Drogová závislost stále roste, klíčová je prevence

drogy

drogy

Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) prohlásilo 26. června za Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi.

Cílem tohoto dne je informovat veřejnost o drogovém problému a poskytnout informace o možnosti zdravého života bez drog, upozornit společnost na nebezpečí drog a spojovat všechny lidi, kteří si tento problém uvědomují a jsou ochotni udělat něco pro jeho řešení.

Zdraví populace je ohrožováno z mnoha stran, číhá na nás nebezpečí, které může nejen ohrozit naše zdraví, ale také způsobit různá onemocnění. Takových nebezpečí je mnoho, ale drogy a drogová závislost představují pro nás přímo hrozbu. Vzhledem k tomu, že drogová závislost stále roste, musíme její prevenci věnovat dostatek času a poučit zejména mladých lidí o této závažné problematice.

Prostředí, ve kterém mladý člověk vyrůstá, hraje důležitou roli při formování drogové závislosti. Hlavní roli hraje rodina, důležité jsou vzájemné harmonické vztahy. Pokud jsou tyto vztahy narušeny, zvyšuje se riziko, že se člověk dostane do potíží, které bude chtít řešit drogou. Dalším významným faktorem prostředí, ve kterém se mladí lidé pohybují je parta přátel, která často formuje postoje a chování člověka.

Obchodování s drogami je nezákonné podnikání, které zahrnuje pěstování, výrobu a distribuci látek, na které se vztahují protidrogové zákony. Zneužívání drog a nezákonné obchodování s nimi mají velmi negativní dopad na rozvoj a stabilitu zemí na celém světě. Miliardy dolarů pocházejících z ilegální drogové činnosti živí teroristické aktivity, přičemž napomáhají i další trestné činnosti jako je obchodování s lidmi, či pašování zbraní a pod.

 

Úřad veřejného zdravotnictví SR je zapojen do protidrogové problematiky Akčním plánem realizace protidrogové strategie SR na období 2017 – 2020. Akční plán má 5 hlavních záměrů, a to snižování poptávky po drogách, snižování nabídky drog, koordinace, mezinárodní spolupráce a informace, výzkum, monitorování a hodnocení. V rámci věcné působnosti oborů podpory zdraví ÚVZ SR a RÚVZ v ČR plní roli v záměru I. Snižování poptávky po drogách. Hlavní prioritou je podpora a rozvoj široké škály stejně důležitých, navzájem se posilujících a významově stejně důležitých opatření, mezi které patří: prevence, včasné odhalování a intervence, snižování škod, léčba, rehabilitace, opětovné začlenění a vyléčení.

užití nelegální drogy

užití nelegální drogy

Na Slovensku probíhaly školní průzkumy „Tabák, drogy, alkohol“ (TAD) u žáků ZŠ, studenty SŠ a jejich učitele v čtyřletém odstupu dosud 7krát – od roku 1994 do 2018. zatím neexistuje metoda na přímé a úplné poznání drogové scény a její změn, proto je třeba poznávat ji nepřímo pomocí indikátorů, které odrážejí sledované jevy. Z dlouhodobých průzkumů vyplývá, že chlapci mají významně vyšší sklony k užití omamných látek ve srovnání s dívkami stejného věku, a to i při nabídce, jakož i při vlastním užití nelegální drogy, především marihuany. Z průzkumů vyplývá, že mladí lidé se dnes pohybují v prostředí, ve kterém se zdomácnělo a nadále zabydluje stále více nelegálních drog, jakož i snadno dostupných legálních drog. Tato pro drogy příznivá situace našla svůj odraz ve změně postojů a chování mladých lidí vůči legálním i nelegálním drogám. Projevuje se stále větší souhlas s experimentováním nebo užíváním drog, zejména marihuany, ale i extáze, což poukazuje na zvýšený zájem mládeže o konzumaci legálních i nelegálních drog.

Zejména mladí lidé chtějí vyzkoušet vše, přičemž si často neuvědomují vážnost a důsledky svého jednání. Tyto experimenty mohou vést k závislosti, k cestě, z níž je jen velmi těžko vrátit se zpět. V tomto směru má prevence nezastupitelnou roli, neboť jen informovaný člověk může tomuto problému čelit a tak předejít nechtěnému chování, které častokrát končí tragicky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář