Stavební bytové družstvo České Budějovice

Stavební bytové družstvo České Budějovice

Krčínova 1107/30
370 11  České Budějovice 2
Jihočeský kraj

Stavební bytové družstvo České Budějovice

Stavební bytové družstvo České Budějovice

Správa a účetnictví pro bytové domy, garáže a nebytové prostory v majetku SBD České Budějovice. Převody bytů, garáží z majetku SBD do osobního vlastnictví včetně pozemku se znaleckým posudkem k převáděnému pozemku.

Stavební bytové družstvo České Budějovice

Stavební bytové družstvo České Budějovice

 

V souladu s ustanovením § 751 zákona o obchodních korporacích nejsou bytová družstva bez vědomí a souhlasu všech dotčených členů družstva oprávněna převádět vlastnická práva k družstevním bytům, budovám s družstevními byty nebo k pozemkům jimi zastavěnými, jakož i s nimi věcně souvisejícími. V tomto směru je možné zmínit, že stávající zákonná úprava je naopak dokonce výrazně zpřísňující oproti předchozí úpravě v obchodním zákoníku, tzn. ve prospěch jednotlivých členů družstva, bez jejichž souhlasu nemůže být provedena žádná změna vlastnického práva k družstevnímu by­tu.

Co se týká tzv. zákonných převodů jednotek do vlastnictví, tedy povinnosti bytových družstev převést bytovou jednotku svému členovi při splnění veškerých podmínek, tak ani v tomto směru nedošlo k žádné změně. Původní lhůta pro uzavření převodní smlouvy do 31. 12. 1995 byla opakovaně prodlužována – naposledy do 31. 12. 2020, nelze proto zcela vyloučit její další prodloužení, přičemž družstvo samotné se bude zabývat i možnostmi pro zajištění převodů i po uplynutí lhůty stanové právní úpravou.

Stavební bytové družstvo České Budějovice

Stavební bytové družstvo České Budějovice

Datum vzniku a zápisu:
1. říjen 1983
Spisová značka: DrXXXXIII 84 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice
Sídlo: Krčínova 1107/30, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Identifikační číslo:
00037745
Právní forma:
Družstvo
Předmětu činnosti : 1. činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2. předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně správy domů společenství vlastníků, ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ad) přidělování družstevních bytů, uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním, b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva, c) práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace, obnovy a údržby, d) investorská a inženýrská činnost včetně technické pomoci při investiční výstavbě bytové a nebytové výstavby, technické a občanské vybavenosti pro členy družstva, e) další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních a sociálních potřeb členů družstva, f) obchodní činnost, g) školící a metodická činnost. 3. družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich vykonání opatří příslušné oprávnění. takovou činností je zprostředkování služeb. činnosti družstva spočívající ve výz
Člen představenstva, předseda: Václav Laur
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Člen představenstva, místopředseda: Jana Klečková
České Budějovice
Den vzniku členství: 25. květen 2006
Člen představenstva, místopředseda: Ing. Jaroslav Boháč
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Člen představenstva: TAŤÁNA VONDRÁČKOVÁ
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 24. květen 2001
Člen představenstva: František Kovář
České Budějovice
Den vzniku členství: 25. květen 2006
Člen představenstva: Hana Votavová
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2011
Člen představenstva: Miroslav Janda
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2016
Člen představenstva: FRANTIŠEK JÍRA DiS
České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2016
Člen představenstva: Oldřich Bezouška
okres České Budějovice
Den vzniku členství: 26. květen 2016
Základní kapitál: 50 000,-Kč

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář