Na e-mail mi stále posílají různé reklamní nabídky; telefonicky mě neustále oslovují různé společnosti s nabídkami svých produktů.

Na e-mail mi stále posílají různé reklamní nabídky; telefonicky mě neustále oslovují různé společnosti s nabídkami svých produktů.
V České republice je zasílání nevyžádaných reklamních nabídek zakázáno zákonem č. 147/2001 Sb. o reklamě a o změně některých zákonů v platném znění. Dohled nad dodržováním ustanovení zákona o reklamě provádí SOI.

V případě, že nevyžádaná reklama (tedy jakékoliv předvedení, prezentace nebo jiné oznámení v každé podobě související s obchodní, podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností s cílem uplatnit produkty na trhu) šíří bez souhlasu uživatele a šiřitelem reklamy je subjekt se sídlem na území České republiky , uživatel může se žádostí o prošetření obrátit na inspektorát SOI, příslušný podle sídla uživatele.

Jestliže šiřitel nevyžádané reklamy sídlí v některém z členských států EU, šiřitel nevyžádané reklamy se s žádostí o prošetření může obrátit na Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb, Továrenská 7, POBox 40, 828 55 Bratislava 24, e-mail: e- podatelna@teleoff.gov.sk

V této souvislosti poznamenáváme, že výše uvedené se týká pouze případů, kdy je obsahem nevyžádané pošty reklamní nabídka. Nevyžádanou poštou jiného charakteru se Slovenská obchodní inspekce není oprávněna zabývat. Příslušným orgánem dozoru je v tomto případě Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tom Cruise přiměje Jamese Cordena ke skoku na padáku

Poté, co Tomu Cruise udělal několik skoků na padáku, Tom vezme Jamesa do kalifornské pouště a ukáže mu, že vyskočí z letadla, není tak snadné, jak vypadá. Tomu Cruise ve svých filmech přiliš nepoužívá kaskadéry, ale sám točí scény které by za jiné herce udělali kaskadáři viz řada scén z filmové řady “Mission: Impossible – Fallout”,

Další pozdní přehlídka:
Odběr: http://bit.ly/CordenYouTube
Sledujte plné epizody: http://bit.ly/1ENyPw4
Facebook: http://on.fb.me/19PIHLC
Twitter: http://bit.ly/1Iv0q6k
Instagram: http://bit.ly/latelategram

Podívejte se na pozdní pozdní přehlídku s Jamesem Cordenem v noci v 12:35 AM ET / 11: 35 PM CT. Pouze na CBS.

Získejte nové epizody přehlídek, které milujete napříč všemi zařízeními následující den, streamujte živé televizní vysílání a sledujte plné sezóny oblíbených fanoušků CBS kdykoliv a kdekoli s CBS All Access. Vyzkoušej zdarma! http://bit.ly/1OQA29B


Každý týden v noci, The Late Late Show s JAMES CORDEN hodí konečnou pozdní noci po večírku s kombinací celebritních hostů, hrůzných hudebních akcí, her a skic. Corden rozlišuje svou show tím, že nabízí divákům pohled do zákulisí do zelené místnosti, okamžitě přivádí všechny své hosty a půjčuje své hudební a herecké schopnosti k různým skicům. Kromě toho kapelník Reggie Watts a domácí kapely poskytují originální, improvizovanou hudbu v celé show. Od doby, kdy se Corden stal hostitelem v březnu 2015, se rychle stal známým pro vytváření vírových videí, jako je Carpool Karaoke. “

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jaké požadavky musí splňovat kola na elektrický pohon EPAC?

Jaké požadavky musí splňovat kola na elektrický pohon EPAC?
EPAC kola

Kola na elektrický pohon (EPAC – s elektrickým Power Assisted Cycles) s maximálním jmenovitým výkonem 0,25 KW u jejichž výkon se postupně snižuje a úplně přeruší, když vozidlo dosáhne rychlosti 25 km / h nebo dříve, pokud cyklista přestane točit pedály patří mezi strojní zařízení . S odvoláním na zákon č. 264/1999 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o posuzování shody jde o určené výrobky, které musí splňovat požadavky nařízení vlády ČR č. 140/2011 Sb., Kterým se mění nařízení vlády č. 436/2008 Sb., Kterým se stanoví podrobnosti o technických požadavcích a postupech posuzování shody na strojní zařízení a které je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42 / ES (dále jen Nařízení).

EPAC jako stroj musí mít označení CE. Za označení CE na výrobku odpovídá vždy výrobce nebo jeho zmocněnec, kteří ho na výrobek umísťují po provedení posouzení jeho shody požadovaným postupem stanoveným v Nařízení nebo směrnice. V nich se uvádí, zda posouzení shody může provést sám výrobce, nebo zda ho musí zrealizovat třetí strana (oznámený subjekt).

Na základě § 4 bodu 1 písmene e) Nařízení, musí být ke každému strojnímu zařízení přiloženo ES prohlášení o shodě v úředním jazyce země, ve kterém je uvedeno na trh nebo do provozu. Prohlášení o shodě smí vydat pouze výrobce nebo jeho zmocněnec na základě výsledků zkoušení a případně certifikátu, který potvrzuje shodu dotyčného výrobku se stanovenými požadavky Nařízení.

Pro potřeby celoevropské požadavky na posuzování shody byla vypracována evropská norma EN 15194 na typové posouzení kol na elektrický pohon, které byly vyňaty ze směrnice 2002/24 / ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. Tato evropská norma uvádí bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro posouzení konstrukce a sestavy kol na elektrický pohon a baterie s napětím do 48V stejnosměrného proudu nebo zabudovanou nabíječku akumulátoru se vstupem na 230V.

EN 15194 se týká pouze elektrické části vozu, zatímco pro součásti bicyklu platí norma EN 14764 Městské a cestovní kola, Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. Vozidlo musí být proto označeny podle EN 14765 ale i EN 15194 následovně:

na rámu kola musí být viditelně a trvale označeny sériové číslo rámu, na rámu kola musí být viditelně a trvanlivě označena jméno výrobce, nebo jeho zástupce a číslo evropské normy EN 14764, vozidlo musí být trvale označeny:
slovy: EPAC,
mezní rychlostí XX km / h-1,
maximálním nepřetržitým jmenovitým výkonem XX W.

EPAC kolo musí být vybaven návodem k použití, který kromě informací vyžadovaných normou na kola EN 14764, musí obsahovat informace vyžadované normou pro EPAC kola:

Požadavky na informace podle EPAC normy:
pojem a popis elektrické podpory, doporučení na mytí, kontrolní a signální zařízení, zvláštní doporučení používat EPAC, zvláštní upozornění na EPAC, doporučení na nabíječku a na používání nabíječky, jakož i závažnosti následujících pokynů nacházejících se na nálepce / štítku nabíječky baterie.

Požadavky na informace podle normy EN 14764:
o druhu užívání, na který je kolo zhotoven (např. druh terénu) s výstrahou před nebezpečím nebo před nesprávným používáním, o přípravě na jízdu:
jak odměřit a nastavit výšku sedáku, aby vyhovovala jezdci,
vysvětlení upozorňujících značek hloubky vsunutí na sloupku sedadla a představci kormidla, vysvětlení kterou pákou se ovládá přední a zadní brzda,
vysvětlení funkcí a nastavení jakýchkoli prvků na regulaci brzdné síly (pokud se na kole nacházejí), správného používání protišlapací brzdy (pokud je nainstalována), o minimální výšce sedla a způsob jejího měření, o způsobu nastavování každé nainstalované pružící soustavy, upozornění na bezpečnou jízdu:
používání cyklistické přilby,
pravidelné kontroly brzd, plášťů, řízení, ráfků,
upozornění o možném zvětšení brzdné vzdálenosti ve vlhkém počasí, o přípustné hmotnosti jezdce spolu se zavazadly maximální celkové hmotnosti (kolo + jezdec + zavazadla), upozornění na možné národní požadavky pokud se kolem bude jezdit na veřejných komunikacích (např. osvětlení, odrazky, reflexní vesty …), o doporučeném utahování (s hodnotami točivého momentu na upínače se závitem) připevňovacích prostředků:
kormidla, představce kormidla, sedadla, sloupku sedadla, kol, o správném způsobu montáže všech dodaných ale nenamontovaných dílců, o mazání, které části kola a jak často mazat a doporučené maziva, o správném napnutí řetězu a jak jej nastavit, nebo jiného hnacího mechanismu, o nastavení převodů a jejich činnost (pouze pokud je kolo jimi vybaven), o nastavení brzd a doporučení pro výměnu brzdových součástí, doporučení na celkovou údržbu, o důležitosti používání pouze originálních náhradních dílů na součástí, k

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AKTUALIZOVANÁ INFORMACE – UKONČENÍ ČINNOSTI LETECKÉHO DOPRAVCE AIR BERLIN / ÚPADKOVÁ ŘÍZENÍ

Luftfahrt-Bundesamt (LBA), Německý federální úřad pro civilní letectví informoval, že dne 28. 10. 2017 letecká společnost Air Berlin ukončila svou činnost.

V návaznosti na tuto mimořádnou situaci, letecké společnosti Lufthansa, Eurowings, SWISS a Austrian Airlines nabízejí cestujícím společnosti Air Berlin, kteří mají zakoupené zpáteční letenky na lety v rámci EU, s plánovaným odletem od 28. 10. 2017 do 15. 11. 2017, nové letenky s refundací 50% z ceny nové letenky bez DPH.

Cestující mohou požádat o refundaci 50% z ceny nové letenky nejpozději do 15. 12. 2017. Bližší informace budou uvedeny na webových stránkách uvedených leteckých společností.

Společnost Air Berlin v předchozím období zrušila všechny mezikontinentální lety, s plánovaným odletem do 15. 10. 2017, zároveň uvedla, že neeviduje cestující, kteří by uvízli v zahraničí bez pomoci. Z tohoto důvodu se uvedená nabídka netýká cestujících mezikontinentálních letů.

Cestující, jejichž lety byly zrušeny a letenky nebyly refundovány (týká se to především letů, které byly zakoupeny před 15. 08. 2017), si mohou pohledávku přihlásit v insolvenčním řízení, které je otevřené od 01. 11. 2017 do 01. 02. 2018. pohledávku v písemné formě je třeba uplatnit na adrese:

Flöther & Wissing
Insolvenzverwaltung
Wallstraße 14 A
D-10179 Berlin
GERMANY
Bližší informace o úpadku naleznete na:

Insolvency-hotline +49 (0) 30 921 072 00
(Pondělí až pátek 8:00 – 16:30)

Kontaktní formulář:
https://www.airberlin-inso.de/kontakt-formular

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hospodářský vývoj v eurozóně

Hospodářský vývoj v eurozóně
V roce 2017 se hospodářský růst HDP eurozóny zrychlil (2,3%) a byl výrazně vyšší než v roce 2016 (1,8%). K růstu ekonomiky pozitivně přispěly všechny složky, v největší míře soukromá spotřeba a investice. soukromou spotřebu podpořil příznivý vývoj na trhu práce, zatímco investice benefitovali z velmi příznivých podmínek financování ve formě  uvolněných úvěrových podmínek a zlepšení ziskovosti firem.
Export byl podpořen rozsáhlým globálním oživením. Na rozdíl od roku 2016 přispěl čistý
export k růstu pozitivně, když se růst exportů ve srovnání s předchozím rokem zrychlil
a zároveň se zpomalila dynamika importů. posílení hospodářství se projevilo na trhu práce, když míra nezaměstnanosti zaznamenala pokles ve srovnání s předchozím rokem (9,1% v roce 2017 ve srovnání s 10,0% v roce 2016).
V roce 2017 celková průměrná inflace měřená HICP dosáhla 1,5% a ve srovnání s předchozím rokem se zrychlila o 1,3 procentního bodu. Ve srovnání s prosincem 2016 se dynamika růstu HICP zrychlila o 0,3 procentního bodu na 1,4% v prosinci 2017. Úroveň celkové inflace v průběhu celého roku ovlivňoval zejména vývoj cen energických komodit, který se odrazil v postupném zpomalování růstu cen energií a následně ve druhé polovině roku se jejich dynamika opět mírně zrychlila. dynamika cen potravin se ke konci roku také zrychlila. jaderná inflace (inflace měřená HICP bez energií a nezpracovaných potravin) se po mírném zrychlení od října stabilizovala. Její průměrná úroveň v roce 2017 dosáhla 1,1% (0,8% v roce 2016).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

jak získat v Irsku Personal Public Service Number a co je Personal Public Service Number?

Co znamená PPS číslo?
PPS číslo je zkratka pro Personal Public Service Number, Osobní identifikační číslo pro veřejné služby, někdy označované zkratkou PPSN.

PPS číslo je vaše specifické osobní číslo, které vám umožní přístup k veřejným službám jako například sociální dávky, zdravotní péče, vzdělání a správa daní. PPS číslo není národní identifikační číslo.

PPS číslo má vždy 7 čísel a jedno nebo dvě písmena. Pokud obsahuje dvě písmena, druhé písmeno je vždy ‘W’, například 1234567RW.

Úřad (The Department of Social Protection) rozšířil množství PPS čísel od 1. Ledna 2013. Formát nových čísel má sedm čísel a vždy dvě písmena. Pro jednotlivce, druhé písmeno v novém PPS čísle bude písmeno ‘A’ (například 1234567FA) a pro společnosti, bude druhé písmeno ‘H’ (například 1234567WH).

Pokud se zaregistrujete pro novou daň na daňovém úřadě, například k DPH (VAT) nebo jako zaměstnavatel k PAYE / PRSI, vaše VAT / PAYE / PRSI číslo bude stejné jako vaše PPS číslo.

Občané Slovenska a Česka mají právo pracovat v Irsku bez pracovního povolení a ohledně mzdy a pracovních podmínek mají stejná práva jako občané Irska.

Na co potřebujete PPS číslo?
PPS číslo budete potřebovat hlavně:

pro zaměstnavatele, pokud chcete pracovat v Irsku,
k získání sociálních dávek,
na využití veřejné zdravotní péče – včetně získání zdravotní karty (Medical Card) a přístupu ke schématu platby léků (Drugs Payment Scheme),
k očkování dítěte,
ke službám správy daní – včetně zdanění a úlevám z platby hypotečních úroků (Mortgage Interest Relief),
k různým grantům ohledně bydlení (Housing Grants),
k získání řidičského průkazu.
Jak získat PPS číslo?
Abyste získali PPS číslo musíte bydlet v Irsku a jít osobně na pobočku Sociální pojišťovny, kde vyplníte žádost (application form), doložíte pas / občanský průkaz (ID), potvrzení adresy v Irsku (evidence of address) a prokážete, že PPS číslo potřebujete .

Hledání práce, Sociální pojišťovna nepovažuje za důvod, aby vám vydala PPS číslo. Také potencionální zaměstnavatel nemá právo od vás PPS číslo požadovat, pokud vás skutečně nezaměstná. Pokud se rozhodne vás zaměstnat dá vám potvrzení (formou dopisu) na základě, kterého vám Sociální pojišťovna přidělí PPS číslo.

Když si úspěšně najdete zaměstnání a získáte PPS číslo od Sociální pojišťovny musíte o tom informovat daňový úřad vyplněním formuláře 12A. Pokud tak neuděláte zaměstnavatel vám bude strhávat 40% daň (Emergency tax), což spolu s odvody bude téměř polovina vašeho hrubého platu.

Požádat o PPS číslo můžete na níže uvedených pobočkách Sociální pojišťovny:
Carlow

Carlow Local Office, Kennedy Avenue, Carlow
Tel: (059) 9170170, Fax: (059) 9130349
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00, zavřeno ve čtvrtek o 15:00
GPS (google maps) souřadnice: 52.835394, -6.930785

Cavan
Cavan Local Office, Dublin Road, Cavan
Tel: (049) 4331909, Fax: (049) 4362684
Úřední hodiny: Po – Čt 9:30 – 16:00, Pá 9:30 – 15:00
GPS (google maps) souřadnice: 53.982932, -7.357439

Clare
Ennis Local Office, Kilrush Road, Ennis, County Clare
Tel: (065) 6867800, Fax: (065) 6842455
Úřední hodiny: Po, Út, St a Pá 9:30 – 16:00, Čt 09:30 – 15:00
GPS (google maps) souřadnice: 52.837423, -8.989177

Cork North, East & City
Cork Local Office, Hanover Quay, Cork
Tel: (021) 4806800, Fax: (021) 4273770
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00
PPSN registration centru:
Úřední hodiny: Po, Út, St a Pá 9:30 – 12:00, Čt 10:30 – 12:00
GPS (google maps) souřadnice: 51.897052, -8.479160

Cork West
Bantry Local Office, 7 Main Street, Bantry, Co. Cork
Tel: (027) 20800, Fax: (027) 50368
Úřední hodiny: 9: 30-12: 00 a 14: 00-16: 00
GPS (google maps) souřadnice: 51.679148, -9.450136

Donegal
Letterkenny Local Office, High Road, Letterkenny, Co. Donegal
Tel: (074) 9160460, Fax: (074) 9121624
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 54.954887, -7.734783

Dublin
197/199 Parnell Street, Dublin 1
Tel: +353 1 889 9500, fax: +353 1 874 5602
Úřední hodiny: Po-Pá 9.30-12.00 a 2.00-4.00 (Otevřeno ve čtvrtek od 10.30)
GPS (google maps) souřadnice: 53.350590, -6.266305

Galway
Galway Local Office, Hynes Building, St. Augustine Street, Galway, Co. Galway
Tel: (091) 500800, Fax: (091) 500808
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00, Otevřeno ve Čtvrtek od 10.30
GPS (google maps) souřadnice: 53.271694, -9.052134

Kerry
Tralee Local Office, Godfrey Place, Tralee, Co. Kerry
Tel: (066) 7149500, Fax: (066) 7120789
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 52.268397, -9.708610

Kildare
Newbridge Local Office, Eyre Street, Newbridge,
Tel: (045) 446300, Fax: (045) 434824
Úřední hodiny: Po – Čt 9:30 – 16:00, Pá 9:30 – 15:00

PPSN Služby: pouze v Úterý a ve Čtvrtek
GPS (google maps) souřadnice: 53.181388, -6.798670

Kilkenny
Kilkenny Local Office, Government Buildings, Hebron Road, Kilkenny
Tel: (056) 7715100, Fax: (056) 7752759
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00, Čtvrtek 9:30 – 15:00
GPS (google maps) souřadnice: 52.656485, -7.243209

Laois
Portlaoise Branch Office, Church Street, Portlaoise, Co. Laois
Tel: (057) 8678010, Fax: (057) 8660380
Úřední hodiny: 9:30 – 12:00, 14:00 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 53.034775, -7.299948

Leitrim
Carrick on Shannon Local Office, Leitrim Road, Carrick-on-Shannon
Tel: (071) 9650070, Fax: (071) 9621253
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00, Zavřeno od 15:00 ve čtvrtek.
GPS (google maps) souřadnice: 53.947935, -8.091806

Limerick
Limerick Local Office, Dominick Street, Limerick
Tel: (061) 212200, Fax: (061) 414448
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 52.660702, -8.626285

Longford
Longford Local Office, Government Buildings, Ballinalee Road, Longford
Tel: (043) 3340000, Fax: (043) 3340247
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 53.727503, -7.786989

Louth
Dundalk Local Office, Government Buildings, St. Alphonsus Road, Dundalk, Co. Louth
Tel: 042-9392600, Fax: 042-9392695
Úřední hodiny: 9:30 to 16:00 (od 10:30 ve čtvrtek)
GPS (google maps) souřadnice: 54.002699, -6.388764

Mayo
Castlebar Local Office, Michael Davitt House, Castlebar, Co. Mayo
Tel: (094) 9034280, Fax: (094) 9025906
Úřední hodiny: 9:15 – 12:00, 14:00 – 16:00, v pátek od 10:30
GPS (google maps) souřadnice: 53.850400, -9.286237

Meath
Navan Local Office, Kennedy House, Kennedy Road, Navan
Tel: (046) 9037900, Fax: (046) 9072505
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00, ve čtvrtek od 10:30
GPS (google maps) souřadnice: 53.652835, -6.688839

Monaghan
Monaghan Branch Office, Rooskey, Monaghan Town
Tel: (047) 30170, Fax: (047) 72238
Úřední hodiny: 9:30 – 12:00, 14:00 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 54.254395, -6.965096

Offaly
Tullamore Local Office, Castle Buildings, Tara Street, Tullamore, Co. Offaly
Tel: 057-9318500, Fax: 057-9322650
Úřední hodiny: Po – Čt 9:30 – 16:00, Pá 10.30 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 53.273375, -7.496195

Roscommon
Boyle Branch Office, Elphin Street, Boyle, Co. Roscommon
Tel: (071) 9664033, Fax: 071 9664114
Úřední hodiny: 9:30 – 12:00, 14:00 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 53.968482, -8.302778

Castlerea Branch Office, Main Street, Castlerea, Co. Roscommon
Tel: (094) 96 25510, Fax: (094) 96 25485
Úřední hodiny: 9:30 – 12:00, 14:00 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 53.768170, -8.491402

Roscommon Branch Office, Abbey Street, Roscommon
Tel: (090) 6630930, Fax: (090) 6626585
Úřední hodiny: 9:30 – 12:00, 14:00 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 53.627310, -8.194621

Sligo
Sligo Local Office, Government Offices, Cranmore Road, Sligo
Tel: (071) 9148200, Fax: (071) 9145002
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 54.268037, -8.463442

Tipperary North
Thurles Local Office, Stradavoher, Thurles. (Tipperary North)
Tel: (0504) 20210, Fax: (0504) 24270
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00, zavřeno ve čtvrtek od 15:00
GPS (google maps) souřadnice: 52.673234, -7.817910

Tipperary South
Clonmel Local Office, Harbour House, New Quay, Clonmel. (Tipperary South)
Tel: (052) 6170220, Fax: (052) 6127179
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00, zavřeno v Středu od 15:00
GPS (google maps) souřadnice: 52.352328, -7.698476

Waterford
Waterford Local Office, Cork Road, Waterford
Tel: (051) 356000, Fax: (051) 356060
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 52.252515, -7.118025

Westmeath
Athlone Local Office, Government Offices, Grace Park Road, Athlone, Co. Westmeath
Tel: (090) 6449600, Fax: (090) 6470582
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 53.424264, -7.929468

Mullingar Local Office, Blackhall Street, Mullingar, Co. Westmeath
Tel: (044) 9334220, Fax: (044) 9344705
Úřední hodiny: 9:30 – 16:00
GPS (google maps) souřadnice: 53.524588, -7.342665

Wexford
Wexford Local Office, Anne Street, Wexford
Tel: (053) 9165400, Fax: (053) 9122429
Úřední hodiny: Po – Čt 9:30 – 16:00, Pá 9.30 – 15.00
GPS (google maps) souřadnice: 52.338227, -6.460878

Wicklow
Bray Local Office, The Cualann Centre, Main Street, Bray, County Wicklow
Tel: (01) 2117900, Fax: (01) 2865142
Úřední hodiny: Po, Út, St, Pá 9:30 – 16:00, Čt 9:30 – 15:00
GPS (google maps) souřadnice: 53.202331, -6.109890

Prosím zkontrolujte si nejnovější informace poboček Sociální pojišťovny na této stránce.

Seznam všech poboček Sociální pojišťovny v Irsku.

Více informací o PPS čísle naleznete zde.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

kardiovaskulární onemocnění

Co je to kardiovaskulární onemocnění?

Podle nedávno publikované statistické zprávy agentury Eurostat patří na Slovensku až 44%  z celkového počtu úmrtí osob mladších 75 let do kategorie tzv. odvratitelné úmrtí. Průměr v zemích EU je 34%. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel jde tedy na Slovensku o 188 úmrtí, přičemž v České republice je to 125 a ve Francii dokonce jen 60 úmrtí. Na základě těchto statistik je možné konstatovat, že po přepočtení na počet obyvatel zemře u nás v porovnání s ČR na tzv. léčitelné onemocnění každý rok o 2 000 lidí více. Podle závěrů Eurostatu se na těchto tzv. odvratitelné úmrtích podílejí nejvíce právě kardiovaskulární onemocnění. Z průzkumu veřejného mínění, který pro Slovenské kardiologickou společnost (SKS) vypracovala společnost GFK však vyplývá, že Slováci vůbec nepovažují tato onemocnění za nejzávažnější.

Podle nejnovější zprávy Eurostatu je Slovensko na 4. nejhorším místě z hlediska úmrtnosti obyvatel na tzv. vyhnutelné onemocnění (angl. “avoidable diseases”). Po přepočtu na celoslovenskou populaci zemře na Slovensku každý rok na vyhnutelné příčinu téměř 11 000 občanů. Stejně nelichotivě jsou na tom obyvatelé Slovenska i co se týče délky života. Podle zprávy OECD Health at a Glance je na Slovensku v 65. roce života kratší očekávaná délka života než v ostatních zemích OECD, navíc jeho zdravotní kvalita je výrazně horší. “Po dosažení 65 let mají obyvatelé v České republice před sebou v průměru 8 let života ve zdraví. Na Slovensku je to jen polovina, tedy 4 roky a v Norsku je to téměř čtyřikrát více, až 15 let, “říká prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., Prezident České kardiologické společnosti (na obr. Č. 3 s mikrofonem a na obr. Č. 4 zprava). V celoevropském měřítku se na úmrtích nejvíce podílejí právě kardiovaskulární onemocnění. Srdeční infarkt tvoří až 32% všech úmrtí lidí mladších 75 let. “Na Slovensku zemře ročně na srdečně-cévní onemocnění téměř 30 tisíc obyvatel, což je v přepočtu na počet obyvatel téměř 3krát více než ve Francii. Celkově choroby srdce a cév mají podle oficiální mortality statistiky na svědomí u nás více než 52% všech úmrtí, “doplňuje prof. Hatala.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Plnou moc udělujte pouze tomu, komu opravdu věříte

Udělením plné moci se totiž dosáváte do pozice, kdy jste odpovědní z úkonů zmocněnce, které provedl v rámci plné moci. Jinými slovy, na úkony, které provádí zmocněnec v rámci plné moci se pohlíží jako bys je prováděl přímo Ty.

Otevírá se tak riziko zneužití plné moci, a proto důkladně vybírejte, komu plnou moc skutečně udělíte. V praxi to jsou opravdu ti nejbližší.

Je potřeba s daným člověkem dobře promluvit a připravit ho na situace, které mohou nastat. Zřejmě sami víte, jaké události mohou nastat ve vašem životě, a proto s ním proberte všechny možné scénáře a připravte ho, jaké dopisy/aktivity má očekávat. V mém případě OSVČ to je např. potenciální finanční kontrola.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Několik důležitých bodů, na které nesmíte v plné moci zapomenout

Několik důležitých bodů, na které nesmíte zapomenout:

  1. V plné moci musí být jednoznačně uvedeno kdo koho a k čemu opravňuje. Tzn. jednoznačně identifikován zmocnitel a zmocněnec.
  2. Pro jednání před úřady je vhodné na plné moci podpisy jak zmocněnce tak zmocnitele notářsky nebo úředně ověřit.
  3. V plné moci se musí vždy přesně a výslovně objevit , na které úkony se pověření vztahuje.
  4. Důležité je také uvést po jakou dobu zplnomocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá.
  5. Musí obsahovat datum a místo podpisu plné moci.
  6. Nesmíte zapomenout na podpisy zmocněnce a zmocnitele. Někdy postačí jen podpis zmocnitele.

Konec platnosti plné moci : Občanský zákoník podle §33b říká, plná moc zaniká tehdy:

  • je-li odvolána zmocnitelem
  • je-li vypovězena zmocněncem
  • provedením úkonu, na který byla omezena
  • zemře-li zmocněnec
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jak napsat plnou moc v angličtině

Jak napsat plnou moc v angličtině. Pro pomoc s překladem jednotlivých termínů plné moci uvádíme několik překladů termínů, které bývají v plných mocech obecně používány.

Plná moc je právní dokument na základě kterého jedna osoba zastupuje v právních úkonech druhou osobu. Osoba, která na základě plné moci někoho jiného zastupuje, se nazývá „zmocněnec“, a ten, kdo uděluje plnou moc, se nazývá „zmocnitel“.

Plná moc je obvykle udělována v písemné formě.  V plné moci musí být vždy uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Fyzická osoba je jako zmocněnec povinna jednat zásadně osobně. V běžném životě je možné při právním úkonu se nechat zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou.

 

zmocnitel principal
bydliště place of residence
Datum narození Date of birth
rodné číslo birth registration number
IČO právnické osoby Identification No. of a legal entity
Sídlo Registered office
k zastupování Zmocnitele to represent the Principal
Tato plná moc opravňuje Zmocněnce This Power of Attorney authorises the Attorney
Zmocněnec Attorney
k zastupování Zmocnitele při to represent the Principal in
Zmocněnec je oprávněn pověřit jinou osobu, aby místo něj jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci. Attorney is entitled to authorise another person to act in Attorney’s place on behalf of the Principal within the extent hereof
Tato plná moc se řídí platným právem České republiky. This Power of Attorney shall be governed by applicable laws of the Czech Republic.
Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce; v případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze ČESKÁ, pokud si Zmocnitel výslovně níže nezvolí anglickou This Power of Attorney is executed in the Czech and English languages. In the event of any discrepancies between the two language versions, the CZECH version shall prevail, unless the Principal explicitly chooses English one below.
Úředně ověřený podpis Zmocnitele Officially verified signature of the Principal
Posted in Uncategorized | Leave a comment