Ryder Green

Ryder Green

Ryder Green

Ryder Green přináší dynamickou směsici od bluesem naplněného rocku a funku až po vznešené starodávné blues, R&B, slide, rock ‚n roll a vše mezi tím, bez námahy propletené melodickými poutavými písněmi a improvizace z duše. Jeho osobitý tón, infekční originální písně a vokály a obaly přitahující pozornost podněcují davy všech věkových skupin.

Ryder Green

Ryder Green

Ryder Green

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Deck the Halls

Připojte se k refrénu v tomto dynamickém rock ‘n‘ rollovém provedení skladby „Deck the Halls“ od písničkáře Rydera Greena a přátel. Fa la la la la!

Scientologická televize vysílá ze studií které leží v Los Angeles ve Spojených státech Amerických. Areál studií Scientologické televize je vybaven nejmodernější televizní technikou.

Scientologická církev, kterou vyznává řada známých amerických umělců, které můžete velmi dobře znát z Hollywoodských filmů.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , | Napsat komentář

Velvyslanec Tumur zdvořile vyzývá thajského předsedu vlády

Velvyslanec Tumur zdvořile vyzývá thajského předsedu vlády

Velvyslanec Tumur zdvořile vyzývá thajského předsedu vlády

Dne 6. ledna 2021 H.E. Pan Tumur Amarsanaa, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Mongolska v Thajském království, zdvořile vyzval generála Prayuta Chan-o-cha, předsedu vlády a ministra obrany Thajského království.

Během jednání se obě strany dohodly na rozšíření dvoustranné spolupráce, stanovení pětiletého pracovního plánu na posílení obchodních a hospodářských vztahů, podepsání několika mezinárodních dohod mezi vládou Mongolska a vládou Thajského království o zlepšení obchodních a investičních podmínek pro občany a investory.

Obě strany si navíc vyměnily názory na školení lidí ve zdravotnictví a zemědělství, aktivní dialog a spolupráci prostřednictvím sdružení ASEAN, organizování vzájemných návštěv na vysoké úrovni, politiku thajské vlády v boji proti epidemii COVID-19 a očkování.

Na konci zasedání pozval velvyslanec Mongolska thajskou stranu k účasti na cvičení „Khaan Quest“, které se bude konat v roce 2021.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Počet zahraničních pracovníků v Mongolsku poklesl o 12,2 procenta

Počet zahraničních pracovníků v Mongolsku poklesl o 12,2 procenta

Počet zahraničních pracovníků v Mongolsku poklesl o 12,2 procenta

Na konci prosince 2020 pracovalo v Mongolsku na základě pracovní smlouvy 4,0 tisíce cizích státních příslušníků z 89 zahraničních zemí, aby si vydělali mzdu a příjem nebo dobrovolně bez účelu výdělku mzdy a příjmu. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se počet zemí snížil o šest a počet zahraničních pracovníků poklesl o 562 (12,2%).

Ze všech zahraničních pracovníků s pracovními smlouvami v Mongolsku bylo 3,5 tisíce (86,0%) mužů a 0,5 tisíce (14,0%) žen. Ze všech zahraničních pracovníků v Mongolsku bylo 51,2% z Číny, 6,4% – Ruská federace, 5,3% – Jižní Korea, 5,0% – Austrálie, 3,7% – USA, 3,3% – Jižní Afrika, 2,9% – Filipíny, 2,6% – Vietnam, 2,5% – Velká Británie, 2,0% – Kanada, 2,0% – Indie, 1,2% – Japonsko a zbývajících 11,9% – ostatní země.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Up on the Housetop

Talentovaná písničkářka Hana-li se letos spojila se Santou, aby nám poskytla moderní popové ztvárnění skladby „Up on the Housetop“.

Scientologická církev, kterou vyznává řada známých amerických umělců, které můžete velmi dobře znát z Hollywoodských filmů.

Scientologická televize vysílá ze studií které leží v Los Angeles ve Spojených státech Amerických. Areál studií Scientologické televize je vybaven nejmodernější televizní technikou.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , , , , | Napsat komentář

We Wish You a Merry Christmas

Multi-platinový písničkář David Pomeranz podává své vánoční sáně plné díky své temperamentní verzi nejzábavnější vánoční písně vůbec – „Přejeme vám veselé Vánoce!“

Scientologická církev, kterou vyznává řada známých amerických umělců, které můžete velmi dobře znát z Hollywoodských filmů.

Scientologická televize vysílá ze studií které leží v Los Angeles ve Spojených státech Amerických. Areál studií Scientologické televize je vybaven nejmodernější televizní technikou.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

passerinvest

passerinvest

passerinvest

retail v office centrech spolu s rostoucí konkurencí roste sebevědomí nájemců a tedy i jejich požadavky na služby a nabídku administrativních center. do jaké míry developer zná své nájemce a jejich potřeby či přání, může do značné míry ovlivnit dlouhodobou obsazenost objektu. zaměstnancům je totiž jedno, jaké podmínky dohodl jejich chlebodárce s pronajímatelem budovy, když se nemají kde najíst, nebo je pro ně jídlo příliš drahé. mezi autonomní podpůrné služby bezesporu patří kantýny, malé kavárny v chráněných zónách, celá škála obchodů či služeb a lze sem zařadit i konferenční centrum. celý text vychází z přednášky pana zbyňka passera na shopping konferenci s podtitulem nejen o retailu. retail součástí centra retaileři v administrativním centru sice nemají zajištěnu masovou návštěvnost, ale velmi přesně mohou definovat cílové skupiny, kvantifikovat kupní sílu, specifikovat potřeby provozu. saturace objektů službami, nejen prodejnami, ale i relaxačními plochami, kde mohou zaměstnanci nájemce provozovat volnočasové aktivity, bude stále více ovlivněna tenantmixem a sociodemografickým mixem zaměstnanců. v bb centru jsou například dvě výrazné a vzá-jemně naprosto odlišné skupiny zaměstnanců s určitými příjmy, zvyklostmi, sklony ke spotřebě apod. u ge banky jsou to ze dvou třetin ženy pod 25 let, zatímco v it centru české spořitelny se jedná o muže věkem lehce přes 30 let. jakým způsobem formují skladbu retailerů v areálu, je nasnadě. nájemné restaurace jsou dle zkušeností pana zbyňka passera schopny platit nájemné ve výši 10-12 euro, přičemž hranice 12 euro už může způsobit rizikový provoz restaurace. přestože restaurace zabírá nemalou plochu 500 m 2 , nerozdělují se ceny za zázemí a veřejné části. smluvní vztah je naprosto nestandardní, jinak fungují úklidové služby, restaurace nevyužívá ochranu, do nájemních smluv není možné promítat ceny za společné plochy, neboť většinou mají přístup z venku apod. navíc je nutné zajistit, aby vchod do restaurace nezasahoval tzv. bezpečné zóny za turnikety. přesto je její přínos pro objekt natolik vysoký, že vyváží i nižší cenu nájemného a oproti kancelářím trochu problematičtější provoz. situace v bb centru bb centrum dosáhne během několika let 150 000 m 2 , výhledově se rozšíří na zhruba 300 000 m 2 , což předpokládá denní pohyb 15 000 osob. dnes se k administrativnímu areálu geograficky hlásí něco kolem 5 000 lidí. passerinvest provádí v pravidelných intervalech průzkum mezi nájemci a jejich zaměstnanci i v okolí, takže jsou přesně známy: momentální složení a potřeby osob, které se v areálu pohybují. i proto se v každém nově realizovaném objektu navyšují plochy pro retail. zvětšuje se areál a požadavků lidí přibývá a otevírá se úžasná šance využít efektu sněhové koule, kdy se na potřeby nájemců, které dokážete uspokojit, nabalují další zájemci o kancelářské plochy, které láká užívat si široké nabídky. cest vedoucích k cíli se nabízí hned několik. tou první je pasivní role developera, druhou klasický aktivní marketing a třetí cestu zvolil passerinvest prostřednictvím svého detailního průzkumu a specifického přístupu ke klientům. i kdyby byl o pronajímané plochy zájem, a není problém je zaplnit, nesmí být tvorba retailmixu pasivní. představy nájemců, pronajímatelů a retailerů se často liší. mezi pronajímateli a retailery tkví rozpor ve výši nájemného, mezi obchodníkem a jeho zákazníky může být problém v koupěschopnosti a koupěochotě. ze zkušeností vyplývá, že dárky a květiny se nekupují tak často, jak si obchodníci představují, dochází ke kolizi s výší nájemného a dochází například k vysoké f luktuaci obchodníků, což zákazníci nelibě nesou. retailmix musí být výslednicí trojúhel-níkovitého vztahu mezi nájemcem – zákazníkem, pronajímatelem a retailerem. výsledky průzkumu z výsledků průzkumu je jasně patrné, že nájem-ci bb centra mají zájem vedle kantýny i o kla-sickou restauraci, vhodnou pro obchodní jed-nání. passerinvest není institucionální investor a svůj objekt prodá pouze dobrou nájemní smlouvou s větším řetězcem. v roce 2001 probíhala jednání se všemi většími provozovateli restaurací. argumentace, že průměrná osoba v bb centru má ve věku 29 let čisté příjmy převyšující o 60 % průměrné čisté příjmy občana české republiky, že osazenstvo areálu má vysoký sklon ke spotřebě kvalitního jídla, protože dojíždí velmi daleko do dobrých restaurací, se míjela účinkem. ze tří finalistů, kteří na nabíd-ku zareagovali, zvítězila síť hacienda mexicana. v květnu tato společnost otevře svou největší pražskou restauraci, kavárnu a bar.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , , , , | Napsat komentář

Hana Ahdaliová v Ikano Properties

Hana Ahdaliová

Hana Ahdaliová

Hana Ahdaliová (1975) nastoupila  1. září 2004 na pozici marketing & sales manager pražské pobočky Ikano Properties. Bude zodpovídat za pronájmy bytových a nebytových prostor celého portfolia společnosti, kontakty s realitními kancelářemi i za propagaci stávajících a budoucích realitních projektů. Ve funkci nahradí Kateřinu Čubíkovou (1980), která posílila oddělení komunikace ústředí Ikano v Lucembursku. Před příchodem do Ikana působila Ahdaliová jako marketingová manažerka rovněž v developerské společnosti Future Group. V roce 2010 se paní Ahdaliové narodila dcera, v roce 2016 syn pak ještě syn. Blahopřejeme.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , | Napsat komentář

Vánoční písně – „Los Peces en el Rio“ v podání Alberta Plaza

Držitel více zlatých a platinový cen umělec Alberto Plaza vám přináší populární latinskoamerickou sváteční píseň „Los Peces en el Rio“ a přání zůstat v pořádku. Feliz Navidad!

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , | Napsat komentář

Lisa Goodman Minneapolis 7

Členka rady Lisa Goodmanová zastupuje městkou část Minneapolis 7, který se nachází na západním okraji Minneapolisu a zahrnuje části centra Minneapolis.

Lisa Goodman Minneapolis 7

Lisa Goodman Minneapolis 7

Předtím, než byla zvolena do městské rady, se zastávala reprodukčních práv žen jako výkonná ředitelka Minnesoty NARAL. Lisa, tváří v tvář hrozbám pro práva žen a pokroku obstruktérů na všech úrovních téměř každý den, přispěla k obraně žen, které na ni spoléhaly. Když v roce 1996 vedla volební úsilí pro výběr, dosáhl Senát MN poprvé v historii Minnesoty většiny pro výběr. Lisa pracoval pro Paul Wellstone jako jeho ředitel fundraisingu během jeho úspěšné snahy o Senát v roce 1990 a důsledně se postavil za progresivní hodnoty tváří v tvář téměř nemožným šancím.

Lisa v současné době působí ve správních radách Židovských rodinných služeb pro děti, Seznamte se s Minneapolis, Nadace zdravotního střediska Midwest a Fondu pro rodinné bydlení. Po mnoho let Lisa učila třídu nazvanou „Komunita a ekonomický rozvoj“ na postgraduálním programu Humphrey School of Public Affairs na University of Minnesota.

Po celou dobu svého působení v komunitě byla neustále přítomna v mnoha dalších radách a komisích. Působila v organizacích zaměřených na ochranu a zacházení se zvířaty. Byla jmenována guvernérem do Minnesotské závodní komise, působila ve správní radě Animal Humane Society a založila neziskovou organizaci Dog Grounds, která v centru města vybudovala a spravuje tři psí parky.

Ve volném čase se věnuje zahradnictví, turistice, starožitnostem a trávení času na statku ve venkovské Minnesotě se svou Goldendoodle Sadie. Lisa Goodman pochází z Chicaga ve státě Illinois a vystudovala politologii a pracovní vztahy na University of Wisconsin-Madison.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Izrael

Jeruzalem Izrael

Jeruzalem Izrael

Dne 14. května 1948 Izrael vyhlásil svou nezávislost. Během následujících necelých 24 hodin pravidelné armády Egypta, Jordánska, Sýrie, Libanonu a Iráku napadly zemi a donutily Izrael bránit suverenitu, kterou ve své historické domovině znovu nabyl.

Izrael Palestina

Izrael Palestina

Následoval konflikt, který vstoupil do dějin pod názvem Válka o nezávislost a v kterém nově zformované a špatně vyzbrojené Izraelské obranné síly (Israel Defense Forces – IDF) odrazily během zuřivých bojů útoky, které trvaly 15 měsíců a vyžádaly si více jak 6 000 izraelských životů (téměř jedno procento židovské populace Izraele v té době).

Během prvních měsíců roku 1949 probíhala na půdě OSN přímá jednání mezi Izraelem a každou z útočících stran (kromě Iráku, který odmítl s Izraelem vyjednávat), která vyústila v dohody o příměří, které odrážely situaci na konci bojů.

Izrael

Izrael

V důsledku toho pobřežní pláň, Galilea a celý Negev připadly Izraeli, Judea a Samaří (Západní břeh) Jordánsku, Pásmo Gazy Egyptu a Jeruzalém byl rozdělen mezi Jordánsko, které nabylo svrchovanosti nad východní částí včetně Starého města, a Izrael, kterému připadl sektor západní.

Budování státu

Po ukončení války se Izrael zaměřil na budování státu, na který lidé tak dlouho čekali a o nějž se tak dlouho snažili. První stodvacetičlenný Kneset (parlament) se sešel po celonárodních volbách (25. ledna 1949), v nichž volilo téměř 85% všech oprávněných voličů.

Dva z předních představitelů, kteří dovedli národ ke státnosti, se stali i předními představiteli země: David Ben-Gurion, hlava Židovské agentury, byl zvolen prvním ministerským předsedou; a Chaim Weizmann, předák Světové sionistické organizace, byl Knesetem zvolen prvním prezidentem. Dne 11. května 1949 Izrael zaujal jako 59. člen své místo v Organizaci spojených národů.

V souladu s konceptem ‚ingathering of the exiles‘, který je jedním z raison d’être vzniku Státu Izrael, se brány země otevřely dokořán, aby učinily zadost právu každého Žida přijet do země a při vstupu získat její občanství. V prvních čtyřech měsících od vyhlášení nezávislosti dorazilo ke břehům Izraele na 50 000 přistěhovalců, převážně těch, co přežili Holocaust. Do konce roku  1951 se počet židovského obyvatelstva zdvojnásobil díky skutečnosti, že do země se přistěhovalo celkem 687 000 mužů, žen a dětí, více jak 300 000 z nich přitom tvořili uprchlíci z arabských zemí.

Hospodářský tlak vyvolaný Válkou o nezávislost a potřeba zajistit potřeby rychle rostoucí populace si vyžadoval úsporná opatření doma a finanční pomoc ze zahraničí.

Pomoc, kterou poskytla vláda Spojených států, půjčky od amerických bank, příspěvky židovských komunit z diaspory a poválečné německé reparace byly použity na financování výstavby nových bytů, mechanizaci v zemědělství, založení obchodní flotily a národních aerolinek, využití dostupných nerostných surovin, rozvoj průmyslu a rozšíření silniční infrastruktury, telekomunikací a elektrické sítě.

Ke konci prvního desetiletí existence se průmyslová výroba zdvojnásobila, stejně jako počet zaměstnaných a průmyslový export se dokonce zečtyřnásobil. Ohromné navýšení počtu obdělávaných ploch přinesl soběstačnost v oblasti dodávek všech základních potravinových produktů kromě masa a obilovin. Kromě toho bylo zalesněno na 50 000 akrů především neúrodné půdy a stromy byly nasázeny i podél silnic v délce 800 km.

Vzdělávací systém, který vznikal v židovské komunitě v období před založením státu a nyní zahrnoval i arabský sektor, zásadně expandoval. Školní docházka se stala bezplatnou a povinnou pro děti od 5 do 14 let (od roku 1978 je povinná do 16 let a bezplatná do 18 let). Rozvíjely se i kulturní a umělecké obory, které v sobě s tím, jak přijížděli Židé ze všech částí světa a přivážely s sebou jedinečné tradice svých komunit a společností, kde po generace žily, postupně propojovaly středovýchodní, severoafrické a západní prvky. V době, kdy Izrael oslavil deset let od svého vzniku, počet jeho obyvatel dosáhl něco málo přes dva miliony.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

ČKD PRAHA HOLDING, a.s. , Praha IČO 00001813

ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
IČO: 00001813
Z. KAPITÁL: 244.3 milionů Kč
SCHRÁNKA: dyadmez
DIČ (DPH): CZ00001813, Detail plátce DPH
ADRESA: Kolbenova 609/38, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha

ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Datum vzniku a zápisu
29. říjen 1990
Spisová značka B 200/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
Sídlo Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha
Identifikační číslo 00001813
Právní forma Akciová společnost
Předmět podnikání činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární ředitel
Statutární ředitel
Ing. Petr Speychal
Praha
Den vzniku funkce: 27. duben 2018
Počet členů
1
Způsob jednání
Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis statutární ředitel.
Správní rada
Člen správní rady
Ing. Petr Speychal
Praha
Den vzniku členství: 27. duben 2018
Počet členů
1
Prokura
Mgr. Robert Wolf
Černošice
Jediný akcionář
ČKD ASSET, a.s. IČO: 27117201
Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha
Akcie počet 81 449 679 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3,-Kč
Základní kapitál 244 349 037,-Kč

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

příspěvek 554484

příspěvek 554484

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Rozmach pasivních panelových domů v Evropě: slibná budoucnost pro Latinskou Ameriku?

Udržitelná architektura v kombinaci s úspěšnými systémy komerčních podnikatelů nabízejí montované domy v Evropě s vysokými standardy ve spotřebě energie. Předtím, než byly považovány za domy nízké třídy, ale technologie v kombinaci s designem a v souladu s certifikačními systémy energetické účinnosti je dnes staví na vrchol vlny. K tomu se přidává rychlost provádění práce, nižší náklady na údržbu a úspory nákladů na energii, neodolatelné kombo, které se také chce přestěhovat do Latinské Ameriky.

Výstavba moderních dřevostaveb v nízkoenergetickém a pasivním standardu

Výstavba moderních dřevostaveb v nízkoenergetickém a pasivním standardu

Pasivní dům je typ domu, ve kterém se využívají zdroje bioklimatické architektury v kombinaci s energetickou účinností mnohem lepší než tradiční konstrukce. To znamená, že zdroje jako přirozené sluneční světlo, sluneční energie pro zásobování horkou vodou a elektřinou a další funkce, jako je například zpětné získávání dešťové vody nebo přirozené větrání, jsou využívány na maximum. Použité materiály jsou také důležité nejen pro jejich energetickou účinnost, ale také pro uhlíkovou stopu. Zde hraje dřevo významnou roli díky svým podmínkám, že je vynikajícím izolátorem, ale také tím, že je přírodní, biologicky odbouratelné a recyklovatelné.

Výstavba moderních dřevostaveb v nízkoenergetickém a pasivním standardu

Výstavba moderních dřevostaveb v nízkoenergetickém a pasivním standardu

Německo bylo epicentrem pasivního domu a odtud se rozšířilo na celý starý kontinent, Passivhaus (z německého pasivního domu a v angličtině pasivního domu standard) je standard pro stavbu domů pocházející z rozhovoru ( v květnu 1988) mezi profesory Bo Adamsonem z univerzity v Lundu ve Švédsku a Wolfgangem Feistem z Institut für Wohnen und Umwelt (Institut pro bydlení a životní prostředí). Tento certifikační systém je založen na auditu staveb, které mají vysokou tepelnou izolaci, důsledná kontrola infiltrace a maximální kvalita vnitřního ovzduší, kromě využití sluneční energie pro lepší klimatizaci, snížení spotřeby energie řádově o 70% (u konvenčních konstrukcí). Bylo to vyvinuto z mnoha výzkumů, s financováním německého státu a dnes získal velký boom.

Výstavba moderních dřevostaveb v nízkoenergetickém a pasivním standardu

Výstavba moderních dřevostaveb v nízkoenergetickém a pasivním standardu

Prefabrikované domy jsou zase průmyslovými stavbami, které technologicky postupují mílovými kroky. Ještě před deseti lety byl prodej montovaných domů vnímán pouze jako domy s nízkým dosahem, industrializované a levné domy, ale nyní tyto systémy hodně překvapují, nejen z estetického hlediska, ale také z hlediska jejich účinnosti, přičemž příklady vysoce energeticky účinných montovaných domů jsou certifikovány. s výše uvedeným systémem.

Výstavba moderních dřevostaveb v nízkoenergetickém a pasivním standardu

Výstavba moderních dřevostaveb v nízkoenergetickém a pasivním standardu

Závěrem je, že výstavba montovaných domů se postupně přizpůsobuje udržitelnější, efektivnější a dokonce ekologičtější budoucnosti, v některých oblastech již můžeme vidět pasivní domy montované, od tradičních pasivních domů se liší jen to, že Jsou vyrobeny z prefabrikovaných modulů. Pokud ctností modulárních a montovaných domů bylo již mnoho, představte si také přidání výhod pasivních domů.

 

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Zahájili pilotní projekt výstavby dřevěných rodinných domů

dřevostavba

dřevostavba

Vláda Španělské provincie brzy ohlásí zahájení pilotního projektu výstavby 67 dřevěných domů ve městě Santo Tomé a že bude zahájením provinčního programu řešení pro místnosti postavené ze dřeva jako hlavního materiálu.
V provinční politice využívání lesních zdrojů bylo jedním z cílů, na nichž pracovali, využití dřeva ve stavebnictví.

dřevostavba

dřevostavba

A konkrétně jedním z návrhů byla výstavba dřevěných domů v rámci bytové politiky.
Jak bylo oznámeno pro Momarandu.com, zahájení pilotního projektu výstavby dřevěných domů ze strany Corrientes Housing Institute (INVICO) bude brzy oznámeno.
V Santo Tomé by mělo být postaveno 67 dřevěných domů.
Odpovídající návrhy pro projekt již byly dokončeny, stejně jako nezbytné technické specifikace a školení lidských zdrojů.
Záměrem provinční vlády je vyhodnotit zkušenosti Santo Tomé, aby bylo možné přejít k provinčnímu plánu dřevěných domů.
Stejně tak je zamýšleno, že rozhodnutí státu o stavbě dřevěných domů také mobilizuje soukromý sektor k většímu využívání dřeva.
Snaží se tedy využít výhod místního lesního zdroje, který vidí potřebu zvýšit účast na místním stavebním trhu.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , | Napsat komentář