Souhlas se zpracování osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Díky udělení Souhlasu Vám budeme moci nabízet produkty a služby šité na míru Vašim potřebám. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno. Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat všemi způsoby, jakými s námi komunikujete (např. e-mailem, poštou, telefonicky na zákaznické lince nebo na kontaktních místech).

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, („GDPR“) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

ČEZ Prodej, s.r.o.

ČEZ Prodej, s.r.o.

Uděluji tímto dobrovolně souhlas společnosti ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO: 27232433 („ČEZ Prodej“), jakožto správci osobních údajů, aby zpracovávala moje kontaktní, identifikační a další osobní údaje za účelem

  • zasílání nabídek, a to i personalizovaných, týkajících se produktů a služeb ČEZ Prodej, a to po dobu, kdy s ČEZ Prodej nemám uzavřenu smlouvu ani o jejím uzavření nejednám,
  • zasílání nabídek, a to i personalizovaných, týkajících se produktů a služeb třetích stran, a to v tištěné i elektronické formě, do doby, než svůj souhlas odvolám.

Osobní údaje budou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování, to vše za účelem zjištění Vašich relevantních potřeb a nabídnutí pro Vás vhodných produktů a služeb.

Na základě tohoto souhlasu a pro výše uvedené účely mohou být zpracovávány zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt / místo podnikání, datum narození, kód banky, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích, údaje o spotřebě a o odběrném místě.

Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. Aktuální informace týkající se zpracovávání osobních údajů, včetně informace o zpracovatelích osobních údajů a jejich seznam jsou vždy uvedeny na stránkách www.cez.cz a jsou dostupné ve všech Zákaznických centrech a kontaktních mís tech společnosti ČEZ Prodej.

Beru na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí společnosti ČEZ Prodej právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy do doby, než vznesu námitku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář