Průzkum od společnosti Harris Interactive Survey

Harris Interactive Survey

Harris Interactive Survey

Americká Skautská organizace pověřili firmu Harris Interactive provedením studie Hodnoty Američanů, jejímž cílem bylo prozkoumat etiku a povahu mladých i starších Američanů a zjistit, zda se hodnoty v průběhu času změnily. Skauti také chtěli zjistit, jak skauting ovlivnil hodnoty dospělých během jejich životů a životů členů mládeže. Skauting zasáhl životy mnoha mladých i dospělých po celé Americe.

Více než jeden z 10 chlapců (11 procent) ve Spojených státech je v současnosti skautem a dalších 23 procent bylo skautů v určitém okamžiku svého života. Chlapci, kteří jsou nebo byli skauti, byli v programu průměrně téměř pět let. V době, kdy chlapci dosáhnou dospělosti, se 54 procent účastnilo skautského programu někdy v mládí. V průměru byli muži po čtyři roky členy skautského programu; 42 procent však zůstalo ve skautingu pět nebo více let.

Těšíme se, až uvidíme stejná pozitivní čísla, protože stále více dívek se stává členy skautského BSA.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply