Povolení reklamní stavby

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“ nebo zkratka „SZ“) v ustanovení § 43 odst. 1, definuje obecný pojem „STAVBA“ pro účely výkonu státní správy a pro potřeby obce, jako stavebního úřadu, následovně:
1. Stavba je stavební konstrukce postavena stavebními pracemi ze stavebních výrobků, která je pevně spojena se zemí nebo které osazení vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením se zemí se rozumí
a) spojení pevným základem,
b) upevnění strojními součástkami nebo svárem o pevný základ v zemi nebo o jinou štábu,
c) ukotvení piloty nebo lany s kotvou v zemi nebo na jiné stavbě,
d) připojení na sítě a zařízení technického vybavení území,
e) umístění pod zemí.

Povolení reklamní stavby

Povolení reklamní stavby

Stavba bytů je stále aktuální zejména v dnešní době, kdy jsou hypotéční úroky nízko.
Zákon č. 293/2014 CFU s účinností od 2.1.2015 se stavební zákon novelizoval. Zjednodušeně lze konstatovat, že ze stavebního zákona touto novelou byla vypuštěna veškerá úprava týkající se informačních, reklamních a propagačních zařízení a z těchto se staly reklamní stavby, které jsou v novém ustanovení § 43 odst. 2 a 3 stavebního zákona definovány následovně:
2. Reklamní stavba je stavební konstrukce postavena stavebními pracemi ze stavebních výrobků, která je pevně spojena se zemí podle odstavce 1 písm. a) až d) nebo upevněná strojními součástkami nebo svárem o pevný základ na zemi nebo které osazení vyžaduje úpravu podkladu a jejíž funkcí je šíření reklamních, propagačních, navigačních a jiných informací viditelných z veřejných prostorů. Reklamní stavby se pro účely tohoto zákona člení podle velikosti informační plochy na
a) reklamní stavby, na kterých největší informační plocha je menší než 3 m2,
b) reklamní stavby, na kterých největší informační plocha má velikost od 3 m2 do 20 m2 a
c) reklamní stavby, na kterých největší informační plocha je větší než 20 m2.
3. Největší informační plochou podle odstavce 2 se rozumí kolmý průmět jedné největší informační plochy umístěné na reklamní stavbě na svislou rovinu podle projektové dokumentace předložené stavebnímu úřadu.
potřebné doklady
Pro umístění reklamní stavby na území města je nutné povolení Města Piešťany. Podle velikosti největší informační plochy na reklamní stavbě se novelou SZ rozlišuje způsob jejich povolování, a to následovně:
ohlášením / formulář žádosti / pokud reklamní stavba, na níž největší informační plocha je menší než 3 m2
stavebním povolením / formulář žádosti / pokud reklamní stavba, na níž největší informační plocha má velikost od 3 m2 do 20 m2
stavebním povolením a následné kolaudačním rozhodnutím / formulář žádosti / pokud reklamní stavba, na níž největší informační plocha je větší než 20 m2
Podat žádost o povolení reklamní stavby je oprávněn vlastník pozemku (objektu) nebo ten, kdo má jiné oprávnění užívat pozemek (objekt) na požadovaný účel, tj podat žádost o povolení reklamní stavby je oprávněná i fyzická osoba nebo právnická osoba, která má písemnou dohodu s vlastníkem stavby či pozemku.
Žádosti se podávají písemně na adresu: Město
Oddělení stavebních služeb a rozvoje města – úsek architektury a územního plánování

doba vyřízení
do 30 dnů je-li žádost podána kompletně se všemi předepsanými formálně-právními náležitostmi a doklady
poplatek

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Povolení reklamní stavby

  1. Pingback: První část ze seriálu stavíme hrubou stavbu | Co tě zajímá

Napsat komentář