Ambrožová Jelena, prom.mat.

Ambrožová Jelena, prom.mat.
+420 257 010 252 +420 724 663 813
ambrozova.jelena@npu.cz

Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha
pracovník památkové péče

Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“) je státní příspěvkovou organizací, která má
celostátní působnost a vystupuje v právních vztazích svým jménem, přičemž nese odpovědnost z
těchto vztahů vyplývající.
• (2) NPÚ byl zřízen s účinností ode dne 1. ledna 2003 na dobu neurčitou podle zákona, rozhodnutím ministerstva vydaným pod č.j. 11617/2002 o splynutí dosavadních státních
organizací na úseku státní památkové péče.
• (3) NPÚ je podle § 25 odst. 2 zákona odbornou organizací státní památkové péče s celostátní
působností, řízenou ministerstvem.
• (4) Zřizovatelem NPÚ je Česká republika – Ministerstvo kultury, IČ: 00023671.
• (5) Sídlem NPÚ je Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, 118 01.
• (6) Identifikační číslo NPÚ je 75032333.

Národní památkový ústav – charakteristika poslání a činnosti Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou ministerstvem kultury.NPÚ se organizačně člení na ústřední pracoviště v Praze (ÚP) a územní odborná pracoviště (ÚOP) v jednotlivých krajích.Ústřední pracoviště řídí celkovou činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy přímo zajišťuje úkoly státní památkové péče. Územní odborná pracoviště zajišťují úkoly státní památkové péče v rozsahu své územní působnosti.NPÚ jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území. Hlavní činnosti NPÚ lze rozdělit na dvě základní skupiny:výzkum a vývoj, jakož i odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky ve vlastnictví a správě jiných subjektů a o památkově chráněná území, • péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a zámků, které jsou v přímé správě NPÚ, mimo to také poskytuje metodickou pomoc dalším vlastníkům zpřístupněných památek. • Národní památkový ústav pro zkvalitňování vědeckého poznání kulturního dědictví, jakož i rozvoje teorie, metodologie a praxe oboru památkové péče koordinuje a z velké části vlastními odbornými kapacitami zajišťuje vědecký základní a aplikovaný vědecký výzkum, • zúčastňuje se projednávání rozpracované přípravné a projektové dokumentace pro obnovu nemovitých kulturních památek nebo pro stavby, stavební změny nebo udržovacích prací na nemovitostech v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech a vyjadřuje se ke všem stupňům projektové dokumentace,

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář