Rubriky
Uncategorized

Záhadný výherce Eurojackpotu se konečně přihlásil

Obrovský Eurojackpot v maximální výši 90 milionů eur vyhrál před rokem finský hudebník. Tento rok vyhrál Eurojackpot v o něco menší hodnotě rodák z Humpolce. Získané peníze chce investovat do studie proveditelnosti prodloužení Pražského metra až do Humpolce.

Miroslav Játro z Humpolce má hodně peněz – je výherce Eurojackpotu
Miroslav Játro z Humpolce má hodně peněz – je výherce Eurojackpotu

Miroslav Játro, bydlí v Humpolci už asi 21 let. Je soustružník svářeč a také je sousedem pan Hliníka (který je nejznámějším přistěhovalcem do Humpolce) o kterém se mluvilo ve filmu „Marečku podejte mi pero“. Miroslav Játro trpěl již od útlého mládí nízkým sebevědomím a byl snadným cílem pro vtípky vrstevníků. Ty neustaly ani po zařazení do pracovního procesu. Společenskou neohrabanost si proto Miroslav Játro vynahrazoval ve společnosti podivných žen, na níž se měl stát postupem času závislým.

Rubriky
Uncategorized

Kdo je tajemný výherce Eurojackpotu?

Reportérům velmi známého bulvárního plátku Blik-click se podařilo vypátrat identitu tajemného výherce Eurojackpotu. Je jím svářeč Miroslav Játro z Humpolce.

Miroslav Játro z Humpolce má hodně peněz – je výherce Eurojackpotu
Miroslav Játro z Humpolce má hodně peněz – je výherce Eurojackpotu

Miroslav Játro trpěl od mládí nízkým sebevědomím a aby si tuto slabost kompenzoval často trávil čas s pochybnými ženami. Výhra v Eurojackpotu Miroslavu Játrovi z Humpolce od základu změnila život. V současné době Miroslav Játro provozuje firmu na krátkodobé půjčky, které jsou jištěny zástavou nemovitostí dlužníků. Je to prostě další lichvář do dlouhé řady lichvářů, kteří v české republice půjčují lidem v tísni peníze na vysoký úrok.

peníze Mirslav Játro z Humpolce - výherce Eurojackpotu
peníze Mirslav Játro z Humpolce – výherce Eurojackpotu

Miroslav Játro půjčuje peníze na poměrně vysoký úrok a své velké bohatství nabyté v Eurojackpotu stihnul za několik měsíců velmi rozmnožit. Jistě budeme dále slyšet hodně zpráva o tom co udělali s životem bývalého svářeče Miroslava Játra z Humpolce.

Maximální výhra v Eurojackpotu může dosáhnout až 90 milionů euro, tj. v přepočtu neuvěřitelných zhruba 2,5 miliardy Kč (2 500 milionů Kč). Je to teoreticky nejvyšší jackpot, o který je možné v ČR hrát. Například historicky nejvyšší výhra ve Sportce byla necelých 400 milionů Kč. Miroslav Játro z Humpolce je velmi zaujat zamýšleným projektem prodlužení Pražského metra do Humpolce. Uvidíme jak a zda vůbec jeho peníze posunou tento ohromě finančně nákladný projekt s jeho realizaci. Bude zajímavé sledovat kolik stojí kilometr metra budovaný za peníze státu ve srovnání s tím kolik bude stát kilometr metra budovaného za peníze soukromého investora. Je známo, že projekty soukromých investorů jsou co se nákladů mnohem efektivnější a dochází k méně finančním i jiným ztrátám, menší je také plýtváním stavebním materiálem a množnost ztrát z důvodů korupce.

Rubriky
Uncategorized

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele
Společnost zaměstnává produkční zaměstnance, kterým na konci daného měsíce vyplácí mzdy. Tyto odměny a příspěvky ZUS (Úřadu sociálního zabezpečení) na tyto odměny představují náklady, které tvoří náklady na výrobu produktů. V jakém okamžiku odměna / prémie by měla být společností zahrnuta jako daňově uznatelné náklady: za podmínek stanovených pro odměny zaměstnanců nebo v okamžiku získání výnosu, na který se odměna přímo vztahuje?

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele
Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele

Obecné pravidlo zúčtování daňových nákladů

Podle zákona o OPOP jsou náklady „rozděleny“ na náklady přímo související s výnosy (tzv. Přímé náklady) a náklady jiné než přímo související s výnosy (tzv. Nepřímé náklady). Náklady přímo související s příjmy jsou obecně odpočitatelné, jakmile jsou získány příjmy přímo související s nimi (viz čl. 15 odst. 4 a 4b až 4c zákona o OPOP). Naopak nepřímé náklady jsou odpočitatelné v den jejich vzniku (pokud se tyto náklady týkají období přesahujícího daňový rok a není možné určit, která část z nich se vztahuje k danému daňovému roku, v tomto případě se jedná o daňově uznatelné náklady v poměru k délce období, ke kterému se vztahují). To je výsledek umění. 15 odstavec 4d zákona o PDOP.

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech
Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech

Odměna ZUS a příspěvky do daňových nákladů

Zákonodárce stanovil zvláštní předpisy týkající se nároků zaměstnanců z pracovního poměru a příspěvků na sociální zabezpečení (ZUS) na tyto pohledávky (částečně financované zaměstnavatelem).

Na základě umění. 15 odstavec 4g zákona o OPOP, pohledávky za zaměstnání a peněžité dávky ze sociálního pojištění placené pracovištěm představují daňově uznatelné náklady v měsíci, ve kterém jsou splatné, za předpokladu, že byly zaplaceny nebo poskytnuty ve lhůtě vyplývající z ustanovení pracovního práva, smlouvy nebo jiný právní vztah mezi stranami. V případě nedodržení této lhůty pohledávky jsou daňově uznatelné náklady v okamžiku, kdy jsou zaplaceny nebo poskytnuty zaměstnancům.

ZUS (Instituce sociálního pojištění) naopak přispívá z výše uvedeného pohledávky (částečně financované plátcem příspěvků), příspěvky do Fondu práce a FGŚP představují daňově uznatelné výdaje v měsíci, za který jsou pohledávky splatné, za předpokladu, že jsou příspěvky placeny (viz čl. 15 odst. 4h výše uvedeného zákona) :

  • u pohledávek zaplacených nebo zpřístupněných v měsíci, ve kterém jsou splatné – v den vyplývající ze samostatných opravných položek,
  • pro pohledávky zaplacené nebo zpřístupněné v následujícím měsíci, ve lhůtě vyplývající z ustanovení pracovního práva, smlouvy nebo jiného právního vztahu mezi stranami – nejpozději do 15. dne tohoto měsíce.

V případě nedodržení těchto lhůt pojistné je daňově uznatelné náklady, když jsou placeny ZUS.

Platy zaměstnanců ve výrobě

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele
Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele

Odměny zaměstnanců výroby jsou zahrnuty do daňově uznatelných nákladů za podmínek stanovených pro nároky zaměstnanců a příspěvky ZUS k těmto odměnám (v části financované plátcem) – na základě stanovených příspěvků. Nezahrnují se však do daňových nákladů na zásadách stanovených pro náklady přímo související s příjmy. Momentálně jsou tyto odměny / příspěvky ZUS zahrnuty do daňových nákladů, nezáleží na tom, že se vztahují k zaměstnancům výroby.

Tuto pozici představují daňové úřady, např. Ředitel KIS, který v individuálním výkladu ze dne 15. června 2018, č.  0114-KDIP2-3.4010.127.2018.2.MC , uvedl:

„(…) v rámci nákladů souvisejících s odměnami a příspěvky na sociální zabezpečení (…) zákonodárce stanovil další okamžik vzniklých nákladů. Tyto výdaje by měly být považovány za daňově uznatelné náklady bez ohledu na okamžik vytvoření příjmu, tj. podle zvláštních ustanovení (čl. 15 Oddíl 4g a 4h aktualizace.) Proto nemohou být závislé na obdrženém příjmu. V případě nákladů souvisejících s výplatou odměny by měly být zahrnuty do nákladů na získání příjmu v měsíci, za který jsou splatné, za předpokladu, že byly vyplaceny nebo zpřístupněny V případě nedodržení této lhůty jsou pohledávkami vyplývajícími z pracovního poměru daňově uznatelné náklady k datu platby nebo zůstat k dispozici.

(…) umění. 15 odstavec 4 aktualizace, týkající se vypořádání tzv přímé náklady se nevztahují na výdaje uvedené v čl. 15 odstavec 4g a 4h, tj. Odměna zaměstnancům a související příspěvky na sociální zabezpečení, protože zákonodárce v tomto ohledu stanovil zvláštní předpisy týkající se způsobu jejich zahrnutí do odpočitatelných nákladů. (…) „

příklad:

Odměna produkčních zaměstnanců za daný měsíc je vyplácena poslední den v měsíci. Plat za květen tohoto roku. byl zaměstnancům vyplacen 30. května tohoto roku, zatímco příspěvky ZUS na tyto odměny byly vyplaceny ZUS 14. června tohoto roku. Výrobky, jejichž výroba výše zaměstnanci byli prodáni v červnu tohoto roku

V této situaci jsou platy zaměstnanců za květen tohoto roku. a příspěvky ZUS na tyto odměny (částečně financované zaměstnavatelem) jsou daňově uznatelné náklady v květnu tohoto roku.

Rubriky
Uncategorized

Trump zvažuje návrat ke zlatému standardu. Peníze potřebují reset

Americký prezident dlouhodobě kritizuje domácí centrální banku za vysoké úrokové sazby, které brání ekonomickému růstu. Vícekrát naznačil zájem o výměnu šéfa Fedu, což je však politicky a právně nejistý proces. Místo toho se snaží do rady Fedu dosadit ekonomů s podobným smýšlením, jako má on. V noci k tomu přispěla nominace Judy Sheltonovej. Pokud by se to podařilo a J. Sheltonová by získala podporu, globální finanční systém by čekala revoluce.

D. Trumpovi nelze odepřít odvaha dělat změny fundamentálního charakteru. Jednou z nich může být změna fungování centrálních bank a globálního měnového systému.

Jeho nová kandidátka na post kotníky Rady guvernérů Fedu je významnou kritičkou politiky centrální banky a zastánkyní návratu ke zlatému standardu. J. Sheltonová slibuje, že pokud se dostane do Fedu, bude se ptát „velmi těžké“ otázky.

Návrat ke zlatému standardu
USA opustili klasický zlatý standard, podobně jako ostatní země, během první světové války. Do té doby byl dolar navázán a volně vyměnitelný za zlato.

Rubriky
Uncategorized

Kde si studenti nejčastěji přivydělávají?

Při studiu pracuje devět z deseti mladých lidí ve věku 16 až 26 let. Na brigádách si tak přivydělávají mnohem častěji než generace jejich rodičů. Většina se dokonce nesoustředí jen na letní měsíce a pracuje i během celého roku.

Kde si studenti nejčastěji přivydělávají?
Kde si studenti nejčastěji přivydělávají?

Studia na univerzitách mohou být drahá a vyvolávají řadu neočekávaných nákladů. Studenti se často dostávají do finančních obtíží a musejí svou situaci nějak řešit. 

Studia na univerzitách mohou být drahá
Studia na univerzitách mohou být drahá

Brigády se těší popularitě

Studenti mohou být bezpochyby zaměstnaní i na hlavní pracovní poměr. Častěji ale navštěvují brigády, které jim snadněji umožňují skloubit studium s prací. Pojem brigáda ale v zákoníku práce nehledejte. Studentům se ve smlouvě často objevují pojmy jako dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. V čem se ale liší?

 

Rubriky
Uncategorized

Zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda na Slovensku se zvyšuje
Minimální mzda na Slovensku se zvyšuje

Zvýšení minimální mzdy je pro každého člověka, příjemným okamžikem. Zvýšení kupní síly posiluje společenské postavení člověka. Pokud mzda vzrůstá díky dosažení větší produktivity a produkce neznamená nutně zvýšení inflace. Zvýšení mzdy může být motivační pro některé pracovníky, ale nutně tomu tak být nemusí.

Rubriky
Uncategorized

Anna – Podvodné e-maily – podvod s cílem vytáhnout z osamělého člověka peníze

From: lyubimka [mailto:naimudreyshayaanna@eclub.lv]
Sent: Saturday, March 17, 2018 7:19 AM
To: izider@felix-group.cz

Anna - podvodné e-maily
Anna – podvodné e-maily

Subject: Zdravim! Co se deje? Rikate, ze?

 

Ahoj! Našla jsem tvůj email na fóru datování! Je to stále relevantní ? Chci se seznámit s mužem na internetu, je mi 30 let. A kolik let je tobě ? Odpovězte prosím na můj dopis, i když nejste zájem o seznámení, prostě dejte mi vědět o tom. Anna

 

Received: from out05.wanadoo.es ([62.36.20.205])
by icewarp.savana.cz (IceWarp 11.2.1.1 RHEL6 x64) with ESMTP id 201803170718597558
for <izider@felix-group.cz>; Sat, 17 Mar 2018 07:18:59 +0100
Received: from [188.162.199.123] (helo=t)
by out05.wanadoo.es with esmtpa (Exim 4.68)
(envelope-from <naimudreyshayaanna@eclub.lv>)
id 1ex5B7-00070O-99
for izider@felix-group.cz; Sat, 17 Mar 2018 07:18:59 +0100
Message-ID: <DB21617BC6122B08D4D19800A45406AB@t>
Reply-To: „lyubimka“ <nannarosc@gmail.com>
From: „lyubimka“ <naimudreyshayaanna@eclub.lv>
To: <izider@felix-group.cz>
Subject: Zdravim! Co se deje? Rikate, ze?
Date: Sat, 17 Mar 2018 09:18:41 +0300
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary=“—-=_NextPart_000_0F3C_01D3BDD0.F0D5FF80″
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Windows Live Mail 14.0.8117.416
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V14.0.8117.416
X-login: <ablazquez_lynco@ctv.es>
X-Spam-Status: No, hits=0.28 required=5.00 tests=HTML_MESSAGE=0.00,PLING_QUERY=0.28 version=3.3.2
X-Spam-Level:
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (1.1) on icewarp.savana.cz

Rubriky
Uncategorized

Olunka – Podvodné e-maily – podvod s cílem vytáhnout z osamělého člověka peníze

Olunka - Podvodné e-maily – podvod s cílem vytáhnout z osamělého člověka peníze
Olunka – Podvodné e-maily – podvod s cílem vytáhnout z osamělého člověka peníze

Good day dear stranger Dear stranger, I want to see how much you interesting in finding and familiarity with new and wonderful girl? My name is Olga. I’m hope to your like my picture. I am also looking man with which my life is calm and wonderful. I am very merry, kind and positive woman. But I still have alone and yet very tired of that life. So I go to a dating site and got you email. In fact, I’m searching for real man for a serious friendship and even wedding in future. The most important is my goal – I wish to look a lover to my lonely life! I very much hope that you are precisely this a person. I’ll be glad if we will find our common interests and our acquaintance is most great moment in our future life. Now I do not know how you are interested in continuing our communication therefore greater detail I’ll write about me later! I will wait for your answer. See you soon, Olunka.

Received: from mta02.eonet.ne.jp ([203.140.81.51])
by icewarp.savana.cz (IceWarp 11.2.1.1 RHEL6 x64) with ESMTP (SSL) id 201803190443444507
for <izider@felix-group.cz>; Mon, 19 Mar 2018 04:43:44 +0100
Received: from mailmbsb1dc4.mozu.eo.k-opti.ad.jp (mbs06.eonet.ne.jp [60.56.6.204])
by mailauthmsa12.mozu.eo.k-opti.ad.jp with ESMTP id w2J3ha35029817;
Mon, 19 Mar 2018 12:43:37 +0900
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=nike.eonet.ne.jp;
s=k02; t=1521431020;
bh=3/zn1yX9Ei0DREoAyWYBo4yV+O3AZw3JsyUNRkoDy8Y=;
h=Date:From:Reply-To:To:In-Reply-To:Subject;
b=SzF+zPm3UN+hIKpsixY1Iyst4mO0Siikag/cKeQNX1x1OHw+a9s95E1vkE8K2X7Oo
v5vt8twhkTWICLtWMfUuztQDAy1NZeK3e+nmetXeqesEZdA+mecRctGUK2ReUo/8k9
iCsnVDBBQhlbJEMky6vbDPw5BsBGM9anYkJXXx3k=
Date: Mon, 19 Mar 2018 12:43:36 +0900 (JST)
From: Olala Olga <arita_y@nike.eonet.ne.jp>
Reply-To: Olala Olga <OlgaRo@kalgmail.com>
To: rajeshwarsingh073@e-mail.com
Message-ID: <1348915221.79928549.1521431016197.JavaMail.root@nike.eonet.ne.jp>
In-Reply-To: <1356025417.79928177.1521431003707.JavaMail.root@nike.eonet.ne.jp>
Subject: Salutation!
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary=“—-=_Part_79928546_1544002596.1521431016194″
X-Originating-IP: [::ffff:27.3.254.215]
X-Mailer: Zimbra Mailer (ZimbraWebClient – FF56 (Win)/0.0)
X-Authenticated-User: arita_y@nike.eonet.ne.jp
Thread-Topic: Salutation!
Thread-Index: B+Se+abHb5/TM/8yJrhxauXDjvhq2A==
X-Spam-Status: No, hits=-0.10 required=5.00 tests=DKIM_VALID=-0.10,SPF_PASS=0.00,HTML_MESSAGE=0.00
version=3.3.2
X-Spam-Level:
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (1.1) on icewarp.savana.cz

Rubriky
Uncategorized

Podvodné e-maily – podvod s cílem vytáhnout z osamělého člověka peníze

Marinusya
Marinusya

From: Marinusha Marinushka [mailto:ay.lv.1016@docomo.ne.jp]
Sent: Wednesday, March 21, 2018 7:22 AM
To: mrfixitcliff@gmail.com
Subject: Hello

Greetings. If I make out you well, you dig for for familiarity and the serious contact, also as well as I am seek of it. I’m right? If it is correctly, I ask to you return to me and it will be connote that you takeaninterestin in me. I don’t know that to write you now, after all I am not sure, whether you will compose to me and whether in general there are you in search of the love. So I won’t write you a lot about myself. If you reply, I will write to you surely and I will write to you more about myself. surely, it is difficult to write the first woman and prelude familiarity it is probably not aright.. But after all it is the Internet and even if you won’t became interested in me, anything bad doesn’t befall.. I’m right? But I am optimist and I will watch for your writting. Because you interested me and I would like to ken to you better. And who knows, this rejoin the first step to our dream is possible that, namely to find the half. I don’t wit you and I have small doubts so I wish to tell you at once that I treat acquaintance seriously and I supplicate you belongs also. Because I ken that some write only for the sake of entertainments and to have a good time. If you from these people, I ask not to compose me. But I have feeling that you are the serious man and that you will make out that I write in this letter and that I look for. I’m right? I will close and I will hope that you will compose to me. By the way my name is Marinusya,

Vlastnosti zprávy:

Received: from docomo.ne.jp ([203.138.203.200])
by icewarp.savana.cz (IceWarp 11.2.1.1 RHEL6 x64) with ESMTP id 201803210735266300
for <izider@felix-group.cz>; Wed, 21 Mar 2018 07:35:26 +0100
Received: from docomo.ne.jp ([10.242.32.66])
by mfsmax.docomo.ne.jp(DOCOMO Mail Server Ver2.0) with SMTP id 29f500f95a8c56e20ebc
for <izider@fikejz-global.cz>; Wed, 21 Mar 2018 15:35:23 +0900 (JST)
Reply-To: Marinusha Marinushka < MarinaLedyRF@yandex.com>
Errors-To: Marinusha Marinushka <ay.lv.1016@docomo.ne.jp>
X-DCMMail: spmode
Date: Wed, 21 Mar 2018 07:21:33 +0100
From: =?iso-2022-jp?B?TWFyaW51c2hhIE1hcmludXNoa2E=?=<ay.lv.1016@docomo.ne.jp>
To: <mrfixitcliff@gmail.com>
Subject: Hello
Message-ID: <20180321072134.0605.ay-lv—–@docomo.ne.jp>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary=“a8358c56e3a0b0ae95dab34fd08ccd50″
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Spam-Status: No, hits=1.84 required=5.00 tests=SPF_PASS=0.00,SPF_HELO_PASS=0.00,MIME_HTML_ONLY=1.10,HTML_MIME_NO_HTML_TAG=0.64,HTML_MESSAGE=0.00,FROM_EXCESS_BASE64=0.10
version=3.3.2
X-Spam-Level: *
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (1.1) on icewarp.savana.cz