Národní banka Slovenska výrok rozhodnutí pro JTRE financing 2, s.r.o.

Výrok rozhodnutí:
JTRE financing 2, s.r.o.

Číslo rozhodnutí: č.z .: 100-000-137-530 k č.sp .: NBS1-000-030-537
Národní banka Slovenska, orgán dohledu příslušný podle ustanovení § 135 zákona č. 566/2001 Sb. o cenných papírech a investičních službách ao změně některých zákonů (zákon o cenných papírech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenných papírech“), útvar dohledu nad finančním trhem příslušný k řízení a rozhodování v prvním stupni podle ustanovení § 29 odst.1 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje společnosti JTRE financing 2, s.r.o., se sídlem Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 663 686 podle ustanovení § 125c odst. 2 zákona o cenných papírech ve spojení s ustanovením § 125 odst. 2 zákona o cenných papírech Dodatek č. 1 k základnímu prospektu ze dne 15.11.2018 vztažený k prospektu cenného papíru ze dne 20.6.2018 vypracovaného pro dluhopisy společnosti JTRE financing 2, sro, se sídlem Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 663 686 s názvem „Dluhopis JTREF 4,50 / 2023“, s přiděleným identifikačním kódem ISIN SK4120014283, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. z .: 100-000-112-599, k č. sp .: NBS1-000-025-847 ze dne 2.7.2018. Dodatek č. 1 k prospektu cenného papíru ze dne 15.11.2018 je přílohou tohoto rozhodnutí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář