Ohlášení drobné stavby

Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u drobných staveb, které plní doplňkovou funkci pro hlavní stavbu a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí, a to jsou:
přízemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a výšku 5 m (kůlny, prádelny, letní kuchyně, přístřešky, zařízení na nádoby na odpadky, stavby pro chov drobného zvířectva, čekárny a stavby sportovních zařízení apod.).
Podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a hloubku 3 m (např. Žumpy, sklepy).
Za drobné stavby se považují i ​​stavby organizací na lesní půdě, oplocení, přípojky staveb na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci všech staveb a připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci hlavní stavby, nástupní ostrůvky hromadné dopravy apod.
Obec, stavební úřad, podle předložených dokladů k ohlášení oznámí, že proti uskutečnění drobné stavby nemá námitek, nebo určí, že ohlášenou drobnou stavbu lze provést jen na základě stavebního povolení.

Ohlášení drobné stavby

Ohlášení drobné stavby

Potřebné doklady:
1. Ohlášení drobné stavby (tiskopis viz níže).
2. Jednoduchý situační výkres podle pozemkové mapy katastru nemovitostí, s vyznačením umístění stavby na pozemku včetně odstupů od hranic se sousedními pozemky a od sousedních staveb a stavební řešení stavby.
3. Doklad, kterým se prokazuje vlastnické nebo jiné právo k pozemku.
4. Pokud se mají při provádění stavby použít sousední nemovitosti, vyjádření vlastníka této nemovitosti.
5. Pokud jde o stavby prováděné svépomocí, prohlášení kvalifikované osoby, že bude zajišťovat uskutečnění stavby.
6. Jednoduchý technický popis stavby.
7. Rozhodnutí, stanoviska a vyjádření, resp. souhlasy, posouzení orgánů státní správy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář