Výrok rozhodnutí Národní banka Slovenska: VIAMO, a. s.

Výrok rozhodnutí: Viam, a. s.
Číslo rozhodnutí: č.z. 100-000-133-904 k č.sp. NBS1-000-017-408
Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem jako útvar příslušný k řízení a rozhodování v prvním stupni podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uděluje společnosti Viam, a. s., se sídlem Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO: 47 126 221, podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 492/2009 Sb. o platebních službách a o změně některých zákonů povolení k poskytování platebních služeb podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e), a to vydávání platebního prostředku a přijímání platebních operací.

Prvními členy statutárního orgánu platební instituce jsou: Ing. Ľubomír Požgay, narozený dne xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Plk. Prvoniča 20, 841 06 Bratislava, Ing. Ľubomír Nádaský, narozený dne xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Farská 7062/64, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, Ing. Miroslav Zomborský, narozený dne xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Tekovská 3, 934 01 Levice.

Prvními členy dozorčí rady platební instituce jsou: Ing. Marián Marek, narozen dne xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Pod Bôrik 3, 811 02 Bratislava, JUDr. Viliam Pogran, narozený dne xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Orechová 24, 927 01 Šaľa, Ing. Michal Petrov, narozený dne xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Jaseňová 3, 900 25 Chorvátsky Grob.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Syn koupil pro rodiče dům poté, co po desetiletí bojovali se životem o podporovali svojí rodinu

Syn koupil pro rodiče dům poté, co po desetiletí bojovali se životem o podporovali svojí rodinu

LeJuan James je oblíbená osobnost na YouTube, jehož rodiče se vzali již více než 30 lety a neúnavně pracovali ve den i noci, aby se postarali o něj a jeho dva sourozence. Každý z jeho rodičů pracoval v několika pracovních úvazcích, jen aby položili jídlo na stůl a ujistil se, že LeJuan a jeho sourozenci budou pro život vše co by mohli potřebovat.

Lejuanova rodina byla tvrdě postižena finanční krizí v roce 2007 která pro ně přinesla ztrátu dvou domů. Právě když rodina bojovala nejvíce, LeJuanova babička onemocněla rakovinou mozku. Jeho rodina vynakládala hromné částky peněz, při snaze najít pro babičku nejlepší možnou léčbu, což je finančně zatížilo mnohem více, než kdykoliv předtím.

Věděl, že jeho rodiče pro něj udělali bezpočet obětí, a proto se rozhodl LeJuan vrátit rodičům jejich péči, jakmile bude mít k dispozici peníze. Jakmile začaly peníze přicházet z kanálu YouTube, LeJuan věděl přesně, co bude jeho první nákup.

LeJuan strávil pět měsíců práce s realitním makléřem, aby našel pro své rodiče dokonalý domov, ale ti neměli ani tušení, co jejich syn dělá. Podívejte se na jejich reakci ve videu níže, když se dozví, co pro ně jejich syn udělal a uvědomili si, že už nebudou muset s životem tak těžce bojovat!

Podívejte se na video a sdílejte prosím tento příběh tak, aby to viděli i vaši přátelé a rodina!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

František Staněk – Veřejné a politické aktivity za Rakouska-Uherska

Veřejné a politické aktivity za Rakouska-Uherska

Pocházel ze zemědělské rodiny. Vystudoval reálku v Telči. Po několik semestrů navštěvoval Vysokou školu technickou v Praze a obchodní akademii ve Vídni.

Roku 1892 převzal správu rodinného statku. Roku 1905 zdědil statek s lihovarem v Želetavě. Působil jako organizátor družstevnictví na Jindřichohradecku a poté na jihozápadní Moravě. Podílel se na vzniku zájmových organizací jako Svaz lnářů a bramborářů v Jihlavě nebo Národohospodářský svaz pro západní Moravu. Byl aktivní v České agrární straně, jejímž členem byl od jejího založení roku 1899. Od roku 1905 byl předsedou moravské organizace agrární strany a podílel se na jejím zapojení do širšího antiklerikálního bloku. Roku 1910 se stal předsedou moravských agrárníků a zároveň místořpedsedou celostátní České agrární strany.

Angažoval se v zákonodárných a samosprávných sborech. V roce 1900 byl zvolen starostou obce Strmilov. Od roku 1906 zasedal v české zemské zemědělské radě. V letech 1901–1907 byl poslancem Českého zemského sněmu. Byl sem zvolen v zemských volbách roku 1901 za kurii venkovských obcí, obvod Jindřichův Hradec. V letech 1906–1918 byl i poslancem Moravského zemského sněmu. Přechod do moravské zemské politiky souvisel s jeho nabytím statku v Želetavě. Uspěl v zemských volbách roku 1906, kdy usedl na Moravský zemský sněm za českou kurii venkovských obcí, obvod Telč. Mandát zde obhájil i ve zemských volbách v roce 1913.

Roku 1904 se stal i poslancem Říšské rady za Českou agrární stranu. Zvolen byl za kurii venkovských obcí, obvod Německý Brod, Polná atd. Nastoupil 8. března 1904 místo Eduarda Brzoráda. Mandát poslance Říšské rady obhájil v řádných volbách roku 1907, konaných již podle rovného volebního práva, tedy bez kurií. Zvolen byl za český obvod Morava 27. Za stejný obvod uspěl i ve volbách roku 1911. Ve vídeňském parlamentu setrval až do zániku monarchie.

V květnu 1906 se uvádí coby jeden ze čtyř členů poslaneckého Klubu českých agrárníků (Klub der böhmischen Agrarier) na Říšské radě. I po volbách roku 1907 v parlamentu usedl do poslaneckého Klubu českých agrárníků. Od roku 1910 byl předsedou agrárnického poslaneckého klubu na Moravském zemském sněmu a od roku 1913 byl předsedou frakce českých agrárníků na Říšské radě a od roku 1912 také předsedou volného střechového Jednotného klubu českého.

Patřil mezi nejvýznamnější české parlamentní politiky. V letech 1907–1910 byl coby říšský poslanec členem rakousko-uherských delegací (sbor zástupců obou částí dualistické monarchie pravidelně dojednávající vzájemné transakce).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mikroregion Telčsko

Mikroregion Telčsko má Centrum společných služeb Mikroregion Telčsko.

Mikroregion Telčsko uspěl v projektu Svazu měst a obcí a od července se rozběhla činnost Centra společných služeb (CSS). Cílem je podpora, poskytování a rozvoj veřejných služeb, veřejné správy, turistického ruchu i informovanosti občanů. Přehled všech veřejných služeb poskytovaných na území DSO je uveden v příloze č. 1.

Mikroregion Telčsko, náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč manažer – Lenka Mifková; specialista – Magda Pojerová Tel.: 567 223 235, 778 412 690
e-mail: rsz@telcsko.cz telcsko@telcsko.cz

Projekty Přinášíme přehled o několika projektech, které v současné době probíhají nebo se připravují: 1) Mikroregion Telčsko uskutečnil úspěšný nákup energií pro členské obce Mikroregionu Telčsko na roky 2017 a 2018. 2) Dalším projektem je „Zlepšení separace odpadu v Mikroregionu Telčsko“. Tento projekt uspěl v dotačním titulu OPŽP a nyní se připravuje výběrové řízení na dodavatele nádob na separovaný odpad. 3) Projekt, který naplní jedno z opatření strategie rozvoje Mikroregionu Telčsko – opatření 2.2 Systematické budování „Telčska“ jako svébytné turistické destinace je „Geopark Vysočina“. V současné době se připravuje nominační dokumentace k žádosti o udělení titulu Národní geopark.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Město Strmilov v Jihočeském kraji

Město Strmilov

Město Strmilov (německy Tremles) se nachází v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Rozkládá se po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice. Žije zde přibližně 1 400 obyvatel.

Původní osada vznikla na místě dnešního Strmilova patrně v první polovině 13. století. První písemná zmínka o městě je z roku 1255. Podobně jako sousední Kunžak, byl i Strmilov v té době vnímán jako trhová ves. Název Strmilov není navzdory lidovým pověstem odvozen od strmého lovu, ale spíše od staročeského osobního jména Střemil.

V roce 1385 ustanovil Heřman z Hradce ves Strmilov městečkem. Možná už tehdy dostal Strmilov do svého znaku zlatou pětilistou růži pánů z Hradce s červeným středem a se zelenými lístky na modrém štítu. Tento znak je nicméně doložen až z 19. století.[2]

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. S účinností od 10. října 2006 bylo 17. října 2006 původní rozhodnutí změněno a obci byl vrácen status města.[4]
IČ: 00247511                                   Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

DIČ: 00247511                                Číslo účtu: 600432309/0800

Datová schránka: rywbt6e

Adresa: 

Město Strmilov
Náměstí 60
378 53 Strmilov

Kontakty:
Tel.: 384 392 408
E-mail: podatelna@strmilovsko.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 – 11.30  12.00 – 16:30
Úterý:    7:00 – 11.30  12.00 – 15:30
Středa:  7:00 – 11.30  12.00 – 16:30
Pátek:    7:00 – 11.30  12.00 – 13:30

***POZOR ZMĚNA***

Nová telefonní čísla na pevné linky  úřadu:

pracovník funkce tel.číslo
M. Sedláková matrika 384392408
V. Vondrušová knihovna 384392552
M. Novák starosta 384497174
R. Séč policie 384497175
384497176
J. Sedláková pozemky 384497177
M. Nesporá účtárna 384497178

 

STATISTICKÉ ÚDAJE O STRMILOVU:
ZUJ (základní územní jednotka): 547239
Místní části: Česká Olešná
Malý Jeníkov
Leština
Palupín
Nadmořská výška: 558 m n. m.
Zeměpisné souřadnice: 49°10′ s.š., 15°12′ v.d.
Počet obyvatel:  1398 (k 1.1.2018)
Z toho v produkt. věku: 1216
Průměrný věk: 41,66
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Výrok rozhodnutí Národní banka Slovenska: Slovak Telekom, a. s.

Výrok rozhodnutí: Slovak Telekom, a. s.
Číslo rozhodnutí: č.z. 100-000-130-246 k č.sp. NBS1-000-028-676
Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem, jako útvar příslušný k jednání a rozhodování v prvním stupni podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o dohledu”) uděluje Slovak Telekom, as se sídlem Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (dále jen “účastník” nebo “poskytovatel platebních služeb v omezeném rozsahu”) předchozí souhlas podle ustanovení § 79a odst. 10 zákona o platebních službách ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Sb. o platebních službách ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o platebních službách”) na ustanovení p. Zsuzsanny Eifert, za vedoucího zaměstnance odpovědného za výkon vnitřní kontroly poskytovatele platebních služeb v omezeném rozsahu.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Výrok rozhodnutí Národní banka Slovenska: RK-ZA spol. s r. o.

Výrok rozhodnutí: RK-ZA spol. s r. o.
Číslo rozhodnutí: č.z .: 100-000-134-211 k č.sp .: NBS1-000-029-242
Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem příslušný k řízení a rozhodování v prvním stupni podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 40 zákona České národní rady č. 202/1995 Sb. Devizový zákon a zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů uděluje devizovou licenci č. 800 665 společnosti RK-ZA spol. s r. o., se sídlem Brezová 8407 / 13A, 010 01 Žilina, IČO: 51 965 798, na obchodování s devizovými hodnotami podle ustanovení § 6 ve spojení s ustanovením § 13 odst. 1 zákona České národní rady č. 202/1995 Sb. Devizový zákon a zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Devizová licence opravňuje jejího držitele provádět obchody s devizovými hodnotami v rozsahu směnárenské činnosti, jejichž předmětem je nákup peněžních prostředků v cizí měně za eura v hotovosti. Devizová licence se uděluje na dobu neurčitou. Držitel devizové licence je povinen Národní bance Slovenska oznámit zřízení nebo zrušení každé provozu nejpozději v den jejího zřízení nebo zrušení, oznámit ukončení směnárenské činnosti a předat úředně osvědčenou kopii oznámení o zániku živnostenského oprávnění k provádění směnárenské činnosti do deseti dnů ode dne jeho doručení společnosti.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Výrok rozhodnutí Národní banka Slovenska: Wüstenrot stavební spořitelna, a. s.

Výrok rozhodnutí: Wüstenrot stavební spořitelna, a. s.
Číslo rozhodnutí: č.z.: 100-000-138-679 k č.sp .: NBS1-000-029-057
Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem příslušný k řízení a rozhodování v prvním stupni podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uděluje Wüstenrot stavební spořitelně, a. s. se sídlem Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 předchozí souhlas podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 483/2001 Sb. o bankách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na zvolení Mag. Christiana Sollinger, CIIA za člena představenstva a ustanovení do funkce vedoucího zaměstnance.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Výrok rozhodnutí Národní banka Slovenska: Wüstenrot stavební spořitelna, a. s.

Výrok rozhodnutí: Wüstenrot stavební spořitelna, a. s.
Číslo rozhodnutí: č.z.: 100-000-138-687 k č.sp .: NBS1-000-029-056
Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem příslušný k řízení a rozhodování v prvním stupni podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uděluje Wüstenrot stavební spořitelně, a. s. se sídlem Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 předchozí souhlas podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 483/2001 Sb. o bankách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na zvolení Dr. Klause Wöhryho za člena představenstva a ustanovení do funkce vedoucího zaměstnance.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Národní banka Slovenska výrok rozhodnutí pro JTRE financing 2, s.r.o.

Výrok rozhodnutí:
JTRE financing 2, s.r.o.

Číslo rozhodnutí: č.z .: 100-000-137-530 k č.sp .: NBS1-000-030-537
Národní banka Slovenska, orgán dohledu příslušný podle ustanovení § 135 zákona č. 566/2001 Sb. o cenných papírech a investičních službách ao změně některých zákonů (zákon o cenných papírech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o cenných papírech”), útvar dohledu nad finančním trhem příslušný k řízení a rozhodování v prvním stupni podle ustanovení § 29 odst.1 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje společnosti JTRE financing 2, s.r.o., se sídlem Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 663 686 podle ustanovení § 125c odst. 2 zákona o cenných papírech ve spojení s ustanovením § 125 odst. 2 zákona o cenných papírech Dodatek č. 1 k základnímu prospektu ze dne 15.11.2018 vztažený k prospektu cenného papíru ze dne 20.6.2018 vypracovaného pro dluhopisy společnosti JTRE financing 2, sro, se sídlem Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 663 686 s názvem “Dluhopis JTREF 4,50 / 2023”, s přiděleným identifikačním kódem ISIN SK4120014283, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. z .: 100-000-112-599, k č. sp .: NBS1-000-025-847 ze dne 2.7.2018. Dodatek č. 1 k prospektu cenného papíru ze dne 15.11.2018 je přílohou tohoto rozhodnutí.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment