4BLOK – Vršovic – Praha 10

4BLOK se nachází na místě bývalého areálu Tesla v sousedství Koh-i-nor. Jedná se tedy o území posledních průmyslových objektů v samém centru rezidenční čtvrti Vršovice. Budova sousedí s bulvárem Vršovická.

4BLOK – Vršovic – Praha 10

4BLOK – Vršovic – Praha 10

Hmota objektu vychází z místní tradiční blokové zástavby a měřítka i objemu okolních budov, na které prostorově navazuje. Ve Vršovické ulici je dodržena výšková hladina okolní zástavby, kolmo na tuto ulici budova stoupá zároveň s terénem a v severozápadním rohu hmota graduje k vysoké budově Business Centrum Kodaňská.

4BLOK – Vršovic – Praha 10 2

4BLOK – Vršovic – Praha 10 2

Mezi budovou a přilehlými ulicemi jsou záhony s extenzivní zelení osázené stromořadím navazujícím na alej vršovického bulváru. V parteru domu jsou v souladu s oživením ulic umístěny komerční jednotky – a to po celé délce budovy směrem do Vršovické třídy a na rohu Altajské a Kavkazské.

4BLOK – Vršovic – Praha 10

4BLOK – Vršovic – Praha 10

Ve vnitrobloku na úrovni 1. NP a ulice Kavkazská se na rostlém terénu nachází zahrada s březovým hájem, relaxační zónou a dětským hřištěm. Prolukami ve hmotě objektu je zabezpečen dostatečný přívod přímého denního světla a kontaktu s děním v okolí. Dbali jsme na to, abychom nevytvořili stinný dvůr jaký mají domy v klasické blokové zástavbě. Koncept ozelenění okolí stavby je doplněn velkými střešními zatravněnými terasami. Celý objekt je spolu se zahradními úpravami ve svém blízkém okolí navržen tak, že se jeví jako prorostlý zelení.

Polyfunkční blok s 210 bytovými jednotkami je rozčleněn do tří hmot se čtyřmi vstupy, které vyrůstají ze společného soklu. Tato podnož obsahuje tři patra podzemních garáží a komerční prostory. Jednotlivé hmoty stoupají spolu se svahem a celá kompozice graduje k nejvyšší desetipatrové budově. Prakticky všechna okna mají jednotný rozměr. Jejich důmyslné rozvržení a slučování vytváří na fasádě nepravidelnou mozaiku. Tento okenní ornament je doplněn důmyslně rozvrženými balkony, které se v patrech, jež jsou umístěny nad sebou, nepřekrývají, čímž je zajištěno dostatečné oslunění balkonů i interiérů samotných bytů. V objektu se nenachází ani jeden stejný byt. Gradující estetika fasád je doplněna výraznými římsami a proměnnými materiály použitými na zábradlí oken a balkonů, jako jsou beton, tyčová ocel a pět odstínů do zelena zbarveného skla.

Barevnost samotných fasád je v tlumených neutrálních barvách. Světlý odstín je použit na fasádách obracejících se do vnitrobloku a to z důvodu projasnění a optického zvětšení prostoru. Zároveň je tato světlá barva použita i na východní fasádě do ulice Archangelská, aby odražené a rozptýlené světlo projasňovalo byty v protějším bytovém domě. Vnější fasády domu obracející se do ulic Vršovická, Altajská a Kavkazská jsou v tmavším odstínu. Vstupy do čtyř bloků jsou zdůrazněny čtyřmi doplňkovými barvami, které je určují a díky nimž pomáháme obyvatelům v orientaci např. v podzemních garážích. Tyto barvy používáme na ostěních oken i na větších celcích fasád.

Jak vstupy do domu a komerčních prostor, tak vjezdy do garáží jsou zapuštěny do hmoty domu a to z důvodů povětrnostních a estetických. Dovnitř ustoupený parter budovu opticky odlehčuje a vytváří před vstupy větší rozptylové plochy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář