Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele
Společnost zaměstnává produkční zaměstnance, kterým na konci daného měsíce vyplácí mzdy. Tyto odměny a příspěvky ZUS (Úřadu sociálního zabezpečení) na tyto odměny představují náklady, které tvoří náklady na výrobu produktů. V jakém okamžiku odměna / prémie by měla být společností zahrnuta jako daňově uznatelné náklady: za podmínek stanovených pro odměny zaměstnanců nebo v okamžiku získání výnosu, na který se odměna přímo vztahuje?

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele

Obecné pravidlo zúčtování daňových nákladů

Podle zákona o OPOP jsou náklady „rozděleny“ na náklady přímo související s výnosy (tzv. Přímé náklady) a náklady jiné než přímo související s výnosy (tzv. Nepřímé náklady). Náklady přímo související s příjmy jsou obecně odpočitatelné, jakmile jsou získány příjmy přímo související s nimi (viz čl. 15 odst. 4 a 4b až 4c zákona o OPOP). Naopak nepřímé náklady jsou odpočitatelné v den jejich vzniku (pokud se tyto náklady týkají období přesahujícího daňový rok a není možné určit, která část z nich se vztahuje k danému daňovému roku, v tomto případě se jedná o daňově uznatelné náklady v poměru k délce období, ke kterému se vztahují). To je výsledek umění. 15 odstavec 4d zákona o PDOP.

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech

Odměna ZUS a příspěvky do daňových nákladů

Zákonodárce stanovil zvláštní předpisy týkající se nároků zaměstnanců z pracovního poměru a příspěvků na sociální zabezpečení (ZUS) na tyto pohledávky (částečně financované zaměstnavatelem).

Na základě umění. 15 odstavec 4g zákona o OPOP, pohledávky za zaměstnání a peněžité dávky ze sociálního pojištění placené pracovištěm představují daňově uznatelné náklady v měsíci, ve kterém jsou splatné, za předpokladu, že byly zaplaceny nebo poskytnuty ve lhůtě vyplývající z ustanovení pracovního práva, smlouvy nebo jiný právní vztah mezi stranami. V případě nedodržení této lhůty pohledávky jsou daňově uznatelné náklady v okamžiku, kdy jsou zaplaceny nebo poskytnuty zaměstnancům.

ZUS (Instituce sociálního pojištění) naopak přispívá z výše uvedeného pohledávky (částečně financované plátcem příspěvků), příspěvky do Fondu práce a FGŚP představují daňově uznatelné výdaje v měsíci, za který jsou pohledávky splatné, za předpokladu, že jsou příspěvky placeny (viz čl. 15 odst. 4h výše uvedeného zákona) :

  • u pohledávek zaplacených nebo zpřístupněných v měsíci, ve kterém jsou splatné – v den vyplývající ze samostatných opravných položek,
  • pro pohledávky zaplacené nebo zpřístupněné v následujícím měsíci, ve lhůtě vyplývající z ustanovení pracovního práva, smlouvy nebo jiného právního vztahu mezi stranami – nejpozději do 15. dne tohoto měsíce.

V případě nedodržení těchto lhůt pojistné je daňově uznatelné náklady, když jsou placeny ZUS.

Platy zaměstnanců ve výrobě

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele

Platy zaměstnanců výroby v daňových nákladech zaměstnavatele

Odměny zaměstnanců výroby jsou zahrnuty do daňově uznatelných nákladů za podmínek stanovených pro nároky zaměstnanců a příspěvky ZUS k těmto odměnám (v části financované plátcem) – na základě stanovených příspěvků. Nezahrnují se však do daňových nákladů na zásadách stanovených pro náklady přímo související s příjmy. Momentálně jsou tyto odměny / příspěvky ZUS zahrnuty do daňových nákladů, nezáleží na tom, že se vztahují k zaměstnancům výroby.

Tuto pozici představují daňové úřady, např. Ředitel KIS, který v individuálním výkladu ze dne 15. června 2018, č.  0114-KDIP2-3.4010.127.2018.2.MC , uvedl:

„(…) v rámci nákladů souvisejících s odměnami a příspěvky na sociální zabezpečení (…) zákonodárce stanovil další okamžik vzniklých nákladů. Tyto výdaje by měly být považovány za daňově uznatelné náklady bez ohledu na okamžik vytvoření příjmu, tj. podle zvláštních ustanovení (čl. 15 Oddíl 4g a 4h aktualizace.) Proto nemohou být závislé na obdrženém příjmu. V případě nákladů souvisejících s výplatou odměny by měly být zahrnuty do nákladů na získání příjmu v měsíci, za který jsou splatné, za předpokladu, že byly vyplaceny nebo zpřístupněny V případě nedodržení této lhůty jsou pohledávkami vyplývajícími z pracovního poměru daňově uznatelné náklady k datu platby nebo zůstat k dispozici.

(…) umění. 15 odstavec 4 aktualizace, týkající se vypořádání tzv přímé náklady se nevztahují na výdaje uvedené v čl. 15 odstavec 4g a 4h, tj. Odměna zaměstnancům a související příspěvky na sociální zabezpečení, protože zákonodárce v tomto ohledu stanovil zvláštní předpisy týkající se způsobu jejich zahrnutí do odpočitatelných nákladů. (…) „

příklad:

Odměna produkčních zaměstnanců za daný měsíc je vyplácena poslední den v měsíci. Plat za květen tohoto roku. byl zaměstnancům vyplacen 30. května tohoto roku, zatímco příspěvky ZUS na tyto odměny byly vyplaceny ZUS 14. června tohoto roku. Výrobky, jejichž výroba výše zaměstnanci byli prodáni v červnu tohoto roku

V této situaci jsou platy zaměstnanců za květen tohoto roku. a příspěvky ZUS na tyto odměny (částečně financované zaměstnavatelem) jsou daňově uznatelné náklady v květnu tohoto roku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář