Plnou moc udělujte pouze tomu, komu opravdu věříte

Udělením plné moci se totiž dosáváte do pozice, kdy jste odpovědní z úkonů zmocněnce, které provedl v rámci plné moci. Jinými slovy, na úkony, které provádí zmocněnec v rámci plné moci se pohlíží jako bys je prováděl přímo Ty.

Otevírá se tak riziko zneužití plné moci, a proto důkladně vybírejte, komu plnou moc skutečně udělíte. V praxi to jsou opravdu ti nejbližší.

Je potřeba s daným člověkem dobře promluvit a připravit ho na situace, které mohou nastat. Zřejmě sami víte, jaké události mohou nastat ve vašem životě, a proto s ním proberte všechny možné scénáře a připravte ho, jaké dopisy/aktivity má očekávat. V mém případě OSVČ to je např. potenciální finanční kontrola.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Několik důležitých bodů, na které nesmíte v plné moci zapomenout

Několik důležitých bodů, na které nesmíte zapomenout:

  1. V plné moci musí být jednoznačně uvedeno kdo koho a k čemu opravňuje. Tzn. jednoznačně identifikován zmocnitel a zmocněnec.
  2. Pro jednání před úřady je vhodné na plné moci podpisy jak zmocněnce tak zmocnitele notářsky nebo úředně ověřit.
  3. V plné moci se musí vždy přesně a výslovně objevit , na které úkony se pověření vztahuje.
  4. Důležité je také uvést po jakou dobu zplnomocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá.
  5. Musí obsahovat datum a místo podpisu plné moci.
  6. Nesmíte zapomenout na podpisy zmocněnce a zmocnitele. Někdy postačí jen podpis zmocnitele.

Konec platnosti plné moci : Občanský zákoník podle §33b říká, plná moc zaniká tehdy:

  • je-li odvolána zmocnitelem
  • je-li vypovězena zmocněncem
  • provedením úkonu, na který byla omezena
  • zemře-li zmocněnec
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jak napsat plnou moc v angličtině

Jak napsat plnou moc v angličtině. Pro pomoc s překladem jednotlivých termínů plné moci uvádíme několik překladů termínů, které bývají v plných mocech obecně používány.

Plná moc je právní dokument na základě kterého jedna osoba zastupuje v právních úkonech druhou osobu. Osoba, která na základě plné moci někoho jiného zastupuje, se nazývá „zmocněnec“, a ten, kdo uděluje plnou moc, se nazývá „zmocnitel“.

Plná moc je obvykle udělována v písemné formě.  V plné moci musí být vždy uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Fyzická osoba je jako zmocněnec povinna jednat zásadně osobně. V běžném životě je možné při právním úkonu se nechat zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou.

 

zmocnitel principal
bydliště place of residence
Datum narození Date of birth
rodné číslo birth registration number
IČO právnické osoby Identification No. of a legal entity
Sídlo Registered office
k zastupování Zmocnitele to represent the Principal
Tato plná moc opravňuje Zmocněnce This Power of Attorney authorises the Attorney
Zmocněnec Attorney
k zastupování Zmocnitele při to represent the Principal in
Zmocněnec je oprávněn pověřit jinou osobu, aby místo něj jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci. Attorney is entitled to authorise another person to act in Attorney’s place on behalf of the Principal within the extent hereof
Tato plná moc se řídí platným právem České republiky. This Power of Attorney shall be governed by applicable laws of the Czech Republic.
Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce; v případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze ČESKÁ, pokud si Zmocnitel výslovně níže nezvolí anglickou This Power of Attorney is executed in the Czech and English languages. In the event of any discrepancies between the two language versions, the CZECH version shall prevail, unless the Principal explicitly chooses English one below.
Úředně ověřený podpis Zmocnitele Officially verified signature of the Principal
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lázně Lúčky

Lázně Lúčky
Přijďte si odpočinout do celoročně otevřeného AQUA – VITAL PARK Lázně Lúčky, jehož součástí je vnější rekreační bazén s teplotou 28 – 33 ° C s různými atrakcemi (vzduchové lehátka, protiproud, vodní číše, masážní trysky, podhladinové osvětlení …), venkovní sedací bazén s léčivou minerální vodou 36-38 ° C.

K dispozici je i dělený vnitřní léčivý minerální bazén s teplotou 33 a 35 ° C.

Vitální (saunový) svět
S bazény je přímo spojen vitální (saunový) svět: finská sauna, mentolová sauna, římská koupel s přírodními inhalačními esencemi, Kneippova koupel, tepidárium, turbo sprcha, sprcha – déšť. Překrásné přírodní prostředí spojené s léčivou minerální vodou Vám zaručí skvělý odpočinek za výborné ceny.

Ve vitálním světě se používají přírodní silice, které svými účinky ve spojení inhalace se saunováním detoxikují organismus. Posilují jeho přirozenou obranyschopnost a účinně chrání před nemocemi z nachlazení. Použité silice uvolňují psychické napětí a stres.

V roce 2015 lázně otevřeli nový vnější Vitální svět, který doplnil nabídku celoročně otevřeného AQUA-VITAL Parku. Pro hosty připravili novou finskou saunu, v níž může relaxovat v sedě až 16 lidí a skvělé osvěžení poskytne i nový ochlazovací bazén. Pro ty, kteří vyhledávají raději odpočinek ve vodě je k dispozici nová jacuzzi pod širým nebem.

Součástí je Snack bar s širokou nabídkou jídel a nápojů (systém a la carte) a banketka pro uzavřenou společnost.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PRO DĚTI S POHYBOVÝM handicapy – indikace

Speciální léčebný ústav Marína, sp Kováčová má za sebou 40-letou historii. Po celou dobu existence tohoto zařízení je využíván jako lázeňsko-rehabilitační zařízení pro pohybově postižené děti, od roku 2004 i pro podobně postižené dospělé pacienty. Jejich rehabilitace vyžaduje komplexní individuální přístup s cílem redukovat poškození pacienta, jeho omezenou pohyblivost a handicap, zlepšit jeho funkční schopnosti.

Léčí se zde děti s neurologickými a ortopedickými diagnózami podle platného indikačního seznamu od 1. do 18. roku života (indikační skupiny XXI, XXVI, XXVII) a dospělí pacienti s neurologickými a ortopedickými diagnózami (I, VI, VII).

Z neurologických diagnóz jsou nejčastěji léčeny děti postižené dětskou mozkovou obrnou (všechny formy), degenerativní onemocnění mozku a míchy, svalová onemocnění, poškození periferních nervů, atd. Z ortopedických diagnóz skoliózy, pooperační a poúrazové stavy. Z dalších indikací je to Morbus Perthes – odumření hlavice stehenní kosti, kde je nutná dlouhodobá liečba.V našem ústavu se dále léčí děti s revmatologických onemocněním, u kterých je nutné pravidelné cvičení pro udržení dobré pohyblivosti kloubů a zabránění vzniku deformit. V případě potřeby se léčí děti v doprovodu rodičů a je možný i opakovaný pobyt. Výsledky léčby jsou optimistické, dětští pacienti nejvíce v oblibě koupání v minerální vodě (bazény, vany s termální vodou, perličková koupel, Hubbardův koupel, podvodní masáž, vířivá koupel, skotské střiky). Z rehabilitačních technik využíváme všechny dostupné metodiky vhodné pro uvedené diagnózy. Kromě vodoléčby a rehabilitace děti mohou navštěvovat další oddělení: elektroléčba – magnetoterapie, nadstandardní laseroterapie a léčba prací – ergoterapie. Poskytujeme i logopedickou péči, poradenství léčebného pedagoga a psychologa. V ústavě je základní škola s výukou cizích jazyků, speciální škola, mateřská školka a školní klub.

Nejčastěji diagnózy dospělých pacientů jsou stavy po cévní mozkové příhodě, vertebrogenní bolestivé syndromy, stavy po operačních náhradách kloubů, jiné poúrazové a pooperační stavy, revmatologické onemocnění a další (dle přiloženého indikačního seznamu). Dospělí pacienti jsou ubytováni v rekonstruovaných pokojích s příslušenstvím (WC, sprcha, TV). Všechny procedury jsou v jednom komplexu budov, dostupné “suchou nohou”, což ocení těžší pohybliví pacienti zejména v zimních měsících. Celý komplex je bezbariérový, vybavený dostatečným počtem výtahů; součástí komplexu je i uzavřený “areál odpočinku” uprostřed krásné přírodní scenérie.

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Pacientů posílá do našeho zařízení Váš ošetřující lékař na základě vypsaného tiskopisu “Návrh na lázeňskou péči”. Navrhující lékař může být odborník – specialista (neurolog, ortoped, traumatolog, rehabilitační lékař a revmatolog) nebo Váš obecný (obvodní) lékař nebo pediatr, který dá potvrdit návrh specialistovi. Návrhy musí být předloženy reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny pacienta, který jej po schválení pošle do slu Marína š.p. Kováčová .. Přednost při přijetí mají akutní stavy – přímé překlady z lůžkových zařízení, hlavně poúrazové a pooperační stavy.

Podle Zákona 276/2004 Sb o zdravotní péči, §11, odst. (6) “každý má právo si vybrat poskytovatele” (zdravotní péče), to znamená:

Pacient má zákonné právo svobodně si vybrat lázeňské zařízení!

(Zákon 576/2004 CFU o zdravotní péči, službách souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změnách a doplnění některých zákonů, §11 odst. 6)

Přikládáme tiskopis Návrh na lázeňskou péči pro Vašeho ošetřujícího lékaře: Vyplnit pouze první strana a Lékařská zpráva na straně 2.Všechny údaje se automaticky přenesou na ostatní strany.

Nakonec je třeba vytisknout všechny 4 strany, které jsou odděleny na samostatných záložkách souboru (jako 1. díl – 4. díl).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PRO DĚTI S POHYBOVÝM handicapy

Náhodným objevením pramenů termální minerální vody během geologického průzkumu při hledání uhlí v roce 1898-1899 se datuje vznik lázeňského místa Kováčová. Byly zde založeny malé lázně, které sloužily blízkému a širšímu okolí a na základě osobních zkušeností jejich vyhledávali lidé s pohybovými obtížemi. Teprve v roce 1967 po rozsáhlém geologickém průzkumu byl dokončen vrt termální vody K1 s teplotou 48,5 ° C s velkou, stabilní vydatností. Kováčová dostala zcela nové perspektivy. Byl vypracován projekt lázní určených především pro lázeňskou rehabilitaci dětí, protože epidemie poliomyelitidy na počátku 50. let zanechala mnoho pacientů s limitujícími následky. V roce 1969 byl položen základní kámen pro výstavbu léčebného ústavu s kapacitou 212 lůžek. 27. 9. 1976 po překonání různých překážek byl ústav uveden do provozu jako Dětská lázeňská léčebna Marina. V době otevření ústavu bylo vytvořeno neurologické oddělení (nynější blok B) s 2 patry a ortopedické oddělení (blok A) s 3 patry, na každém patře je samostatné 40-lůžkové oddělení s kompletním vybavením, kromě ubytovací části je zde jídelna, herny, kompletní vodoléčba, rehabilitační sály, škola a předškolní zařízení. Léčili se zde pohybově postižené děti s neurologickými i ortopedickými diagnózami podle indikačního seznamu.

V začátcích byla průměrná délka pobytu pro ortopedických pacientů 60 dní, pro neurologických 90 dní, v roce 1982 přibyla indikace – Morbus Perthes s délkou pobytu 150 – 180 dní. V roce 1985 se z organizačních důvodů upustilo od striktního rozdělení dětí podle diagnózy, neurologicky postižené děti, často i mentálně poškozené se integrovali mezi ortopedických pacientů. Z neurologických diagnóz dosud převládají dětská mozková obrna – různé formy včetně imobilních pacientů. Přibývá pacientů po kraniocerebrálních traumatech. Z ortopedických diagnóz převládají skoliózy různého stupně závažnosti i pooperační stavy. Přednost v přijetí mají akutní stavy – přímé překlady z lůžkových zařízení, hlavně poúrazové stavy, kde je potřebná včasná rehabilitační péči, a po plánovaných operacích hlavně v rámci neuro / ortopedie. V roce 1991 byl indikační seznam rozšířen o revmatických pacientů. V roce 1993 jsme začali v individuálních případech s dětmi hospitalizovat i rodiče a provádět jejich edukaci s nácvikem rehabilitačních postupů, aby mohli pokračovat v rehabilitaci v domácích podmínkách.

V následujících letech jsme zvyšovali úroveň zdravotní péče o pacienty po stránce kvantity, ale i kvality. Tento trend si vynutil příjem těžkých imobilních pacientů s diagnózami, které se v minulosti v dětském věku nevyskytovaly v takovém rozsahu (např. Příčně poškození míchy). Zdravotní péče o takových pacientů vyžaduje speciální ošetřovatelskou péči, i speciální rehabilitační postupy. Nutnost změny a doplnění teoretické, ale i praktické části zdravotní péče pocítili lékaři, sestry, rehabilitační pracovníci v rámci postgraduálního vzdělávání. Navázali jsme úzkou spolupráci s Fakultou zdravotnictví Slovenské zdravotnické univerzity. Bylo nutné se seznámit s novými složkami péče podle platných zásad ošetřovatelství i fyzioterapie.

Další významnou kapitolou v historii slu Marína bylo rozšíření lázeňské a rehabilitační péče i pro dospělé pacienty od května roku 2004. K tomuto účelu byly provedeny nezbytné rekonstrukční úpravy na bloku B, který byl vyhrazen pro ubytování, stravování i rehabilitaci dospělých pacientů s neurologickými a ortopedickými diagnózami . Do praxe jsme tak uvedli nové fyzioterapeutické postupy např. pro pacienty po prodělané mozkové cévní příhodě, po náhradě kyčelního či kolenního kloubu, pro pacienty s revmatickými či vertebrogenního onemocněními, po operacích, úrazech … Od listopadu 2004 jsme začali poskytovat lázeňsko-rehabilitační péči i ambulantním způsobem v prostorách bloku B3. Úspěšný rok 2004 byl završen získáním certifikátu kvality ISO 9001: 2000 certifikační firmou SGS Czech Republic; politiku kvality důsledně rozvíjíme iv současnosti.

Cílem našeho zařízení je poskytování lázeňské a rehabilitační péče výlučně na odborné bázi, naší ambicí nejsou služby typu wellness. Medicínskou úroveň slu Marína potvrzujeme aktivní účastí na odborných akcích, sami jsme zorganizovali nemalé množství vzdělávacích akcí, např. v prosinci 2016 organizujeme již XII. ročník konference Rehabilitace v pediatrii s mezinárodní účastí, v našich prostorách zrekonstruované polyfunkční kinosálu. V současnosti disponuje náš ústav vysoce specializovanými zdravotnickými pracovníky na jednotlivých odděleních, při léčebných výkonech využíváme dostupné poznatky současné lékařské vědy.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MARINA LIPTOV Lodenica – půjčovna sportovních lodí a potřeb

MARINA LIPTOV Lodenica – půjčovna sportovních lodí a potřeb
Využite služby našich půjčoven lodí a vodních sportovních potřeb a získejte z obyčejného dne na suchu výjimečný den na vodě.

V nabídce na pronájem máme motorové čluny na benzínový nebo dnes velmi oblíbený elektrický pohon. Stabilitu si můžete procvičovat na populárních paddleboarkách. Pro partie kamošov jsme připravili Jumbo SUP (stand up paddleboard) s kapacitou 6-8 osob.

Ak upřednostňujete klidnou plavbu nebo chcete jen prozkoumat krásu Liptovské Mary, myslíme si na vás. K dispozici jsou kvalitní hliníkové čluny značek Linder s závěsným motorem, elektrody, kanoe, vodní kola a pramice s veslami.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pronájem bytu 2+1, Praha – Nové Město, Trojická

Pronájem stylového bytu 2+1 s neopakovatelnou retro atmosférou v kombinaci s původními dobovými prvky, Praha – Nové Město, Trojická. Byt se nachází ve vyhledávané lokalitě v blízkosti centra na Praze 2 – Nové Město. Kuchyně je vybavena veškerými spotřebiči a okouzlí vás dominantní kuchyňskou linkou a jídelnou. Při rekonstrukci byly použity kvalitní materiály – dřevěné podlahy, dřevěná okna. Místo leží v těsné blízkosti zahrad Emauzského kláštera či Botanické zahrady. K dispozici je plná občanská vybavenost. Velmi příjemný byt 2+1 disponuje obývacím pokojem 26 m2, samostatnou kuchyní 14 m2, ložnicí  18 m2 a koupelnou s vanou a svěma umyvadly. K dispozici je i balkon orientovaný do klidného vnitrobloku se zelení.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nejvýhodnější hypotéka? Čtveřice rad, co zohlednit, abyste ji získali

Nejvýhodnější hypotéka? Čtveřice rád, co zohlednit, abyste ji získali

Chcete si vzít hypotéku za co nejvýhodnějších podmínek? Tak pak nedívejte pouze na výši úrokové sazby, ale zvažte také další kritéria, která mohou mít na úvěr nemalý vliv. I kvůli nim si obvykle sáhnete hlouběji do kapsy. Na co se vyplatí dát si pozor?

1. Zvažte délku fixace a míru proplacení

Nejvýhodnější hypotéka? Čtveřice rad, co zohlednit, abyste ji získali

Nejvýhodnější hypotéka? Čtveřice rad, co zohlednit, abyste ji získali

Pokud řešíte při hypotéce dilema, jakou délku fixace úrokové sazby zvolit, dobře si to promyslete. Nejčastěji se můžete setkat s fixací na 1, 3 a 5 let. Pokud si zvolíte například 5letou fixaci úrokové sazby, budete během této doby každý měsíc platit stejnou splátku. Když tato doba uplyne, banka vám může určit novou výšku úroku dle aktuálních tržních podmínek. V době výročí fixace se vyplatí realizovat mimořádně splátky bez poplatků v jakékoliv výšce. Také si můžete přepočítat, zda se vám v době “výročí” vyplatí zůstat v téže bance, nebo využijete refinancování a banku změníte. Na dobu 25 – 30 let si vemte jen hypotéku ve vyšší výšce, například když kupujete byt nebo dům. Pokud plánujete jen rekonstrukci a potřebujete například jen 10 000 či 15 000 eur, je lepší splácet kratší, abyste úvěr méně přeplatili.

2. Ptejte se i na služby spojené s hypotékou a poplatky

služby spojené s hypotékou a poplatky

služby spojené s hypotékou a poplatky

Pokud žádáte o hypotéku, čeká vás ještě návštěva znalce, katastru nebo pojišťovny. Častokrát si musíte vzít dovolenou, abyste v tom zorientovali a tyto úřady si osobně prošli a vše vybavili. Zvažte, kde všude vám vaše banka umí ušetřit i čas spojený s vybavením a tyto úřady vyřídí za vás. Zeptejte se, zda vám banka připraví i pojištění nemovitosti, ušetříte tak návštěvu pojišťovny, neboť pojištění nemovitosti je podmínkou poskytnutí úvěru.

3. Při splátkách vám musí zůstat finanční rezerva

V minulém roce banky na základě opatření České národní banky provedly celou řadu požadavků na výpočet klientovy schopnosti splácet úvěr na bydlení nebo na předkládání dokladů o příjmech klienta a jejich ověřování. Při výpočtu klientovy schopnosti splácet úvěr na bydlení musí být zohledňovány kromě aktuálních závazků klienta i náklady na jeho základní životní potřeby a tzv. “Povinná” rezerva v jeho rozpočtu. Tato rezerva v rozpočtu klienta je definována jako rozdíl mezi celkovou výškou příjmů klienta a jeho životním minimem. Aktuální výše min. rezervy je 15%, od 1. července 2018 stoupne její výše na 20%. V minulém roce se také částečně zpřísnily požadavky na předkládání dokladů o příjmech. Např. v případě podávání přiznání k dani z příjmů je třeba prokázat i příjmy v období mezi podáním daňového přiznání a podáním žádosti o úvěr. Čestné prohlášení o příjmech už nejsou akceptovány.

4. “Nucené” produkty bankovních služeb úvěr prodraží

V reklamních letácích vám sice banky u hypoték nabízejí úrok i pod 1%, což uvádějí velkými písmeny, ale často při nich bývá ukrytá nenápadná poznámka. To v praxi znamená, že nízkou sazbu získáte jen za podmínky, pokud si k hypotéce vezmete ještě další finanční produkty. Nejčastěji jde o pojištění schopnosti splácet, pojištění nemovitosti a domácnosti, založení osobního účtu, na kterou vám bude chodit výplata nebo kreditní kartu. Zvažte, zda těch podmínek není příliš mnoho najednou. Či například kreditní kartu skutečně potřebujete, nebo zda opravdu máte zájem zaplatit životní pojištění předem na několik let. Na druhé straně, osobní účet určitě využijete a pojistit si schopnost splácet může být velmi dobrý krok, pokud se stane ve vašem životě něco neočekávaného – například při nemoci, úrazu či ztrátě zaměstnání.

Rada na závěr:

Nepodceňujte tvorbu dlouhodobého “polštáře”

Myslete na to, že hypotéku budete splácet mnoho let. Je proto důležité, abyste byli připraveni na možné nečekané výdaje, či výpadky příjmu v budoucnosti a uměli je finančně vykrýt. Pro tyto případy je ideální mít rezervu ve výši minimálně tří až šesti měsíčních platů. Pokud si nemůžete odložit stranou celou částku najednou, snažte se vytvářet si rezervu postupně vedle splácení úvěru. Ideální by bylo, kdyby jste si pravidelně spořili 10 procent z příjmu. Pokud chcete investovat do starší nemovitosti, kterou bude výhledově třeba zrekonstruovat, spořit byste měli ještě více.

Díky pravidelnému spoření na bydlení lze v České spořitelně získat hypotéku s nejnižším úrokem. Stačí, abyste spořili alespoň 2 roky a nejvýhodnější úrok získáte hypotéku bez překážek až do 10-násobku naspořené částky.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Na Furci v Košicích zavítá “čmelák”. Byty Adlerova lákají exkluzivitou

Bydlíte v Košicích nebo v okolí a hledáte nadstandardní bydlení v blízkosti přírody za dobrou cenu? Pokud jste mladá rodina či pár a plánujete společnou budoucnost, na košickém sídlišti Dargovských hrdinov brzy vyroste bytový projekt, který si vás získá několika zajímavými výhodami. Nabízí kvalitní bydlení s výbornou dispozicí, použitím nadstandardních materiálů, se spoustou designových prvků a jedinečnou architekturou ve tvaru čmeláka.

Na Furci v Košicích zavítá "čmelák". Byty Adlerova lákají exkluzivitou

Na Furci v Košicích zavítá “čmelák”. Byty Adlerova lákají exkluzivitou

Projekt bytového domu BUMBLEBEE Adlerova na Adlerové ulici je určen všem, kteří hledají kvalitní bydlení s výbornou dispozicí při použití kvalitních materiálem v klidné části Košic, s dobrou dostupností do centra. Při ranní kávičce na terase či balkoně v domě ztvárňující čmeláka, budou mít budoucí obyvatelé krásný výhled na lesopark či celé město.

Klidné bydlení pro rodiny v blízkosti lesoparku

Bytový dům bude sestávat z celkově deseti podlaží – z toho jsou dvě podzemní podlaží zapuštěné do svahu, sloužící k parkování osobních aut. Osm nadzemních podlaží bude mít celkově 80 bytů – dvou a třípokojové a 9 dvoupodlažních čtyřpokojových mezonetů na nejvyšším patře. Parkování vlastníků bude vyřešeno vybudováním parkovacích míst v terénu (16), ale i v podzemní garáži (81).
Hlavním investorem projektu je společnost Adlerová, přičemž její stoprocentním vlastníkem je Peter Krigler, za kterým je několik společností, které působí na trhu více než 10 let. Vzpomeňme mateřskou společnost EURO INVEST Development., Která se spolupodílí na definování projektu. Výhradní prodejce bytů – realitní kancelář TOBI Real – má dlouholeté zkušenosti a současně zastřešuje i finanční dům. Přímo v sídle na Hlavní 24 v Košicích si příští zájemci mohou prohlédnout 3D model projektu a dozvědět se všechny detaily o daném projektu, včetně půdorysů jednotlivých bytů i to, jak si vybavit financování.

EURO INVEST Development

EURO INVEST Development

Furčania, bydlete na vyšší úrovni než dosud

Projekt BUMBLEBEE Adlerová je zaměřen hlavně pro vícečlenné, ale i pro začínající rodiny. Nenajdete v něm ani jednu garsonku či jednopokojový byt, pokud však máte rádi stabilitu a klidné bydlení na vyšší úrovni, tento styl bydlení vám bude určitě vyhovovat. Primární skupinu klientů podle slov investora Petra Kriglera tvoří jednak “Furčania”, tedy lidé, kteří znají danou lokalitu a vědí ocenit všechny její výhody. Konkrétně, bezprostřední blízkost lesoparku výborný výhled, klid, kompletní občanskou vybavenost, ale i rychle spojení do centra či hlavní dopravní napojení.

“Další skupinu zájemců tvoří ti, kteří plánují usadit se v Olomouci a hledají pro sebe vhodné bydlení, které nebude v budoucnu obklopeno budoucí výstavbou. Důvodem je právě blízký lesopark a pozemek, kde má vodárenská společnost svá zařízení, což vylučuje budoucí stavební ruch, jako je tomu u mnoha projektů, “objasňuje Krigler.

Nadstandardní provedení imponuje každému

výhoda projektu BUMBLEBEE Adlerová

výhoda projektu BUMBLEBEE Adlerová

V čem tedy bude konkurenční výhoda projektu BUMBLEBEE Adlerová? Odlišností je hned několik. V první řadě, nejde o žádné 1-pokojové byty či garsonky, kde se každý třetí měsíc střídají podnájmu. Rozložení bytů a vnitřní dispozice zaručuje maximální využití prostoru bez zbytečných dlouhých chodeb a nevyužitých prostor.

Bytové jednotky jsou prodávány v nadstandardním provedení, tedy s kompletními úpravami povrchů. Každá má prostorný balkon, kde se pohodlně vejde sezení či lehátko. Jak objasňuje Peter Krigler, klienti si mohou vybrat ze široké nabídky dekorů parket, i interiérových dveří. Také v koupelnovém studiu existuje možnost určit si umístění obkladů ve více barvách. “V rámci předprodeje je pro prvních 40 zájemců kromě zvýhodněné ceny bytu jako dárek v ceně i kuchyňská sestava od tradičního slovenského výrobce. Dokonce do stadia ukončení hrubé stavby umožňujeme klientům, samozřejmě po vzájemném odsouhlasení, měnit vnitřní dispozici nenosných příček, “tvrdí investor.

Při financování bydlení zbytečně nepřeplatí

Další výhodou je financování projektu.

Při financování bydlení zbytečně nepřeplatí

Při financování bydlení zbytečně nepřeplatí

Stačí, když na začátku zaplatíte jen 15 procent z ceny, následně zbytek doplatíte až když si byt proberete a objekt bude zkolaudován. Takže, pokud máte vlastní zdroje na prvních 15 procent, úvěr si můžete vzít až před kolaudací, přičemž zbytečně neplatíte úroky z jeho částečného čerpání ještě během výstavby.

Zatím má investor podepsány rezervační smlouvy na sedm bytů, avšak předprodej probíhá zatím jen necelý měsíc. “Klienti začínají pomalu přicházet a informovat se. Máme kladnou zpětnou vazbu. Pokud rodiny nebo mladé páry, které nepotřebují řešit svou bytovou situaci v nejbližší době reálné uvažují o koupi, hned jim řešíme financování úvěru či kombinaci více druhů financování, “radí Krigler.

Posted in Uncategorized | Leave a comment