Chráněné území Sedliská

Podle § 22 zákona č. 543/2002 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů lze lokalitu s výměrou do 1000 ha, která představuje původní nebo lidskou činností málo pozměněny biotopy evropského významu nebo stanoviště národního významu, nebo biotopy druhů evropského významu, nebo stanoviště druhů národního významu, prohlásit za přírodní rezervaci. V katastrálním území Hlohovec je takovou lokalitou Přírodní rezervace Sedliská o rozloze 6 ha.

Chráněné území Sedliská

Chráněné území Sedliská

Lokalita Sedliská je chráněna zákonem od r. 1974, kdy byla vyhlášena jako chráněné naleziště Soros – Poniklecová loučka. Později, v r. 1988 bylo toto chráněné území prohlášeno za státní přírodní rezervaci. Zákonem NR SR č. 287/1994 Sb. o ochraně přírody a krajiny bylo území prekategorizované na přírodní rezervaci. Vyhláškou č. 1/2004 byl Krajským úřadem životního prostředí Trnava ustanoven pro Přírodní rezervaci Sedliská 4. stupeň ochrany. Jelikož pro Přírodní rezervaci Sedliská nebylo prohlášeno ochranné pásmo, je jím podle § 17 odst. 7 zákona č. 543/2002 Sb. území do vzdálenosti 100 m směrem ven od její hranice a platí v něm 3. stupeň ochrany.
Předmětem ochrany Přírodní rezervace Sedliská jsou teplo- a suchomilné fytocenózy a na ně vázané živočišné společenství s výskytem několika chráněných, vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou především rostlinné druhy: koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) – druh evropského významu a hlaváček jarní (Adonis vernalis) – druh národního významu. Kromě těchto dominujících druhů se zde vyskytují další chráněné rostliny jako jsou: sinokvet měkký (Jurinea mollis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), kosatec nízký (Iris pumilla), dobromysl bílý (Dictamnus albus) a jiné. Na teplomilné fytocenózy jsou vázány živočišné druhy s velkým množstvím teplomilného hmyzu. Jde zejména o druhy z čeledi bystruškovitých (Carabidae), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), kobylka sága (Saga pedo), Májka obyčejná (melounu proscarabeus) a jiné.
Za účelem zachování přírodních hodnot v PR Sedliská, zákon zakazuje na chráněném území, zejména:
vjezd a stání s motorovým vozidlem,
vjíždět nebo stát s kolem,
pohybovat se mimo naučného chodníku,
tábořit, stanovat, bivakovat, jezdit na koni a zakládat oheň,
sbírat rostliny včetně jejich plodů,
rozorávať stávající trvalé travní porosty,
kácet dřeviny,
provádět geologické práce,
volně pustit psa.
Jsou však činnosti, které může orgán ochrany přírody v chráněném území povolit. Souhlas k provádění těchto činností je vyžaduje například na:
budování a vyznačení turistického chodníku, naučného chodníku, běžecké trasy, cyklostezky nebo mototrasy,
provádění technických geologických prací,
umístění stavby.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized se štítky , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Chráněné území Sedliská

Napsat komentář