Jak napsat plnou moc v angličtině

Jak napsat plnou moc v angličtině. Pro pomoc s překladem jednotlivých termínů plné moci uvádíme několik překladů termínů, které bývají v plných mocech obecně používány.

Plná moc je právní dokument na základě kterého jedna osoba zastupuje v právních úkonech druhou osobu. Osoba, která na základě plné moci někoho jiného zastupuje, se nazývá „zmocněnec“, a ten, kdo uděluje plnou moc, se nazývá „zmocnitel“.

Plná moc je obvykle udělována v písemné formě.  V plné moci musí být vždy uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Fyzická osoba je jako zmocněnec povinna jednat zásadně osobně. V běžném životě je možné při právním úkonu se nechat zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou.

 

zmocnitel principal
bydliště place of residence
Datum narození Date of birth
rodné číslo birth registration number
IČO právnické osoby Identification No. of a legal entity
Sídlo Registered office
k zastupování Zmocnitele to represent the Principal
Tato plná moc opravňuje Zmocněnce This Power of Attorney authorises the Attorney
Zmocněnec Attorney
k zastupování Zmocnitele při to represent the Principal in
Zmocněnec je oprávněn pověřit jinou osobu, aby místo něj jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci. Attorney is entitled to authorise another person to act in Attorney’s place on behalf of the Principal within the extent hereof
Tato plná moc se řídí platným právem České republiky. This Power of Attorney shall be governed by applicable laws of the Czech Republic.
Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce; v případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze ČESKÁ, pokud si Zmocnitel výslovně níže nezvolí anglickou This Power of Attorney is executed in the Czech and English languages. In the event of any discrepancies between the two language versions, the CZECH version shall prevail, unless the Principal explicitly chooses English one below.
Úředně ověřený podpis Zmocnitele Officially verified signature of the Principal
Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář