Jaké požadavky musí splňovat kola na elektrický pohon EPAC?

Jaké požadavky musí splňovat kola na elektrický pohon EPAC?
EPAC kola

Kola na elektrický pohon (EPAC – s elektrickým Power Assisted Cycles) s maximálním jmenovitým výkonem 0,25 KW u jejichž výkon se postupně snižuje a úplně přeruší, když vozidlo dosáhne rychlosti 25 km / h nebo dříve, pokud cyklista přestane točit pedály patří mezi strojní zařízení . S odvoláním na zákon č. 264/1999 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o posuzování shody jde o určené výrobky, které musí splňovat požadavky nařízení vlády ČR č. 140/2011 Sb., Kterým se mění nařízení vlády č. 436/2008 Sb., Kterým se stanoví podrobnosti o technických požadavcích a postupech posuzování shody na strojní zařízení a které je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42 / ES (dále jen Nařízení).

EPAC jako stroj musí mít označení CE. Za označení CE na výrobku odpovídá vždy výrobce nebo jeho zmocněnec, kteří ho na výrobek umísťují po provedení posouzení jeho shody požadovaným postupem stanoveným v Nařízení nebo směrnice. V nich se uvádí, zda posouzení shody může provést sám výrobce, nebo zda ho musí zrealizovat třetí strana (oznámený subjekt).

Na základě § 4 bodu 1 písmene e) Nařízení, musí být ke každému strojnímu zařízení přiloženo ES prohlášení o shodě v úředním jazyce země, ve kterém je uvedeno na trh nebo do provozu. Prohlášení o shodě smí vydat pouze výrobce nebo jeho zmocněnec na základě výsledků zkoušení a případně certifikátu, který potvrzuje shodu dotyčného výrobku se stanovenými požadavky Nařízení.

Pro potřeby celoevropské požadavky na posuzování shody byla vypracována evropská norma EN 15194 na typové posouzení kol na elektrický pohon, které byly vyňaty ze směrnice 2002/24 / ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. Tato evropská norma uvádí bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro posouzení konstrukce a sestavy kol na elektrický pohon a baterie s napětím do 48V stejnosměrného proudu nebo zabudovanou nabíječku akumulátoru se vstupem na 230V.

EN 15194 se týká pouze elektrické části vozu, zatímco pro součásti bicyklu platí norma EN 14764 Městské a cestovní kola, Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. Vozidlo musí být proto označeny podle EN 14765 ale i EN 15194 následovně:

na rámu kola musí být viditelně a trvale označeny sériové číslo rámu, na rámu kola musí být viditelně a trvanlivě označena jméno výrobce, nebo jeho zástupce a číslo evropské normy EN 14764, vozidlo musí být trvale označeny:
slovy: EPAC,
mezní rychlostí XX km / h-1,
maximálním nepřetržitým jmenovitým výkonem XX W.

EPAC kolo musí být vybaven návodem k použití, který kromě informací vyžadovaných normou na kola EN 14764, musí obsahovat informace vyžadované normou pro EPAC kola:

Požadavky na informace podle EPAC normy:
pojem a popis elektrické podpory, doporučení na mytí, kontrolní a signální zařízení, zvláštní doporučení používat EPAC, zvláštní upozornění na EPAC, doporučení na nabíječku a na používání nabíječky, jakož i závažnosti následujících pokynů nacházejících se na nálepce / štítku nabíječky baterie.

Požadavky na informace podle normy EN 14764:
o druhu užívání, na který je kolo zhotoven (např. druh terénu) s výstrahou před nebezpečím nebo před nesprávným používáním, o přípravě na jízdu:
jak odměřit a nastavit výšku sedáku, aby vyhovovala jezdci,
vysvětlení upozorňujících značek hloubky vsunutí na sloupku sedadla a představci kormidla, vysvětlení kterou pákou se ovládá přední a zadní brzda,
vysvětlení funkcí a nastavení jakýchkoli prvků na regulaci brzdné síly (pokud se na kole nacházejí), správného používání protišlapací brzdy (pokud je nainstalována), o minimální výšce sedla a způsob jejího měření, o způsobu nastavování každé nainstalované pružící soustavy, upozornění na bezpečnou jízdu:
používání cyklistické přilby,
pravidelné kontroly brzd, plášťů, řízení, ráfků,
upozornění o možném zvětšení brzdné vzdálenosti ve vlhkém počasí, o přípustné hmotnosti jezdce spolu se zavazadly maximální celkové hmotnosti (kolo + jezdec + zavazadla), upozornění na možné národní požadavky pokud se kolem bude jezdit na veřejných komunikacích (např. osvětlení, odrazky, reflexní vesty …), o doporučeném utahování (s hodnotami točivého momentu na upínače se závitem) připevňovacích prostředků:
kormidla, představce kormidla, sedadla, sloupku sedadla, kol, o správném způsobu montáže všech dodaných ale nenamontovaných dílců, o mazání, které části kola a jak často mazat a doporučené maziva, o správném napnutí řetězu a jak jej nastavit, nebo jiného hnacího mechanismu, o nastavení převodů a jejich činnost (pouze pokud je kolo jimi vybaven), o nastavení brzd a doporučení pro výměnu brzdových součástí, doporučení na celkovou údržbu, o důležitosti používání pouze originálních náhradních dílů na součástí, k

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář