně finančně zabezpečen sáhl po nástroji svého mládí a 9ti skladbami autorského alba „Blue Sun” realizoval své umělecké ambice.

Hudební skladatel Mark Isham – také hraje na trumpetu a syntetizátory.

Hudební skladatel Mark Isham – také hraje na trumpetu a syntetizátory.

Mezi činnosti, které Mark Isham dobře ovládá patří i produkce a aranžování hudby, programování syntezátorů.

Hudební skladatel – Mark Isham

Hudební skladatel – Mark Isham

Od doby průkopnické ikony elektronického žánru až po současnost proslulého hudebního skladatele, je legendární Mark Isham nadále jedním z nejplodnějších a provokativních umělců. Svůj dar pro vytvoření unikátních melodií a lásku ke svěžím inovačním zvukovým paletám proměnil v mnohá ocenění, v roce 2006 byl poctěn speciální cenou ASCAP Henry Mancini Award za celoživotní dílo. Bez ohledu na žánr, médium nebo místo konání, zobrazuje nekonečnou schopnost nadchnout posluchače díky tvořivému talentu evokujícímu nové hudební světy.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

John Travolta – obdivovaný herec, zpěvák, tanečník a pilot

John Travolta je nejen herec který skvěle zahrál roli – obdivovaný herec, zpěvák, tanečník ale pilot.

John Travolta obdivovaný herec, zpěvák, tanečník ale pilot

John Travolta obdivovaný herec, zpěvák, tanečník ale pilot

Známý herec je natolik zapáleným milovníkem létání  a letadel, že si splnil svůj životní sen tím, že bydlí v soukromém areálu jehož součástí je přistávací dráha a jeho dům má jako součást parkovací stání pro jeho několik letadel.

americký herec John Travolta sídlo na soukromém letišti Ocala, Florida

americký herec John Travolta sídlo na soukromém letišti Ocala, Florida

pilot a herec John Travolta domáci letiště Ocala, Florida

pilot a herec John Travolta domáci letiště Ocala, Florida

Americký Hollywoodský herec John Travolta je jeden z mála lidí, který může jít v papučích a županu se snídaní v ruce z kuchyně svého domu přímo do svého zaparkovaného letadla, které má jen pár kroků od svého velkého sídla s bazénem. Herec byl už od dětství posedlý létáním a letadly. Ve své sbírce má i veteránský Boeing 707, který se vyráběl v letech 1958 – 79. Naštěstí jeho manželka má pro druhou polovičku velké pochopení, a tak mu celý letecký projekt, který je vyšel v přepočtu na 95 mil. Kč, schválila. John Travolta je kromě letadel a létání ještě také velkým milovníkem aut a má menší různorodou sbírku krásných automobilů.

 

Některé z filmových hvězd žijí v docela obyčejných domech, některé si ale potrpí na něco co se dost vymyká obvyklým možnostem. Filmové hvězdy si někdy vybírají si zcela nekonvenční a podivné domy a místa k bydlení.

John se narodil jako nejmladší z šesti dětí Salvatorovi bývalému poloprofesionálnímu hráči fotbalu a Helen učitelce herectví. Od 12 let se stal členem místní herecké skupiny a brzy poté se objevil na jevišti. Dlouho také navštěvoval taneční kurzy. V 16 letech opustil školu a vydal se na hereckou kariéru. Zpočátku se objevil v několika desítkách reklam a v divadelních hrách. Do televize pronikl v roce 1972 menšími rolemi v několika televizních seriálech.

John Travolta jako pilot v kokpitu letadla

John Travolta jako pilot v kokpitu letadla

V roce 1991 se oženil s herečkou Kelly Preston, se kterou má tři děti syny Jetta, Benjamina a dceru Ellu Bleu. V roce 2013 byl John hostem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Po skončení svého programu na filmovém festivalu v Karlových Varech odletěl John Travolta svým letadlem, které i sám pilotoval do Prahy. John Travolta a je milovník létání a letadel, vlastní pilotní licenci a bydlí v domě u kterého parkují dvě Johnova letadla, (John vlastní celkem pět letadel) jeho vila je  v areálu Jumbolair Aviation Estates v Ocala na Floridě, což je residenční park s vlastní runway. Mimo jiných letadel vlastní John Travolta Boeing 707.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sokratův test

Sokratův TEST

Sokrates

Sokrates

DŘÍVE, NEŽ ZAČNEŠ O NĚKOM MLUVIT POLOŽ SI TYTO TŘI OTÁZKY …

Sokrates žil přibližně v roce 469 před Kristem v Aténách. Byl starořecký filozof a tvůrce zvláštního stylu filozofování, kde se opírá o dialog. Přečtěte si Sokratův test:

Jednoho dne velký filozof narazil na známého, který ke němu vzrušeně přiběhl a řekl, “Sokrates, víš, co jsem právě slyšel o jednom z vašich studentů?”

“Počkej chvilku,” odpověděl Sokrates. “Předtím, než mi to řekneš rád bych ti ukázal malý test. Říká se mu Test tří otázek. ”

“Test tří otázek?”

“Ano,” pokračoval Sokrates. “Než se mnou budeš mluvit o mém studentovi pojďme to na chvíli vyzkoušet. První test je pravda. Jsi si úplně jistý, že to, co se chystáš říct, je pravda? ”

“Ne,” odpověděl muž, “vlastně jsem to jen slyšel.”

“V pořádku,” řekl Sokrates. “Takže opravdu nevím, jestli je to pravda, nebo ne. Nyní pojďme zkusit druhý test, test dobra. Je to, co se mi chystáš říct, něco dobrého? ”

“Ne, naopak …”

“Takže,” Sokrates pokračoval, “chceš mi říct něco špatného, i když sis ne jistý, že je to pravda?”

Muž trochu v rozpacích pokrčil rameny.

Sokrates pokračoval: “Možná ještě projít, na třetí test – filtr užitečnosti. Bude to, co mi chceš říct pro mě užitečné? ”

“Ne, fakt ne …”

“No,” “když to, co mi chceš říct není ani pravda, ani dobré, dokonce ani užitečné, tak proč mi to chceš vůbec říct?” …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Pád Římské říše

Edward Gibbon (významný britský historik 1737-1794) v roce 1776 napsal dílo o pádu Říše Římské: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

Pád Římské říše.

Socrates - Pád Římské říše

Socrates – Pád Římské říše

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijíci matky bez otců.

3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.

4. Literatura a umění se stávají bezduchým. vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.

5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldneři.

6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.

7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.

8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.

9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.

11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí.
Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.

12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.

13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.

14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.

15. Staletími předků prověřené hodnoty – jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.

16. Šíří se cynismus.

17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.

18. Do země přichází velké množství cizinců.

19. Politikové se podbízejí občanům, kteří si vynucují zábavu a státní podpory (chléb a hry).

20. Občané stále na všechno nadávají.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pronájem bytů v ulici Tibetská Praha 6 – Vokovice

Praha 6 – Vokovice, Tibetská ulice. Developerský projekt Terasy Červený Vrch s ostrahou a podzemním parkováním. Klidná lokalita v blízkosti Šáreckého údolí, 5 minut jízdy do mezinárodní školy ISP, s rychlým spojením na letiště a do centra (autobus, tramvaj). Výhledy do zeleně, metro Bořislavka a Nádraží Veleslavín, MŠ, ZŠ a gymnázium v docházkové vzdálenosti.

Pronájem bytu 2+kk, Praha 6 – Terasy Červený vrch, Irská

Pronájem bytu 2+kk, Praha 6 - Terasy Červený vrch, Irská

Pronájem bytu 2+kk, Praha 6 – Terasy Červený vrch, Irská

Plně zařízený byt 2+kk, 75 m2 ve 2. patře novostavby v residenční čtvrti s výtahem, na Praze 6 – Terasy Červený vrch. Koupelna s vanou a pračkou, plně vybavená kuchyň (lednice s mrazákem, myčka, mikrovlnka, elektrická varná deska). Nová velká televize. Byt má velkou lodžii s hezkým výhledem. Na podlahách plovoucí podlaha a dlažby, parkovací stání v suterénní garáži v domě za 1 500 Kč. V bytě funguje systém přirozené cirkulace vzduchu, je zřízena pevná telefonní linka s ADSL připojením k internetu. V domě se nachází recepce s 24 hodinovou bezpečnostní službou, kamerový systém, sauna, výtah, možnost připojení k UPC. Lokalita Červeného Vrchu je celkově vhodná pro rodiny s dětmi. Velkou výhodou umístění je výborná dostupnost na letiště i do mezinárodní americké školy v Nebušicích (autem do 10 minut). Stanice metra Bořislavka a Nádraží Veleslavín je jen 5 minut chůze o domu.

Pronájem bytů Praha 6 – Červený vrch – bydlení u metra Bořislavka a Nádraží Veleslavín

Pronájem bytů Praha 6 – Červený vrch – bydlení u metra Bořislavka a Nádraží Veleslavín

Pronájem bytů Praha 6 – Červený vrch – bydlení u metra Bořislavka a Nádraží Veleslavín

Stanice metra Bořislavka je sice první stanicí za Dejvickou. Při budování prodloužení metra z Dejvic do Motola, byla ale dokončena jako poslední. Razicí štíty které budovaly podzemní tunel pro vlaky metra jí totiž projely až na závěr své trasy z Vypichu a práce mohly odstartovat až později.

Při cestě mezi úzkými soutěskami Šáreckého údolí Vás překvapí malebné koupaliště, příjemná výletní restaurace a pohádkový Čertův mlýn. Když už budete cestou unaveni, čeká Vás příjemný odpočinek u Pražanů oblíbeném Džbánu.

 Pronájem bytu 2+kk, 66 m2, Tibetská, Praha 6 – Vokovice, Terasy Červený vrch

 

Pronájem bytu 2+kk, 66 m2, Praha 6 - Vokovice, Tibetská

Pronájem bytu 2+kk, 66 m2, Praha 6 – Vokovice, Tibetská

 Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 66m2, ve zvýšené přízemí v sídlišti Terasy Červený Vrch. Obývací pokoj s kuchyňským koutem, sedací souprava, ložnice s postelí. Koupelna s vanou a WC, před koupelnou automatická pračka. V bytě je šatna s velkými vestavěnými skříněmi. Na podlahách dřevěná plovoucí podlaha, o oknech bezpečnostní venkovní žaluzie. Měsíční poplatky 4000 Kč, pronajímatel požaduje, aby si nájemce sám platil elektřinu jejíž obvyklá spotřeba v bytě bývá kolem 600 – 700 Kč. V případě zájmu je možné zajistit pronájem parkovacího stání v podzemní garáži v domě za 1500 Kč.

 

 

Vladimír Stránský
Tel.: 608 11 44 11
E-mail:
vladimir@atlas-reality.cz
 Vladimír Stránský, tel. 608 11 44 11 - ATLAS reality
Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Pronájem bytu 2+kk Praha 5 – Smíchov, Malátova

Nabízíme k pronájmu velmi hezký kompletně zrekonstruovaný byt 2+k.k. Praha 5 – Smíchov, Malátova.

Pronájem bytu 2+kk Praha 5 - Smíchov, Malátova

Pronájem bytu 2+kk Praha 5 – Smíchov, Malátova

Byt o užitné ploše 45 m2 je ve 3.NP cihlového domu s výtahem. Okna jsou směrována do vnitrobloku, součástí je zasklená pavlač 9 m2. Byt je zařízen moderním nábytkem. K dispozici vybavená kuchyňská linka se sklokeramickou deskou, mikrovlnou troubou, myčkou, lednicí.

Pronájem bytu 4+1 Praha 1 – Nové Město, Řeznická

Pronájem bytu 2+kk Praha 5 - Smíchov, Malátova

Pronájem bytu 2+kk Praha 5 – Smíchov, Malátova

ALPHA SEARCH s.r.o. Praha 6 – Vokovice, Tibetská 806/4, PSČ 16000

V bytě je komora s pračkou. Koupelna s WC a sprchovým koutem je oddělena dveřmi. Topení – akumulační kamna. Snadná dopravní dostupnost, pěšky 10 minut na metro náměstí Míru. Nájemné 16.000,- Kč + poplatky za služby 1.000,-. V ceně poplatků je vodné a stočné, odvoz odpadů a společná el. energie, úklid společných prostor. Zálohy na elektrickou energii budou přepsány přímo na nájemce. Kauce 16.000,- Možné jednání o dalším vybavení bytu, nebo výši nájemného v případě dlouhodobé smlouvy. Byt je volný.

Vladimír Stránský
Tel.: 608 11 44 11
E-mail:
vladimir@atlas-reality.cz
 Vladimír Stránský, tel. 608 11 44 11 - ATLAS reality
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Pronájem bytu 2+kk Praha 10 – Vršovice, Mexická

Prostorný podkrovní byt 2+kk, 85 m2 v renovovaném secesním činžovním domě s novým výtahem situovaném necelých 200 m od náměstí Svatopluka Čecha.

Pronájem bytu 2+kk Praha 10 - Vršovice, Mexická

Pronájem bytu 2+kk Praha 10 – Vršovice, Mexická

Lokalita na rozhraní Vinohrad se svojí vilovou částí a Vršovic poskytuje blízkost zeleně a klidu. Byt má velký obývací pokoj a plně vybavenou kuchyní, ložnice a koupelna se sprchovým koutem. Součástí vybavení je kuchyňská linka, sklo-keramická varná deska, lednice.

Pronájem bytu 2+kk Praha 10 - Vršovice, Mexická

Pronájem bytu 2+kk Praha 10 – Vršovice, Mexická

Nábytek není součástí pronájmu. Při rekonstrukci byly v celém bytě položeny nové dřevěné parkety, k dispozici je 12-ti metrová terasa s orientací do klidného vnitrobloku.. Vytápění etážové s vlastním plynovým kotlem a bojlerem, bezpečnostní vstupní dveře, domácí telefon s videokamerou a zabezpečovacím zařízením. Poplatky za spotřebu energií a domovní služby se hradí zvlášť.  K dispozici možnost internetového připojení a kabelové TV. K nastěhování možné dle dohody. Možnost pronájmu garážového stání za 2000Kč/měsíc. V okolí spousta výborných restaurací. Byt je připraven k okamžitému nastěhování. PENB se připravuje, zatím je nemovitost zařazena do energetické třídy G. Třída energetické náročnosti budovy: G – Mimořádně nehospodárná (podle aktuální vyhlášky).

Pronájem bytu 4+kk, 200 m2, Praha 2 -Vinohrady, Čelakovského sady

Vladimír Stránský
Tel.: 608 11 44 11
E-mail:
vladimir@atlas-reality.cz
 Vladimír Stránský, tel. 608 11 44 11 - ATLAS reality
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment