Plnou moc udělujte pouze tomu, komu opravdu věříte

Udělením plné moci se totiž dosáváte do pozice, kdy jste odpovědní z úkonů zmocněnce, které provedl v rámci plné moci. Jinými slovy, na úkony, které provádí zmocněnec v rámci plné moci se pohlíží jako bys je prováděl přímo Ty.

Otevírá se tak riziko zneužití plné moci, a proto důkladně vybírejte, komu plnou moc skutečně udělíte. V praxi to jsou opravdu ti nejbližší.

Je potřeba s daným člověkem dobře promluvit a připravit ho na situace, které mohou nastat. Zřejmě sami víte, jaké události mohou nastat ve vašem životě, a proto s ním proberte všechny možné scénáře a připravte ho, jaké dopisy/aktivity má očekávat. V mém případě OSVČ to je např. potenciální finanční kontrola.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply