skryté příčiny neúspěšného studia

Úspěšný člověk pokud úspěšným chce zůstat musí dělat několik věcí. jedna z nich je nepřestat se vzdělávat. Skryté příčiny neúspěšného studia jsou příčinou úpadku znalostí a schopností reagovat na aktuální vývoj techniky a pracovních postupů.

skryté příčiny neúspěšného studia

skryté příčiny neúspěšného studia

V dobře placených profesích se člověk stále musí seznamovat s novinkami a učit se nové postupy.

V dobře placených profesích se člověk stále musí seznamovat s novinkami a učit se nové postupy.

V dobře placených profesích se člověk stále musí seznamovat s novinkami a učit se nové postupy.

Až příliš studentů v Česku nedostuduje zvolený obor a mění vysoké školy. Anebo zanechá studia. Ze studií zahájených v roce 2011 na technických školách jich bylo v prvních čtyřech ročnících ukončeno 63 procent bez absolutoria.

Předčasné odchody ze vzdělávání jsou spojovány s řadou negativních dopadů na život jedince i společnosti a závažnost těchto dopadů vede k monitorování míry předčasných odchodů ze vzdělávání jako jednoho z důležitých ukazatelů kvality vzdělávacích systémů i k tomu, že se předčasným odchodům věnuje výzkumná pozornost.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply