Hory v krizi: jaká řešení sociální inovace?

Hory v krizi: jaká řešení sociální inovace?

Hory v krizi: jaká řešení sociální inovace?

Projevy globálních změn jsou každým dnem početnější. Vysokou rychlostí se pohybujeme směrem k dosažení „planetárních limitů“ (Steffen et al. , 2015), za nimiž bude náš životní styl a naše existence dramaticky ohroženo, zatímco bohatství bude stále více financovalo a polarizováno ( Carroué, 2015). Laboratoř excelence, inovací a horských území, partner tohoto čísla, má od počátku hypotézu příznivého charakteru ke vzniku a analýze inovativní dynamiky horských území, jak zesilující, tak „ standard globální dynamiky. Články v tomto čísle revue de Géographie Alpinenavrhnout konkrétnější analýzu reakcí horských území na místní projevy této současné dvojí environmentální a socioekonomické výzvy prostřednictvím prizmatu procesů sociální inovace. Tato představa byla použita pro analýzu emancipačních procesů ve velmi rozmanitých kontextech a problémech, například v městech (Tremblay, 2007) a na venkově (Klein et al. , 2015) nebo v boji proti diskriminaci. (Jaurand a Leroy, 2009). Jaká řešení a reakce však tyto procesy v horách poskytují? Kromě toho, co může současná montagnitologie přinést pochopení procesů sociální inovace?

intervenci zahájenou sociálními aktéry s cílem reagovat na aspirace, uspokojit potřebu, poskytnout řešení nebo využít příležitosti k akci za účelem úpravy sociálních vztahů, transformace rámce

intervenci zahájenou sociálními aktéry s cílem reagovat na aspirace, uspokojit potřebu, poskytnout řešení nebo využít příležitosti k akci za účelem úpravy sociálních vztahů, transformace rámce

Hory, prostory sociálních inovací

2Koncept inovace původně odkazoval na technický pokrok a ekonomický rozvoj (Schumpeter, 1990). Od konce 80. let se objevila otázka týkající se sociálních inovací – odklon od těchto jediných cílů – zejména v rámci Centra pro výzkum sociálních inovací (CRISES) v Quebecu. Sociální inovace lze definovat jako „intervenci zahájenou sociálními aktéry s cílem reagovat na aspirace, uspokojit potřebu, poskytnout řešení nebo využít příležitosti k akci za účelem úpravy sociálních vztahů, transformace rámce „akce nebo navrhnout nové kulturní orientace“ s cílem „přispět k blahu jednotlivců a komunit“ (Saucier et al., 2007, s. 390). Tato představa, která silně souvisí s přístupem lidského rozvoje (Sen, 2003), souvisí jak se sociálním účelem inovací, tak se sociální dimenzí procesu jejich šíření a přivlastňování. Území je sociálně-ekonomická síť charakterizovaná geografickou blízkostí jejích členů. V důsledku toho může územní zakotvení a vzájemné vztahy usnadnit šíření a sociální přivlastnění novosti, a tím se stát inovací. Pozitivní nebo negativní vliv na ně však mají i nadteritoriální sociální, ekonomické, politické nebo dokonce environmentální kontexty, ve kterých tyto procesy probíhají (Moulaert a Nussbaumer, 2014).

procesy sociální inovace, které produkují montagnité XXI estoletí

procesy sociální inovace, které produkují montagnité XXI estoletí

3Zatímco celkový redesign mění náš vztah ke světu, mnoho otázek, návrhy a diskuse vyplývají pro dekádu o budoucnosti horských oblastí v XXI -tého století. Řeší tak různorodé problémy, jako je mimo jiné správa chráněných území a hranic (Jacob, 2017), vztah mezi městy a horami (Dematteis, 2009), infrastrukturní projekty (Sutton, 2011), zranitelnost těchto území (Richard et al., 2010) nebo dokonce udržitelné přechody (Buclet, 2015; Sandhu a Sandhu, 2015; Soubirou, 2018). Jaké jsou dnešní procesy sociální inovace, které produkují montagnité XXI estoletí? Jaké cesty zvolí horská území tváří v tvář globálním a kombinovaným výzvám degradace biosféry a nárůstu socioekonomických nerovností? Jak jsou kolektivní orientace a aspirace občanů-obyvatel těchto území převedeny do akcí? A jakým procesem?

Alessandro Gretter, Cristina Dalla Torre, Federica Maino a Andrea Omizzolo

Alessandro Gretter, Cristina Dalla Torre, Federica Maino a Andrea Omizzolo

4V tomto čísle článek Jean-Baptiste Grisona a Pierra-Antoina Landela popisuje sociálně inovativní procesy, kterými byl obnoven sociálně-ekonomický průmysl vlny v krizi v Massif Central (Francie) a zároveň vedl k územní dynamice, která překročit rozsah tohoto jediného sektoru. Alessandro Gretter, Cristina Dalla Torre, Federica Maino a Andrea Omizzolo nás ve stejném duchu zvou, abychom zvážili nové zemědělství, zde týkající se vinařských činností, jako kolektivní činnosti umožňující lépe reagovat na potřeby a výzvy – zejména demografické – venkovských horských komunit. Elisa Ravazzoli, Cristina Dalla Torre a Thomas Streifeneder konečně zpochybňují transformační rozměr dynamiky sociálních inovací v horách. Za tímto účelem nakreslí portrét účinků dvou projektů spolupráce: projektu ekoturistiky zaměřeného na podporu sociálně-ekonomické integrace uprchlíků v provincii Brescia v Lombardii a projektu péče o děti na farmách. hory v provincii Bolzano v Jižním Tyrolsku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář