Několik důležitých bodů, na které nesmíte v plné moci zapomenout

Několik důležitých bodů, na které nesmíte zapomenout:

  1. V plné moci musí být jednoznačně uvedeno kdo koho a k čemu opravňuje. Tzn. jednoznačně identifikován zmocnitel a zmocněnec.
  2. Pro jednání před úřady je vhodné na plné moci podpisy jak zmocněnce tak zmocnitele notářsky nebo úředně ověřit.
  3. V plné moci se musí vždy přesně a výslovně objevit , na které úkony se pověření vztahuje.
  4. Důležité je také uvést po jakou dobu zplnomocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá.
  5. Musí obsahovat datum a místo podpisu plné moci.
  6. Nesmíte zapomenout na podpisy zmocněnce a zmocnitele. Někdy postačí jen podpis zmocnitele.

Konec platnosti plné moci : Občanský zákoník podle §33b říká, plná moc zaniká tehdy:

  • je-li odvolána zmocnitelem
  • je-li vypovězena zmocněncem
  • provedením úkonu, na který byla omezena
  • zemře-li zmocněnec
Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář