Zvířátka děkuji – třiďte odpad, plasty, papír, sklo

Zvířátka děkuji – třiďte odpad, plasty, papír, sklo

Zvířátka děkuji - třiďte odpad, plasty, papír, sklo

Zvířátka děkuji – třiďte odpad, plasty, papír, sklo

 

Plasty, papír a sklo třídíme na jedničku. U dalších odpadů máme rezervy. Nejlépe se třídí v menších obcích, nejslabší jsou Pražané.

Obce a města ČR jsou hlavními partnery při zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů. V rámci svých činností provozují ve smyslu zákona o odpadech systémy nakládání s komunálními odpady (tj. shromažďování, sběr, svoz, přepravu, třídění, využívání a odstraňování odpadů).

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému EKO‑KOM a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen „Smlouva“).Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

Zapojením do systému EKO‑KOM obec získává právo účastnit se rozvojových projektů společnosti. Dále má možnost získávat informační materiály, a další produkty v oblasti poradenství nebo práce s veřejností.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

EKO KOM – Má to smysl, třídit odpad

EKO KOM – Má to smysl, třídit odpad

EKO KOM - Má to smysl, třídit odpad

EKO KOM – Má to smysl, třídit odpad

 

Základním předpokladem pro úspěšné a efektivní provozování systému nakládání s komunálním odpadem, je dodržovaní systému občany tak, jak je nastaven obecní vyhláškou. V praxi to znamená správné a důsledné třídění odpadu na jednotlivé složky a jejich shromažďování na příslušná místa a do příslušných nádob v určených termínech.

Z toho vyplývá, že občan musí být informován, které složky má z domovního odpadu vytřídit, kde je má skladovat a kam a kdy je odložit.

správné a důsledné třídění odpadu na jednotlivé složky

správné a důsledné třídění odpadu na jednotlivé složky

Druhou důležitou složkou komunikace je motivace obyvatel. Občan by měl být přesvědčen o tom, že je správné (nebo alespoň nutné) chovat se tak, jak mu obecní vyhláška velí.

Obecné poznatky o postojích obyvatel k hospodaření s odpady, požadované informace

Požadované informace lze rozdělit na informace praktického a obecného charakteru:

praktické informace (nejčastěji místního charakteru) zajímají především „začátečníky“, kteří doposud nemají relevantní informace o třídění:

 • jak správně třídit jednotlivé složky odpadu (co patří a nepatří do kontejneru)
 • umístění nejbližších sběrných míst a kontejnerů pro tříděný odpad
 • harmonogram svozu odpadu v místě bydliště,
 • jak je upraven režim skládek, jak probíhá recyklace/likvidace jednotlivých kategorií odpadu, atd.

Společným jmenovatelem všech těchto informací je praktická využitelnost těchto informací při každodenním nakládání s odpady.

obecné informace zajímají občany, kteří mají praktické informace k dispozici a zajímají se spíše o obecnější témata spojená s tříděním odpadů:

 • informace poukazující na důležitost třídění v kontextu ochrany životního prostředí,
 • vysvětlení dopadů legislativní úpravy v ČR,
 • informace, které by přiblížily vlastní průběh zpracování odpadů,
 • možnosti a formy využití druhotných surovin, atd.

Jedná se o nedostatek informací obecných (legislativa a povinnosti z ní vyplývající) i praktických (nakládám s odpady správně?, kde se dozvím další informace?, kdy se sváží který druh odpadu).

Z průzkumů nadále vyplývá, že lépe jsou většinou informovaní občané žijící ve velkoměstech a v malých obcích, hůře jsou informováni obyvatelé středně velkých obcí a měst, zejména pak  obyvatelé sídlišť a činžovních domů.

Preferované komunikační prostředky

Již zmíněné průzkumy také uvádějí, jaké informační zdroje veřejnost preferuje. Polovina obyvatel by si přála být informována o třídění prostřednictvím letáků distribuovaných v místě bydliště, přibližně stejná část by uvítala, pokud by nacházela informace o třídění přímo na obalech jednotlivých výrobků a ve stejné míře jsou preferovány rovněž informace umístěné na kontejnerech. Naopak nejméně preferovanými  informačními prostředky jsou besedy, rozhlasové relace a vývěsky v domě.

 

Komunikační prostředky seřazené dle preference obyvatel:

 1. Informace na kontejnerech
 2. Letáky
 3. Televize
 4. Místní tisk
 5. Vývěska v domě
 6. Dopis do schránky
 7. Rozhlas
 8. Besedy

Informace by tedy měly být dobře dostupné. Jako nejvhodnější v obcích se jeví  místní média (zejména tisk, popř. rozhlas a TV), informace přímo na kontejnerech (nálepky) a letáky (dopisy) do schránek. Jiné formy poskytování informací (tj. vývěsky v domě, besedy, diskuse) jsou vzhledem k nízké preferenci ze strany obyvatel doplňkové či podpůrné komunikační nástroje, které mohou oslovit pouze omezenou část populace

Cílové skupiny

Výběr cílových skupin závisí vždy na konkrétní situaci v daném regionu a zaměření místní informační kampaně. Rozdělení obyvatelstva do jednotlivých skupin je třeba přizpůsobit cílům informační kampaně. Dělí se podle věku a hospodářské aktivity, nejlépe na občany ve věku neproduktivním, produktivním a případně postproduktivním. Dalším možným rozdělením populace je dělení do cílových skupin podle zástavby, např. na obyvatele panelových sídlišť, vilové zástavby, důchodců žijících v DPS, nebo žáky místní školy.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Baskičtí separatisti, kdo jsou a o co jim jde

Baskičtí separatisti, kdo jsou a o co jim jde.

Demonstrace proti aktivitám baskických separatistů ve Španělsku.

Demonstrace proti aktivitám baskických separatistů ve Španělsku.

Baskičtí separatisté chtějí novou stranu. Odmítají násilí, jakého se dopouští ETA. Baskičtí separatisté Mattin Sarasola, Igor Portu a Mikel San Sebastián byli uznáni vinnými z útoku na madridském letišti Barajas z 30. prosince 2006. Baskičtí separatisté utrpěli tvrdý zásah i ve čtvrtek.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pronájem bytu Praha 2

Pronájem bytu Praha 2

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vavřinec Hradilek

Vavřinec Hradilek (* 10. března 1987 Praha, Československo[1]) je český vodní slalomář, kajakář závodící v kategorii K1. Je stříbrným medailistou z LOH 2012 v Londýně a mistrem světa v individuálních disciplínách z let 2013 a 2017.

Vavřinec Hradilek, Autor: Martin Dvoracek – Vávra Hradilek, CC BY 2.0,

Vavřinec Hradilek, Autor: Martin Dvoracek – Vávra Hradilek, CC BY 2.0,

V roce 2016 hrál hlavní roli v českém filmu režisérů Lordana Zafranoviće, Petera Pálky a Daniela Krzywoně Tenkrát v ráji, který je inspirovaný skutečnými událostmi ze života horolezce Josefa Smítky.

Vavřinec Hradilek jezdí na kajaku od roku 1997. Od začátku kariéry je členem klubu USK Praha a trénuje ho Milan Říha. Už v žákovských kategoriích sbíral tituly mistra republiky, do Českého poháru se probojoval jako jeden z nejmladších kajakářů v historii. Českou republiku reprezentoval již jako junior. Na Mistrovství Evropy juniorů 2004 v polském Krakově skončil třetí, první a druhé místo získali rovněž čeští závodníci Michal Buchtel a Luboš Hilgert mladší. Na juniorském evropském šampionátu 2005 získal stříbro v závodě hlídek, jel s Vítem Přindišem a Janem Vondrou. Dne 1. července 2007 překvapivě zvítězil v závodě Světového poháru konaném v Praze na trojském kanálu.[3] V roce 2009 vybojoval titul mistra Evropy v kategorii do 23 let a v celkovém pořadí Světového poháru 2009 byl třetí. V roce 2010 skončil druhý na mistrovství světa ve slovinském Tacenu a třetí na mistrovství Evropy v Bratislavě.

V roce 2013 si dopádloval na domácí trati v Praze-Troji pro titul mistra světa.[4] O rok později společně s reprezentačními kolegy získal stříbro v závodě hlídek, v roce 2015 již týmový závod na MS vyhráli. Z evropského šampionátu 2016 si přivezl zlatou medaili ze závodu hlídek a stříbro z individuálního závodu. Na MS 2017 vyhrál premiérový závod v kajak krosu.

V roce 2011 zvítězil v anketě Kanoista roku.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Třídit odpad bychom měli všichni

Třídit odpad bychom měli všichni

Jasně – příroda, šetření zdrojů, recyklace… tohle už většinou známe. Ale víte, že existují souvislosti mezi tříděním a netříděním odpadu, který vás spolehlivě překvapí? A možná taky donutí konečně s tříděním obalů začít. Tak jdeme na to, jo?

Třídit odpad bychom měli všichni

Třídit odpad bychom měli všichni

2.
Třídění skla = fitko zdarma!
Permanentka do fitka něco stojí. Věděli jste, že takovou permanentku můžete mít zadarmo? Ano! Zadarmo! To máme rádi, že jo?
Třídění skla a jeho následné vynášení ke kontejneru na sklo je vaší vstupenkou do světa posilování – stačí naplnit tašky rovnoměrně čirým i barevným sklem, aby vážily zhruba stejně, a hezky tak zatěžkat pravou i levou paži.
Cestou k třídicím kontejnerům můžete se závažím navíc zcela zdarma libovolně dřepovat nebo paže zvedat. Pro ty z vás, kteří se rádi zlepšují, doporučujeme předem sklo vážit a každý týden přidávat do obou tašek o jednu láhev nebo zavařovačku navíc. Uvidíte, že za pár týdnů budete mít krásné pevné ruce (a zadek, pokud nebudete flákat ty dřepy v mezičase). A hlavně vás to nic nestojí!

Třídit odpad bychom měli všichni

Třídit odpad bychom měli všichni

3.
Třídění papíru = nekonečný toaleťák!
Představte si nekonečnou roli toaleťáku, která už nikdy na světě nikomu nedojde! Tak nějak v kostce by se dalo představit třídění papíru. Každým správně vytříděným časopisem nebo novinami zabráníte pokácení stromu, šetříte přírodu, a i přesto bude na světě dostatek toaleťáku pro všechny. A stromů jakbysmet!

4.
Míň komunálu – míň smradu
Víte, že když si domů pořídíte třídicí nádoby nebo pytle a navrch ještě třeba takový vermikompostér na šlupky a kávové sedliny (pokud z nich nechcete teda spíš věštit budoucnost planety), snížíte možnost šíření nepříjemného smradu, který se čas od času z přeplněného koše na směsný odpad line? Jojo, tenhle odér, kde se mísí směs s bioodpadem a dalšími složkami, které by klidně šly jedna báseň vytřídit, známe nejspíš tak trošku všichni. A není to příjemný!
Takže, jak říká Halina Pawlowská, jedna rada na závěr: „Třiď hezky odpad a snížíš taky smrad!“

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Smrtelný omyl – Jak mohou psychiatrické léky zabít vaše dítě – Dokument cz

Smrtelný omyl – Jak mohou psychiatrické léky zabít vaše dítě – Dokument cz

psychiatrické léky jsou horší než heroin …. a navíc jsou úplně zbytečné, protože žádné ” duševní nemoce ” neexistují. Duše může být mimo většinové chápání , ale není nemocná.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Psychiatrie: na mušku jsme si vzali děti!

Jak je možné, že se děti čím dál častěji dostávají do rukou psychiatrie? Odpovědi na to, proč jsou z nich pacienti na doživotí, jak je to s jejich násilnickým chováním, sebevraždami, náhlými úmrtími a mnoho dalšího. Má s tím co do činění spojenectví psychiatrie a farmaceutického průmyslu?

www.psychiatrie-info.cz

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Televizni reklama pro rok 2013 – zvířátka děkují

Podekovani 2013 from EKO-KOM on Vimeo.

V celé České republice je 229 021 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Třídění je tak pro obyvatele České republiky stále pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu sběrnému místu v průměru pouhých 102 metrů. Díky tomu má možnost třídit odpad 99 % obyvatel, a to v 6 025 obcích celé České republiky. Přitom aktivně tuto možnost využívá 70 % obyvatel. Více informací zde: http://www.jaktridit.cz/priroda/#page-1

O Samosebou: Třídíme odpad a zajímáme se o věci kolem nás! Třídění odpadu je pro nás životní styl. Přinášíme vám aktuality ze světa třídění, recyklace, udržitelného životního stylu, hudby, umění, sportu a vůbec všeho, co se děje kolem nás.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Dobrovolníci v tomto období vynáší srnčata z luk, které se budou síct.

koloušek

koloušek

Dobrovolníci v tomto období vynáší srnčata z luk, které se budou síct.

Posted in Uncategorized | Leave a comment