ÚČTOVÁNÍ OBALŮ (POTRAVINY, HOTOVÉ POKRMY)

ÚČTOVÁNÍ OBALŮ (POTRAVINY, HOTOVÉ POKRMY)
Hygienické balení potravin (včetně hotových pokrmů) je předmětem dozorčí působnosti více orgánů.

Působnost České obchodní inspekce vymezuje ust. § 17 zákona č. 250/2007 Sb. a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, podle kterého „Prodávající je povinen prodávat výrobek v hygienicky nezávadných obalech nebo jej do takových obalů při prodeji balit, pokud to vyžaduje povaha výrobku. Při samoobslužném prodeji je povinen poskytnout spotřebiteli obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalení výrobku hradí prodávající. “

Samotné požadavky na hygienický (vhodný) obal SOI neřeší.

Posoudit, zda je výroba, příprava a podávání pokrmů a nápojů zajištěna a prováděna hygienicky vyhovujícím způsobem tak, aby nedošlo k porušení kvality a zdravotní nezávadnosti hotových pokrmů včetně otázky, zda obalový materiál (případně přepravní nádoba) ve kterém se potraviny a hotové pokrmy poskytují je dostatečným hygienickým obalem, případně vhodným hygienicky nezávadným obalovým z hlediska ochrany veřejného zdraví mohou jen orgány kontroly potravin (tedy Státní veterinární správa ČR a Úřad veřejného zdravotnictví SR). Obecně platí, že obal musí být funkčně vyhovující a zdravotně nezávadný, aby se zajistilo zachování kvality a zdravotní nezávadnosti pokrmů.

Jiná situace nastává v otázce účtování obalů.

V případě účtování obalů v zařízeních společného stravování, poskytovaného restauračním a stravovacím formou (restaurace, motoresty, jídelny se samoobsluhou, kavárny, vinárny, hostince, bistra, bufet denní bary, stánek rychlého občerstvení, bageterie, zmrzlinárny) uplatňuje SOI při kontrole následující principy, v návaznosti na typ kontrolovaného zařízení.

1. Zařízení, poskytující výlučně stravovací služby

Jde o zařízení, která spotřebitelům poskytují výlučně stravovací služby, sestávající z poskytování jídel a nápojů, které jsou zároveň doprovázeny podpůrnými službami (obsluha, prostření stolu ….) a které umožňují okamžitou spotřebu jídel a nápojů (tedy personál provozu obslužným způsobem poskytuje objednané jídlo na talíři (plastový, porcelánový), přičemž neposkytují možnost přímého pultového prodeje a odběru.
V takovém případě, pokud spotřebitel požádá o zabalení nedojedeného jídla do obalu, ve kterém si toto jídlo může s sebou odnést a prodávající takovou službu poskytuje, je oprávněn takový obal účtovat.
Je však třeba, aby byl spotřebitel o ceně takového obalu předem vhodnou formou informován, např. v ceník, jídelníček, nápojový lístek a pod.

2. Zařízení, poskytující stravovací služby a současně prodej (přímý odběr jídla bez nutnosti jeho konzumace v provozovně) a samotný prodej pokrmů a nápojů:

a) restaurační služby + prodej (s obsluhou nebo bez obsluhy) (čínské restaurace, pizzerie, stravovací zařízení v nákupních centrech, take away …)

V případě konzumace jídla přímo v provozovně a jeho následného zabalení se použije analogický postup jako v případě provozoven, poskytujících výlučně stravovací služby (pokud spotřebitel nezkonzumuje podané jídlo v provozovně a požaduje ho zabalit, prodávající je oprávněn obal účtovat – ale jen v případě, že spotřebitele o této skutečnosti předem informuje).

Při přímém odběru hotového jídla, které spotřebitel nekonzumuje v provozovně je prodávající oprávněn obal účtovat, nakolik má spotřebitel možnost výběru, tj provozovatel zařízení umožňuje jídlo konzumovat přímo v restaurací (aniž by za obal zaplatil).

b) prodej – t. j. přímý odběr jídla, které si spotřebitel může odnést s sebou (např. bufety, cukrárny, prodej zmrzliny, stánky s rychlým občerstvením, zmrzlinárny, bageterie, …)

Při přímém pultovém prodeji, vzhledem k povaze prodávaných výrobků je prodávající povinen zabalit výrobek (zákusky, 1 kousek pizzy, hot-dog, langoše, pirožky …) do hygienicky nezávadného obalu bezplatně takovým způsobem, aby nedošlo k narušení kvality a zdravotní
nezávadnosti pokrmů.

Pokud spotřebitel požaduje zabalit pokrm jiným způsobem, než jaký prodávající poskytuje bezplatně (např. Termoobal, krabice), případně požaduje duplicitní obal, takové obaly může prodávající účtovat za podmínky, že spotřebitele předem informuje o tom, že jde o zpoplatněny obaly včetně ceny obalu.

3. Donášková služba

Při prodeji jídla prostřednictvím rozvozu a donášky nejde o konzumaci objednaného jídla přímo v provozovně prodávajícího. Objednané jídlo je spotřebiteli doručeno (zpravidla za poplatek) na dohodnuté místo.
V tomto případě platí, že povinnost prodávajícího balit výrobek do hygienicky nezávadných obalů nemůže být splněna podáním jídla spotřebiteli na talíři tak, jak v provozu určené k přímé konzumaci jídla.
Poskytnutí hygienicky nezávadného obalu je navíc nezbytně

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář