Zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda na Slovensku se zvyšuje

Minimální mzda na Slovensku se zvyšuje

Zvýšení minimální mzdy je pro každého člověka, příjemným okamžikem. Zvýšení kupní síly posiluje společenské postavení člověka. Pokud mzda vzrůstá díky dosažení větší produktivity a produkce neznamená nutně zvýšení inflace. Zvýšení mzdy může být motivační pro některé pracovníky, ale nutně tomu tak být nemusí.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply