PRO DĚTI S POHYBOVÝM handicapy

Náhodným objevením pramenů termální minerální vody během geologického průzkumu při hledání uhlí v roce 1898-1899 se datuje vznik lázeňského místa Kováčová. Byly zde založeny malé lázně, které sloužily blízkému a širšímu okolí a na základě osobních zkušeností jejich vyhledávali lidé s pohybovými obtížemi. Teprve v roce 1967 po rozsáhlém geologickém průzkumu byl dokončen vrt termální vody K1 s teplotou 48,5 ° C s velkou, stabilní vydatností. Kováčová dostala zcela nové perspektivy. Byl vypracován projekt lázní určených především pro lázeňskou rehabilitaci dětí, protože epidemie poliomyelitidy na počátku 50. let zanechala mnoho pacientů s limitujícími následky. V roce 1969 byl položen základní kámen pro výstavbu léčebného ústavu s kapacitou 212 lůžek. 27. 9. 1976 po překonání různých překážek byl ústav uveden do provozu jako Dětská lázeňská léčebna Marina. V době otevření ústavu bylo vytvořeno neurologické oddělení (nynější blok B) s 2 patry a ortopedické oddělení (blok A) s 3 patry, na každém patře je samostatné 40-lůžkové oddělení s kompletním vybavením, kromě ubytovací části je zde jídelna, herny, kompletní vodoléčba, rehabilitační sály, škola a předškolní zařízení. Léčili se zde pohybově postižené děti s neurologickými i ortopedickými diagnózami podle indikačního seznamu.

V začátcích byla průměrná délka pobytu pro ortopedických pacientů 60 dní, pro neurologických 90 dní, v roce 1982 přibyla indikace – Morbus Perthes s délkou pobytu 150 – 180 dní. V roce 1985 se z organizačních důvodů upustilo od striktního rozdělení dětí podle diagnózy, neurologicky postižené děti, často i mentálně poškozené se integrovali mezi ortopedických pacientů. Z neurologických diagnóz dosud převládají dětská mozková obrna – různé formy včetně imobilních pacientů. Přibývá pacientů po kraniocerebrálních traumatech. Z ortopedických diagnóz převládají skoliózy různého stupně závažnosti i pooperační stavy. Přednost v přijetí mají akutní stavy – přímé překlady z lůžkových zařízení, hlavně poúrazové stavy, kde je potřebná včasná rehabilitační péči, a po plánovaných operacích hlavně v rámci neuro / ortopedie. V roce 1991 byl indikační seznam rozšířen o revmatických pacientů. V roce 1993 jsme začali v individuálních případech s dětmi hospitalizovat i rodiče a provádět jejich edukaci s nácvikem rehabilitačních postupů, aby mohli pokračovat v rehabilitaci v domácích podmínkách.

V následujících letech jsme zvyšovali úroveň zdravotní péče o pacienty po stránce kvantity, ale i kvality. Tento trend si vynutil příjem těžkých imobilních pacientů s diagnózami, které se v minulosti v dětském věku nevyskytovaly v takovém rozsahu (např. Příčně poškození míchy). Zdravotní péče o takových pacientů vyžaduje speciální ošetřovatelskou péči, i speciální rehabilitační postupy. Nutnost změny a doplnění teoretické, ale i praktické části zdravotní péče pocítili lékaři, sestry, rehabilitační pracovníci v rámci postgraduálního vzdělávání. Navázali jsme úzkou spolupráci s Fakultou zdravotnictví Slovenské zdravotnické univerzity. Bylo nutné se seznámit s novými složkami péče podle platných zásad ošetřovatelství i fyzioterapie.

Další významnou kapitolou v historii slu Marína bylo rozšíření lázeňské a rehabilitační péče i pro dospělé pacienty od května roku 2004. K tomuto účelu byly provedeny nezbytné rekonstrukční úpravy na bloku B, který byl vyhrazen pro ubytování, stravování i rehabilitaci dospělých pacientů s neurologickými a ortopedickými diagnózami . Do praxe jsme tak uvedli nové fyzioterapeutické postupy např. pro pacienty po prodělané mozkové cévní příhodě, po náhradě kyčelního či kolenního kloubu, pro pacienty s revmatickými či vertebrogenního onemocněními, po operacích, úrazech … Od listopadu 2004 jsme začali poskytovat lázeňsko-rehabilitační péči i ambulantním způsobem v prostorách bloku B3. Úspěšný rok 2004 byl završen získáním certifikátu kvality ISO 9001: 2000 certifikační firmou SGS Czech Republic; politiku kvality důsledně rozvíjíme iv současnosti.

Cílem našeho zařízení je poskytování lázeňské a rehabilitační péče výlučně na odborné bázi, naší ambicí nejsou služby typu wellness. Medicínskou úroveň slu Marína potvrzujeme aktivní účastí na odborných akcích, sami jsme zorganizovali nemalé množství vzdělávacích akcí, např. v prosinci 2016 organizujeme již XII. ročník konference Rehabilitace v pediatrii s mezinárodní účastí, v našich prostorách zrekonstruované polyfunkční kinosálu. V současnosti disponuje náš ústav vysoce specializovanými zdravotnickými pracovníky na jednotlivých odděleních, při léčebných výkonech využíváme dostupné poznatky současné lékařské vědy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář