Výrok rozhodnutí Národní banka Slovenska: RK-ZA spol. s r. o.

Výrok rozhodnutí: RK-ZA spol. s r. o.

Výrok rozhodnutí Národní banka Slovenska: RK-ZA spol. s r. o.

Výrok rozhodnutí Národní banka Slovenska: RK-ZA spol. s r. o.

Číslo rozhodnutí: č.z .: 100-000-134-211 k č.sp .: NBS1-000-029-242
Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem příslušný k řízení a rozhodování v prvním stupni podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 747/2004 Sb. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 40 zákona České národní rady č. 202/1995 Sb. Devizový zákon a zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů uděluje devizovou licenci č. 800 665 společnosti RK-ZA spol. s r. o., se sídlem Brezová 8407 / 13A, 010 01 Žilina, IČO: 51 965 798, na obchodování s devizovými hodnotami podle ustanovení § 6 ve spojení s ustanovením § 13 odst. 1 zákona České národní rady č. 202/1995 Sb. Devizový zákon a zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Devizová licence

Devizová licence

Devizová licence opravňuje jejího držitele provádět obchody s devizovými hodnotami v rozsahu směnárenské činnosti, jejichž předmětem je nákup peněžních prostředků v cizí měně za eura v hotovosti. Devizová licence se uděluje na dobu neurčitou. Držitel devizové licence je povinen Národní bance Slovenska oznámit zřízení nebo zrušení každé provozu nejpozději v den jejího zřízení nebo zrušení, oznámit ukončení směnárenské činnosti a předat úředně osvědčenou kopii oznámení o zániku živnostenského oprávnění k provádění směnárenské činnosti do deseti dnů ode dne jeho doručení společnosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář